Koyama Driving School

För att få körkort måste du gå in i en körskola

För att få körkort måste du gå in i en utsedd körskola och ta de lektioner som behövs för att förvärva körskicklighet och kunskap om körning.
De flesta körskolor erbjuder körlektioner och lektioner endast på japanska.

1.Gå in i en anvisad körskola

ta med dig

 • För utländska invånare
(1) Alien registration card or Residence card.
(2) JUMINHYO(住民票)、 som innehåller din nationalitet, uppehållskortets nummer och utgångsdatum för vistelseperioden.
Innehåll inte ditt individuella nummer (My Number)
a. För dem som kommer att anmäla sig till motorcykelkursen och redan har ett japanskt körkort behöver inte JUMINHYO.
b. Skriv ut den nedre länken och ta med dig den när du ansöker om din JUMINHYO i stadshuset.

Nödvändig info för JUMINHYO

(3) Nödvändig avgift för registrering.
(4) Japanskt körkort (om det har erhållits).
(5) Ta på dig glasögon eller kontaktlinser om det behövs för synkontrollen.
 • För dem som är japaner
(1) Identifiering (pass, försäkringskort「健康保険証」,studentkort osv.)
(2) JUMINHYO(本籍入り住民票), vilket innefattar din juridiska hemvist.
a. För dem som kommer att anmäla sig till motorcykelkursen och redan har ett japanskt körkort behöver inte JUMINHYO.
b. Skriv ut länken längst ner och ta med dig den när du ansöker om din JUMINHYO i stadshuset.

Nödvändig info för JUMINHYO

(3) Nödvändig avgift för registrering.
(4) Japanskt körkort (om det har erhållits).
(5) Ta på dig glasögon eller kontaktlinser om det behövs för synkontrollen.

*Vänligen ring oss och boka tid för registrering innan du kommer till skolan.

Futakotamagawa school

Seijo school

Shakujii school

Akitsu school

Yokohama school

Utlänningar i hela Japan använder sig av läroböcker som ursprungligen utvecklats och publicerats på engelska.

För att få ett vanligt körkort för motorfordon

Inträdesvillkor

 • Minimiålder
  Din ålder måste vara minst 17 år och 10 månader (2 månader före din 18-årsdag).
 • Måste ha klarat skolans lämplighetsprov (syn, hörsel och färgigenkänning).
  Du kan välja mellan begränsat körkort för enbart automatik eller manuellt körkort. Om du får det begränsade automatiska körkortet kan du inte köra fordon med manuell överföring.

De som deltar i våra engelskkurser brukar ställa många frågor till våra instruktörer under lektionerna i klassrummet, vilket gör stämningen mer vänlig.

.

Licens
har redan erhållits
1:a steget 2:a steget
Föreläsningar Färdigheter Lektioner Färdigheter
Ingen AT Aptitude test & 10 lektioner 12h 16 lektioner 19h
MT 15h
Motorcykel AT Aptitude test 10h 2 lektioner 19h
MT 13h

För att erhålla motorcykelkörkort

Fastställer vilken typ av motorcykelkörkort som ska erhållas.

Följande typer av motorcykelkörkort finns tillgängliga i Japan. Motorcykel i stor storlek … Obegränsad Mellanstor motorcykel … 400 cc eller mindre Mindre motorcykel … 125 cc eller mindre

Inträdesvillkor

 • Minimiålder
  Middelsvår motorcykel måste vara minst 15 år och 10 månader gammal (2 månader före din 16-årsdag). Stor motorcykel måste vara minst 17 år och 10 månader gammal (2 månader före din 18-årsdag).
 • Måste ha klarat skolans lämplighetsprov (syn, hörsel och färgigenkänning) och det preliminära provet (dra upp en motorcykel m.m.).
  Du kan välja mellan ett begränsat körkort med enbart automatik eller ett manuellt körkort. Om du får det begränsade automatiska körkortet får du inte köra fordon med manuell växellåda.

Stor motorcykel

Körkort
till. erhållas
Licens
har redan erhållits
Föreläsningar Färdigheter
Stor- MT Mellanstor motorcykel 1 Aptitlighetstest 12
Mellanstor motorcykel AT 16
Mellanstor AT Motorfordon 1 Aptitlighetsprov 13
Ingen 26 15
MT Reguljärt motorfordon 1 Aptitlighetsprov 17
Ingen 26 19
Mindre AT Motorfordon 1 Aptitlighetsprov 8
Ingen 26 9
MT Regulärt motorfordon 1 Aptitlighetsprov 10
Ingen 26 12

2.Få ett diplom

När du har klarat examensprovet kommer ett diplom att utfärdas. Diplomet är giltigt i ett år från utfärdandedatumet.

3.Ta ditt diplom och gå till licenscentret

Ta ditt diplom och gå till licenscentret i den utsedda prefekturen där din JUMINHYO-adress för närvarande är registrerad.

(1) Aptitlighetstest
Ta testet för syn, färgigenkänning och hörsel.
(2) Skriftligt test.

Testet består av 95 frågor. Du måste få mer än 90 av 100 poäng (sant eller falskt test)
*Detta krävs inte om du redan har ett japanskt körkort (utom mopedkörkort)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.