Stump appendicit: en utmanande diagnos | BMJ Case Reports

Beskrivning

En 20-årig man kom till vårt sjukhus efter två dagar av låg feber, smärta i höger nedre delen av buken och en episod av kräkningar. Patienten hade genomgått en blindtarmsoperation 2 månader tidigare. Fysisk undersökning visade abdominal återgång. Blodprov visade ett ökat antal vita blodkroppar på 14 000 (leukocytos).

Ultraljud (US) av buken (figur 1) visade, överraskande nog, en inflammerad blindtarmsstump på 18 mm. CT bekräftade diagnosen stumpappendicit (figur 2). Patienten behandlades vid denna tidpunkt med intravenös antibiotika och hade ett bra kliniskt resultat.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.