Terapi för förebyggande av återfall

Terapi för förebyggande av återfall: Terapi för förebyggande av återfall (RPT) är en metod för att lära klienterna att förutse och hantera högriskscenarier där återfall är mest sannolikt. Det finns flera metoder för att förebygga återfall. De som har mest forskningsstöd är baserade på kognitiv beteendeterapi.

Strategier för träning av bemötandefärdigheter omfattar både kognitiva och beteendeterapeutiska tekniker. Kognitiva tekniker ger klienterna sätt att omformulera processen för att ändra vanor som en inlärningserfarenhet med förväntade fel och bakslag i takt med att behärskning utvecklas. Beteendetekniker omfattar användning av livsstilsförändringar som meditation, motion och andliga praktiker för att stärka klientens övergripande copingförmåga. Återfallspreventionsterapi (RPT) är ett beteendemässigt självkontrollprogram som lär personer med substansberoende hur de ska förutse och hantera risken för återfall. RPT kan användas som ett fristående behandlingsprogram för substansbruk eller som ett eftervårdsprogram för att upprätthålla de vinster som uppnåtts under den inledande behandlingen för substansbruk. Träning i coping skills är hörnstenen i RPT och lär klienterna strategier för att:

  • Förstå återfall som en process
  • Identifiera och hantera högrisksituationer på ett effektivt sätt, t.ex. negativa känslolägen, interpersonella konflikter, och socialt tryck
  • Hantera behov och begär
  • Inför skadekontrollförfaranden under ett återfall för att minimera de negativa konsekvenserna
  • Förbli engagerad i behandlingen även efter ett återfall
  • Lär dig att skapa en mer balanserad livsstil

Strategier för träning av bemötandeförmåga innefattar både kognitiva och beteendeterapeutiska tekniker. Kognitiva tekniker ger klienterna sätt att omformulera processen för att ändra vanor som en inlärningsupplevelse med förväntade fel och bakslag i takt med att behärskning utvecklas. Beteendetekniker omfattar användning av livsstilsförändringar som meditation, motion och andliga praktiker för att stärka klientens övergripande copingförmåga.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.