Vad är ableism? | Stop Ableism

Ableism – Praktiker och dominerande attityder i samhället som nedvärderar och begränsar potentialen hos personer med funktionshinder. En uppsättning metoder och uppfattningar som tillskriver personer med utvecklingsmässiga, känslomässiga, fysiska eller psykiatriska funktionshinder ett lägre värde (värde).
Disablism – En uppsättning antaganden (medvetna eller omedvetna) och metoder som främjar differentierad eller ojämlik behandling av människor på grund av faktiska eller förmodade funktionshinder.
Människor som inte har en funktionsnedsättning eller som inte står någon som har en sådan funktionsnedsättning nära kanske inte förstår hur världen är uppbyggd för personer utan funktionsnedsättning. Den kan vara osynlig för dem som inte har funktionshinder. Ibland är det inte avsiktligt, men under vissa omständigheter är det mycket avsiktligt.
Ett ableist-samhälle sägs vara ett samhälle som behandlar personer utan funktionshinder som standard för ”normalt liv”, vilket resulterar i offentliga och privata platser och tjänster, utbildning och socialt arbete som är byggda för att betjäna ”vanliga” människor, och som därmed i sig självt utesluter personer med olika funktionshinder.
Personer med funktionshinder möter dagligen många typer av hinder. Dessa kan vara fysiska, attitydmässiga eller systemiska.

Home | Next →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.