Från Hjälp:
Formler som hänvisar tillbaka till sina egna celler
När en formel hänvisar tillbaka till sin egen cell, antingen direkt eller indirekt, kallas det en cirkulär referens. För att beräkna en sådan formel måste Microsoft Excel beräkna varje cell som ingår i den cirkulära referensen en gång genom att använda resultaten från föregående iteration. Om du inte ändrar standardinställningarna för iteration slutar Excel att beräkna efter 100 iterationer eller när alla värden i den cirkulära referensen ändras med mindre än 0,001 mellan iterationerna, beroende på vilket som inträffar först.
Ändra antalet iterationer Eftersom vissa formler kräver en cirkulär referens kan du behöva ändra antalet iterationer.
Ändra antalet gånger Microsoft Excel beräknar, eller itererar, en formel
När iteration är aktiverat räknar Microsoft Excel om arbetsbladet det antal gånger som anges i rutan Maximala iterationer eller tills resultaten mellan beräkningarna ändras mindre än det belopp som anges i rutan Maximal ändring.
I menyn Verktyg klickar du på Alternativ och sedan på fliken Beräkning.
Markera kryssrutan Iteration.
Om du vill ställa in det maximala antalet gånger som Microsoft Excel ska räkna om, skriver du antalet iterationer i rutan Maximala iterationer. Ju högre antal iterationer, desto mer tid behöver Microsoft Excel för att beräkna ett arbetsblad.
För att ställa in det maximala ändringsbeloppet som du accepterar mellan beräkningsresultaten skriver du beloppet i rutan Maximal ändring. Ju mindre antal, desto noggrannare resultat och desto mer tid behöver Microsoft Excel för att beräkna ett arbetsblad.
Note Solver kan använda iteration för att lösa komplexa arbetsbladsproblem.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.