Rapport om söktermer: Varför och vad man ska leta efter

Vad rapporten om söktermer är och hur den fungerar

Rapporten om söktermer är en lista över söktermer som människor har använt och som har lett till att din annons har visats, enligt Google. ”Använd sökbegreppsrapporten för att se hur dina annonser presterade när de utlöstes av faktiska sökningar i söknätverket. Rapporten om söktermer är en lista över söktermer som människor har använt och som resulterade i att din annons visades och klickades.” En vanlig fråga är ”varför matchar resultaten i rapporten om söktermer inte sökorden i mitt konto?”. Svaret är att de söktermer som listas är beroende av dina alternativ för matchning av sökord och därför kan de söktermer som listas skilja sig från din sökordslista.

De som är väl insatta i PPC kanske känner till rapporten om söktermer i Google Ads, men om du inte är involverad i den dagliga hanteringen av ditt Google Ads-konto eller om du inte är så kunnig som du skulle vilja, är det värdefullt att bekanta dig med rapporten.

Varför den är användbar

Söktermerna visar insikter om vad kunderna faktiskt letar efter. Du kan använda rapporten om söktermer för att identifiera nya sökord samt potentiella negativa sökord. Om din annons utlöses av en sökterm som inte är relevant för din annons är detta en indikator på att du bör lägga till den i din lista över negativa sökord. På så sätt undviker du att slösa pengar på irrelevanta söktermer. Du kan också avgöra vilka matchningstyper som fungerar bra för vilka sökord och sökningar. Detta gör att du kan förfina dina matchningstyper. Som tidigare nämnts beror de söktermer dina annonser som utlöser din annons på den valda matchningstypen.

Det finns flera matchningstyper och sätt du kan använda dem i betalda sökningar. Exakt matchning är den enda matchningstyp som säkerställer att du inte utlöser variationer av de sökord du bjuder på.

Med hjälp av kolumnen ”Matchningstyp” kan du se hur nära de söktermer som utlöste dina annonser på Google är relaterade till de faktiska sökorden i ditt konto. Genom att se vilka matchningstyper som fungerar bra för vilka sökord och sökningar kan du förfina matchningstyperna för alla dina sökord så att endast rätt sökningar får din annons att visas.

Du kan också använda kolumnen ”Nyckelord” för att ta reda på vilka av dina nyckelord som matchade någons sökord och utlöste din annons. Enligt Google kan den här informationen hjälpa dig att se dina nyckelord ”i praktiken” genom att visa hur de matchar faktiska sökningar. Du kan använda uppgifterna i kolumnen ”Nyckelord” för att förbättra din nyckelordslista. Google visar här hur du visar kolumnen för nyckelord, eftersom den inte visas automatiskt.

När du exporterar och utforskar din rapport om söktermer är det bra att först filtrera efter Tillagd/uteslutet. På så sätt sparar du tid när du bestämmer vilken klassificering som är mest användbar för dina ansträngningar. ”Tillagd” är söktermer som matchar ett sökord som redan finns på ditt konto. Exkluderade är söktermer som du redan har uteslutit och som även bör finnas med i dina negativa sökord. Tillagd/Exkluderad är nyckelordskonflikter som måste lösas genom att ta bort ett nyckelord. Den största frågan i kolumnen Added/Excluded rör söktermer som är märkta med ”None” (ingen). Enligt Clix Marketing ”är det här du bör fokusera din uppmärksamhet. Dessa söktermer är inte redan nyckelord i ditt konto och du har inte heller uteslutit dem. Den kommer att innehålla nya termer som Google matchat dig mot. Det är här du tittar mycket på relevansen av sökfrågorna … Det är på det här området som huvuddelen av din rensning av söktermer bör fokusera. Det är också ett bra ställe att leta efter nya sökord som skulle gynnas av att ha en egen annonsgrupp och den anpassade annonstexten som hör till den.”
Om du inte regelbundet kör rapporten om söktermer får du ingen uppfattning om vilken kvalitet på trafiken som drivs till din webbplats från dina PPC-satsningar. Arbeta tillsammans med din byrå eller ditt interna team för att se till att alla förstår vilka söktermer som är relevanta för din verksamhet och vilka som inte är det. Begär att din byrå, eller någon i ditt interna team, tillhandahåller en rapport om söktermer minst en gång per kvartal, så att ni kan gå igenom rapporten tillsammans, analysera resultaten och bestämma nästa steg. Om din verksamhet påverkas av säsongsvariationer måste du köra dina rapporter om söktermer i enlighet med detta.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.