Om DARS (Degree Audits)

DARS, som är en förkortning för Degree Audit Reporting System, är ett automatiserat system som jämför studentens genomförda kurser med kraven för deras examen och som producerar en rapport (ibland kallad audit) som beskriver studentens framsteg mot examen.

Rapporten listar också de kurser som måste läsas, vilket gör den till ett bra planeringsverktyg för kommande terminer. All denna information finns i din DARS-rapport som är tillgänglig online via MyUTK.

En DARS-rapport kan också utvärdera olika scenarier (examensalternativ som minior, andra examina, ändring av den examen du söker) som du kanske vill överväga.

För tillfället är Banner DARS endast tillgängligt för studenter på grundnivå. För frågor som rör innehållet i deras DARS-granskning bör studenterna kontakta sin rådgivare eller rådgivningskontor. Den slutliga certifieringen av examenskraven ligger hos Office of the University Registrar.

En DARS-rapport (revision) visar i korthet följande:

  • vilka examenskrav som har uppfyllts;
  • vilka krav som är ofullständiga och vad som måste göras för att slutföra dem;
  • hur överföringskurser gäller för kraven;
  • studentens nuvarande GPA; och
  • alla undantag som har gjorts för en student.

Fakultets- och rådgivaråtkomst till Banner DARS

Access till Banner DARS baseras på din säkerhetsåtkomst till Banner. För Banner-åtkomst fyller du i formuläret Banner System Account Request Form.

För ytterligare information kan du besöka vår sida om Banner-åtkomst och utbildning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.