Leukemi hos personer med Downs syndrom:

Vad är leukemi?

Leukemi är en typ av cancer som påverkar en persons vita blodkroppar. Leukemi gör att kroppen bildar ett stort antal onormala (inte normala) blodkroppar som kallas blaster. När det finns för många blaster i kroppen utvecklar en person leukemi.

 • Känns väldigt trött
 • Väldigt blek hud
 • Fiber eller nattsvettningar
 • Smärta i ben eller leder
 • Brus eller röda fläckar på armar eller ben
 • Blödning. lätt
 • Fått infektioner lätt
 • Viktförlust
 • Appetitlöshet (man känner sig inte hungrig)

Är barn som har Downs syndrom mer benägna att utveckla leukemi?

Ja. Barn som har Downs syndrom löper något större risk att utveckla leukemi än andra barn i samma ålder och utvecklingsstadium. Men risken för att ett barn med Downs syndrom ska utveckla leukemi är mycket liten.

Vad är de olika typerna av leukemi?

 • Akut myeloisk leukemi (AML) är vanligast hos barn i åldrarna 1-4 år.
 • Akut megakaryoblastisk leukemi (AMKL) är en ovanlig typ av AML som oftast drabbar barn som har Downs syndrom.
 • Akut lymfoid leukemi (ALL) är vanligast hos barn i åldrarna 2-6 år, men kan utvecklas i vilken ålder som helst.
 • Transient myeloproliferative disorder (TMD) är vanligast hos nyfödda vars blodceller är onormala. Hos barn som har Downs syndrom kan TMD övergå till AML.
 • Myelodysplastiskt syndrom (MDS) är en grupp sjukdomar som påverkar hur benmärgen (benets mjuka kärna) tillverkar blodceller. MDS kan övergå till AML.

Hur testar läkare för leukemi?

Det finns inga screeningtester för leukemi. I stället testar läkarna leukemi genom ett blodprov om barnet har några av symtomen.

Hur behandlar läkare leukemi?

Cancerläkare (även kallade hematologer eller onkologer) behandlar cancer med kemoterapi. Läkemedel för kemoterapi hjälper till att minska antalet blastceller i kroppen. Barn som har Downs syndrom kan vara mer känsliga för biverkningar av kemoterapi. Läkaren justerar kemoterapin för att begränsa biverkningarna och samtidigt få de bästa fördelarna.

Rev. 8/2017. Den här webbsidan är avsedd att ge hälsoinformation så att du kan bli bättre informerad. Den ersätter inte medicinsk rådgivning och bör inte användas för behandling av medicinska tillstånd.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.