Viktig statistik om innehållsmarknadsföring för 2020

Den nödvändiga statistiken om innehållsmarknadsföring som du kan jämföra dina planer med i år

Innehållsmarknadsföring är fortfarande en central del av den digitala marknadsföringen, och innehåll fortsätter att vara en viktig taktik för att få in trafik och uppmuntra konverteringar.

Innehållsmarknadsföring har dock gått bortom bloggar och omfattar nu så mycket mer. Branschen är också mer konkurrensutsatt än någonsin, med innehåll som produceras i massor, vilket gör det svårare att se till att ditt innehåll sticker ut.

För att lyckas med innehållsmarknadsföring måste du se till att du tar hänsyn till mer tekniska aspekter – som SEO – men också att du effektivt kämpar om konsumenternas uppmärksamhet. Det är denna kamp som har lett till att innehållet förändras i snabb takt och att konkurrensen leder till ökade innovationsnivåer.

Det är därför du måste hålla dig uppdaterad om de senaste trenderna och framstegen på innehållsmarknadsföringsområdet. Med detta i åtanke är här några av de senaste statistiska uppgifterna om innehållsmarknadsföring som kan hjälpa dig att utforma din strategi.

69% av B2B-marknadsförare har en dokumenterad innehållsstrategi

Fler B2B-marknadsförare än någonsin dokumenterar sina innehållsstrategier, och 41% säger att så är fallet i år. Denna siffra har ökat något under de senaste åren, från 39 % 2019 och 37 % 2018.

Det riktigt intressanta är dock att en dokumenterad strategi för innehållsmarknadsföring verkar vara kopplad till framgång. När man tittar på B2B-marknadsförare med framgångsrika strategier dokumenterar 69 % dem jämfört med bara 16 % av de företag som är minst framgångsrika med sin marknadsföring.

Detta tyder på att underlåtenhet att planera verkligen innebär att du planerar att misslyckas när det gäller innehållsmarknadsföring.

76 % av marknadsförarna använder organisk trafik som ett mått på innehållsframgång

Organisk trafik och positiv påverkan på SEO är de viktigaste måtten på innehållsmarknadsföringsframgång för företag. Cirka 76 % av marknadsförarna sa att organisk trafik är det viktigaste måttet de använder för att mäta framgången med sitt innehåll, vilket visar att även om andra kanaler driver trafik är organisk trafik fortfarande i hög grad kung när det gäller innehåll.

Kvaliteten på denna trafik är dock inte det andra måttet som används för att mäta framgången. Istället säger 62 % att antalet leads de får är ett tecken på att deras innehåll fungerar. Detta kan jämföras med de 60 % som tittar på sessioner och sidvisningar – tecken på bra engagemang – och de 47 % som använder konverteringsgraden som ett viktigt mått på innehållets framgång. Avvisningsfrekvensen ligger också lågt på listan, med bara 31 % som nämner den som ett mått.

Det är värt att komma ihåg att även om innehållet kan rankas bra, kanske det inte leder till rätt trafik eller kvalificerar dina leads. Om du tittar på kvaliteten på den trafik du lockar till dig med dina innehållsmarknadsföringsinsatser och hur många besökare som i slutändan konverterar får du en bättre indikation på om din innehållsstrategi träffar rätt.

Det tar 65 % mer tid att skriva en blogg än 2014

Det tar nu längre tid att skapa bloggar, med en genomsnittlig skrivtid på tre timmar och 57 minuter under 2019, vilket är en ökning med 65 % jämfört med 2014 då den var två timmar och 24 minuter. Detta tyder på att marknadsförare av innehåll reagerar på konsumenternas behov, där både längd och kvalitet blir mycket viktigare.

Förra året spenderade 19 % av bloggarna sex timmar eller mer på att skriva bloggar, medan bara 4,6 % sa samma sak 2014. Detta kan mycket väl bero på att konkurrensen är större, vilket innebär att bloggar måste vara så informativa och undersökta som möjligt för att sticka ut, samt på de extra krav som ställs för att få innehållet att prestera bra i SERPs.

I slutändan innebär detta att företag bör lägga fokus på innehållets kvalitet snarare än på antalet bloggar som skapas. Detta säkerställer att man drar nytta av evergreen content men också att man får bloggar som kan användas i olika kanaler och på flera olika sätt.

84% av B2B-marknadsförare outsourcar innehållsskapande

Det faktum att bloggar numera tar så mycket tid att skapa kan vara en faktor i många organisationers beslut att lägga ut innehållsskapande på entreprenad. I B2B-företag lägger 84 % av marknadsförarna ut sin innehållsskapande verksamhet på entreprenad, vilket tyder på att färre företag väljer att ha någon innehållskapacitet som hanteras internt.

Ladda ner vår resurs för enskilda medlemmar – Strategiguide för innehållsmarknadsföring

Den här guiden visar dig både hur du kan utveckla en strategi för att distribuera innehåll i all din onlinemarknadsföring och ger praktiska tips för att få det att fungera.

Access the Content marketing strategy guide

Denna outsourcing är oavsett företagsstorlek, budget för innehållsmarknadsföring och den totala framgången för ett företags innehållsmarknadsföringsinsatser, vilket visar att det är en trend över hela linjen. Detta innebär att även om många företag kan skapa innehåll internt väljer de att inte göra det.

Men även om detta är goda nyheter för byråer som erbjuder tjänster för innehållsmarknadsföring tyder det på att det finns möjligheter för företag att vara mer reaktiva genom att ta på sig mer ansvar för innehållsskapande. Att producera innehåll som rör de senaste nyheterna – till exempel – kan hjälpa till att visa att ditt företag har fingret på pulsen, även om andra typer av innehåll läggs ut på entreprenad. Att undersöka hur man kan kombinera både intern och externt innehållsskapande kan ge en rad fördelar.

26 % av bloggarna innehåller videoklipp men 41 % av bloggarna rapporterar starka resultat från videoklipp

Innehåll handlar inte längre om skrivet innehåll. Konsumenterna vill ha variation och innehåll som är lätt att konsumera, vilket är anledningen till att videomarknadsföring växer i så snabb takt. Detta innebär att bloggar måste erbjuda mer för att fånga och behålla människors uppmärksamhet och ökar chansen att de i slutändan konverterar.

Olika element ger dock inte alltid samma resultat – även om de är populära bland innehållsskapare. Till exempel, även om 93 % av bloggarna innehåller bilder, säger bara 30 % av bloggarna att de får ”starka resultat” av detta innehållsformat.

I jämförelse med detta innehåller 26 % av bloggarna videor, som 41 % säger ger starka resultat. Utöver detta innehåller endast 7 % av bloggarna någon form av ljudinnehåll – såsom podcasts – men en tredjedel (33 %) av bloggarna säger att detta är effektivt, vilket visar att alternativa former av innehåll måste ingå i din strategi för innehållsmarknadsföring.

67 % av marknadsförarna säger att SEO är den effektivaste marknadsföringsåtgärden

Trots att alternativt innehåll ger starka resultat fortsätter den effektivaste taktiken för innehållsmarknadsföring att vara sökmotoroptimering. Omkring 67 % av marknadsförarna säger att SEO var den mest effektiva taktiken som implementerades förra året, och det är troligt att detta kommer att fortsätta under 2020.

Med förändringar i Googles organiska sökalgoritmer – som till exempel BERT-uppdateringen – är det dock troligt att det kommer att bli svårare att lyckas med SEO. Detta innebär att din strategi för innehållsmarknadsföring bör omfatta mycket mer än bara SEO.

Andra taktiker som visade sig vara särskilt framgångsrika förra året och som marknadsförare bör ha i åtanke inför 2020 var att uppdatera och återanvända befintligt innehåll (51 %), skapa mer video/visuellt innehåll (37 %) och optimera kundresan (35 %).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.