Hur borgen fungerar i Texas

Hur borgen fungerar i Texas på ett enkelt sätt

När det gäller att förstå hur borgen fungerar i Texas bör medundertecknare veta att processen för borgen, avgifter och tillsyn är typisk i Texas som i de flesta andra stater. De borgensobligationer som myndigheterna i Texas använder för att släppa ut de personer som arresterats från fängelset innan deras domstolsdatum har funnits på plats i många årtionden. Det är mycket viktigt att förstå hur borgensprocessen fungerar tillsammans med de avgifter och kostnader som är förknippade med borgensförbindelser så att du vet vad du ska betala och vem du ska betala.

Borgensobligationssystemet i Texas

När en person anklagas för ett brott och förs till fängelse finns det en bokningsprocess som vanligtvis pågår i en timme eller två innan den tilltalade får ett domstolsdatum där han eller hon kommer att ställas inför sina anklagelser. Vid denna tidpunkt kan personen välja att stanna kvar i fängelset fram till sitt domstolsdatum eller skaffa sig ett borgensåtagande för att betala borgen. Om de väljer det sistnämnda måste de kontakta en licensierad borgensförmedlare i länet eller be en vän eller familjemedlem att göra det åt dem.

I Texas finns det tre sätt på vilka en person kan släppas från fängelset;

  • Released on Own Recognizance (ROR)
  • Cash Bail
  • Surety Bail

För att bli frisläppt på eget bevåg krävs det inte att några pengar används för borgen. Den tilltalade undertecknar helt enkelt en lapp där han eller hon anger att han eller hon kommer att återvända till alla domstolsförhandlingar i länet. En kontant borgen innebär att hela borgensbeloppet betalas kontant till fängelset eller domstolen. Även om du får tillbaka 100 % av dina pengar är detta ett kostsamt alternativ.

I de flesta fall används dock i allmänhet ett borgensåtagande som arrangeras av en borgensförmedlare. Detta kräver att en förinställd premie betalas till agenten och borgen kommer att täckas av företaget. Vid denna tidpunkt är borgensförmedlaren nu ansvarig för att personen som får ett borgensåtagande kommer att infinna sig i rätten vid utsatt tidpunkt.

Bail Bonds Charges & Avgifter i Texas

Som i de flesta stater kommer borgensförmedlaren i Texas att ta ut en avgift på 10 % av det totala borgensbeloppet som har fastställts. För en borgen på 5 000 dollar måste alltså en avgift på 500 dollar betalas. Avgiften är inte återbetalningsbar och kommer att ge den tilltalade de pengar som behövs för att betala borgen och bli fri fram till dess att han eller hon har inställt sig i rätten. Borgensförmedlare i Texas behöver inte nödvändigtvis betalas kontant, eftersom vissa tar kreditkort eller använder säkerheter för att hjälpa till att säkra borgen. Vissa borgensmän kan till och med acceptera Western Union Money-Grams för att ta emot betalningar från medsäljare utanför staten.

Säkerheten faller i allmänhet på fordon, fastigheter eller andra värdesaker som kan säljas vidare för det totala beloppet av den fastställda borgen. När domstolen har inställt sig återlämnas säkerheten till individen, även om den 10-procentiga avgiften fortfarande inte är återbetalningsbar. Många borgensförmedlare kommer också att tillhandahålla lån för att täcka de 10 % om det behövs och återbetalning kommer att baseras på säkerhet eller ett fastställt betalningsschema.

Som med alla Texas borgensförbindelser, medundertecknare och/eller svarandes behov är det mycket viktigt att hitta den mest välrenommerade borgensförmedlaren, så det lönar sig att göra lite efterforskningar innan man gör ett åtagande. Tänk på att alla borgensmän måste vara licensierade inom det län de tillhandahåller borgensservice i.

Texas Bail Bonds Are Different Per County

Varje Texas bail bonds-företag kan endast skriva obligationer i det län där de är licensierade. En licens för borgensförbindelser sträcker sig inte över hela delstaten, vilket är typiskt för de flesta amerikanska delstater. Varje län som en borgensman vill verka i måste ha en licens från det länets Bail Bond Board. Mer om lagarna för borgen i Texas finns i PDF:

För mer information om hur borgen fungerar kan invånare i Texas konsultera webbplatsen Texas Department of Insurance, en del av delstatsregeringen som övervakar borgensförmedlare. En person som behöver borgen från Texas kan också kontakta det lokala länets byrå för borgensförbindelser. Eller genom att besöka den lokala föreningen för borgensförbindelser i det aktuella länet. Om du vill se borgensobligationsföreningen i Hidalgo County, Texas, besök Hidalgo County Bail Bond Association | HCBBA

Video: Hur borgen fungerar i Texas

Texas Bail Bonds Information

Hur fungerar borgen i Texas? Texas bailbond agent kommer att lägga ut borgensåtagandet när premien på 10 procent har betalats. Borgensmannen garanterar sedan hela borgensbeloppet till det län som de är licensierade i. Om den tilltalade inte dyker upp vid något av sina domstolsförhör eller vid rättegången är borgensmannen skyldig att föra den tilltalade, som nu är en flykting, tillbaka till rättvisan. Om den tilltalade inte kan hittas inom rimlig tid är borgensföretaget ansvarigt för hela borgensbeloppet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.