Kodin/paracetamol

Tylenol 3, ett varumärke av co-codamol

Sju styrkor finns tillgängliga:

  • 8 mg kodeinfosfat per tablett (e.Tylenol 1 i USA/Kanada)
  • 10 mg kodeinfosfat per tablett
  • 12,8 mg kodeinfosfat per tablett
  • 15 mg kodeinfosfat per tablett (t.ex. Tylenol 2 i USA/Kanada, Norge, Australien (flera märken), Storbritannien)
  • 20 mg kodeinfosfat per tablett (Prontalgine i Frankrike, Empacod, Sydafrika och Zimbabwe)
  • 30 mg kodeinfosfat per tablett (t.ex.Tylenol 3 i USA/Kanada, ratio-Emtec-30 eller ”Emtec” i Kanada, finns på andra ställen i kapslar som Tylex eller i tabletter/kapslar, t.ex. Solpadol, Kapake, Panacod och Zapain).
  • 60 mg kodeinfosfat per tablett (t.ex. Tylenol 4 i USA/Kanada, och innehåller i allmänhet 300 mg till 1000 mg), 1 gram paracetamol per tablett.

Kombinationsprodukter som innehåller kodein är tillgängliga över disk i Barbados, Kanada, Storbritannien, Israel och Costa Rica.

Av Europeiska unionens (EU) medlemsstater tillåter 12 länder (Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Frankrike, Irland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Rumänien, Slovenien, Polen, Rumänien, Slovenien) försäljning av receptfria fasta doseringsformer av kodein.

I Storbritannien och Irland är 15/500- och 30/500-tabletterna endast receptbelagda, även om styrkorna 8/500 är receptfria. I Australien är 30/500-tabletterna endast receptbelagda, och 10/500- och 15/500-tabletterna var lista 3 (Pharmacist Only Medicine) fram till den 1 februari 2018, varefter de omklassificerades till S4 (receptbelagda) tillsammans med alla andra kodeinprodukter. Enligt tillverkarens anvisningar får man inte överskrida den rekommenderade dosen på två tabletter var fjärde timme med högst åtta (8 × 500 mg) under en 24-timmarsperiod och inte mer än två (2 × 500 mg) vid något tillfälle. Andra läkemedel som innehåller paracetamol måste undvikas om inte annat anges av förskrivare eller apotekare; för stora mängder paracetamol kan leda till allvarliga leverskador. Se paracetamoltoxicitet.

Co-kodamol marknadsförs i Kanada och USA även under det generiska namnet ”Atasol Codeine”. I Storbritannien saluförs det som ”Solpadeine Plus” och ”Solpadeine Max” samt som ”Solpadol”. I Australien saluförs det som ”Panadeine”, ”Panadeine Extra” och ”Panadeine Forte”. I Norge säljs Co-codamol som ”Paralgin Minor” (15/200) (ej tillgänglig från och med 2015), ”Paralgin Forte” (30/400), ”Paralgin Major” (60/800), ”Pinex Forte” (30/500) och ”Pinex Major” (60/1000).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.