Italienska/Pronouns

Lista över personliga pronomen:

Singular:

io - I - Note: no capital letter requiredtu - you - Note: used to address one personegli - he - Note: not used in common talklui - he - Note: colloquial, normally it replaces egliella - she - Note: not used in common talklei - she - Note: colloquial, normally it replaces ellaesso - it - Note: masculine, little used in common speechessa - it - Note: feminine, little used in common speechlei - you - Note: special use; sometimes with capital initial

Plural:

noi - wevoi - you - Note: used to address two or more peopleVoi - you - Note: same as 'voi' with lower case initial, but more formal (compare to 'Lei' in the singular)essi - they - Note: masculineesse - they - Note: feminineloro - they - Note: both masculine and feminine, colloquial, normally it replaces essi and esseLoro - you - Note: special use, very uncommon, capital initial

Pronomen för 1:a person (singular: io, plural: noi) behöver inga särskilda förklaringar.

Pronomen för 2:a personen (på engelska you både singular och plural) har en användning som är betydligt mer varierad än på engelska.

Tu vänder sig till endast en person (singular) och är besläktad med det äldre engelska thou. Det upplevs som informellt. Det används med medlemmar av samma familj (t.ex. far, mor), med släktingar (t.ex. farbröder), med barn, med vänner och, i modernt bruk, med arbetskamrater. Det används ofta med pojkar och flickor, och ibland används det med andra personer för att skapa en vänlig atmosfär.

I övriga fall (särskilt med vuxna personer som inte är vänner eller släktingar) ersätts det av pronomenet lei (ibland skrivet med stor bokstav). Detta pronomen betyder bokstavligen she och dess användning liknar engelska meningar som inkluderar His/Her Majesty.

För samma syfte kan också pronomenet Ella användas. Detta upplevs idag som föråldrat och används sällan endast i skrift.

När två eller flera personer tilltalas används voi både i formellt och informellt språk – det vill säga med släktingar, vänner och andra människor. Plural för Lei finns, det är Loro (stor begynnelsebokstav), men det används numera mycket lite. I stället för Loro används Voi, som är samma sak som voi men med stor bokstav.

Pronomen för den singulära 3:e personen (på engelska he/she/it) tar hänsyn till könet på det ersatta substantivet, som på italienska bara kan vara maskulint eller feminint.

När man hänvisar till en person översätts han med egli (korrekt språk, används sällan i talet) eller lui (vardagligt), hon med ella (sällan i talet) eller lei (vardagligt).

För djur eller ting översätts det med esso när substantivet är maskulint (t.ex. lago, sjö) och med essa när det är feminint (t.ex. barca, båt).

Plural tar också hänsyn till genus, så de översätts med essi (maskulint) eller esse (feminint). I vardagligt tal brukar de översättas med loro.

Det bör också påpekas att pronomen behövs mindre ofta än i engelskan eftersom verbformerna ändras för varje person. Det är oftast bättre att säga Sono felice ( är glad) än Io sono felice (jag är glad).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.