Francisco Vazquez de Coronado

Francisco Vázquez de Coronado

NPS/Coronado National Memorial

Av de många som anslöt sig till och reste med Coronadoexpeditionen är entradas namne och ledare den mest kända. Generalkaptenen för den expedition som skulle bära hans namn var dock bara en kugge i hjulet på en mycket större styrka. Ett enormt antal förslavade människor, aztekiska/mexikanska allierade, tjänare, boskapsskötare, skräddare, skomakare, kockar, europeiska soldater, gesäller och många andra strömmade in i ursprungsbefolkningens byar i norra Mexiko, i sydvästra USA och på slätterna i Mellanvästern. Den kollektiva påverkan som gruppen hade på regionen är påtaglig, även med ett historiskt perspektiv i bakgrunden.
Oavsett detta var Francisco Vázquez de Coronado den utsedda ledaren för expeditionen och med detta ansvar följde beslut som skulle påverka resultatet av entrada. Därför är det viktigt att känna till mannen som tog rodret för denna expedition till de norra delarna av dagens Nueva España.
Francisco Vázquez de Coronado y Luján föddes i en adlig familj i Salamanca, Spanien. Hans tidiga historia är något osäker, men man tror att han föddes 1510. År 1535 lämnade Vázquez de Coronado – senare kallad Coronado på engelska – Spanien för Mesoamerika. Han reste med följe till Antonio de Mendoza, den nye vicekungen, eller guvernören, i Nya Spanien.
Vázquez de Coronado skaffade sig en enorm egendom genom sitt äktenskap med Dona Beatiz, dotter till den koloniala skattmästaren Alonso de Estrada, och var 1538 guvernör i Nueva Galicia. Trots sin stora förmögenhet och status i Mexiko ville Vázquez de Coronado följa i fotspåren av andra spanska conquistadorer, såsom Hernán Cortés och Francisco Pizarro González, som båda erövrade stora civilisationer (aztekernas respektive inkarikernas riken).
När franciskanerprästen fray Marcos de Niza återvände från norr (det som nu är norra New Mexico) med berättelser om ett stort imperium, började vicekung Mendoza samla en expedition för att erövra och göra anspråk på civilisationen för Spanien. Man trodde att civilisationen var de omtalade ”sju guldstäderna”, som senare kallades Cíbola. När Mendoza gav Vázquez de Coronado i uppdrag att leda expeditionen till Cíbola accepterade han uppdraget, och den 23 februari 1540 trängde Vázquez de Coronado och den stora expeditionen under hans befäl norrut från Compostela på Mexikos västkust på väg mot de sägenomspunna guldstäderna.

Lär dig mer om Coronadoexpeditionen till Cíbola och vidare
Expeditionen ansågs i slutändan vara ett misslyckande. Vázquez de Coronado, vars drömmar om berömmelse och rikedomar krossades, återvände slutligen till Mexico City våren 1542. Trots att han var offentligt föraktad och misskrediterad återupptog han återigen sin position som guvernör i Nueva Galicia. Han och hans kaptener ställdes senare till svars för sina handlingar under resan, bland annat för misshandeln av ursprungsbefolkningen. Tio år efter sin återkomst, vid 42 års ålder, dog han i relativ obemärkthet. Han kunde dock inte veta att den expedition som han hade lett skulle bli grunden för den amerikanska och mexikanska västerns historia. De amerikanska ursprungsbefolkningarnas religioner skulle förändras, ibland med tvång, för att integrera lärorna från de franciskaner- och jesuitpräster som skulle följa expeditionen. Dessutom tog han och hans expeditionärer med sig kunskap om landet och människorna i norr och öppnade en väg för senare spanska upptäcktsresande och missionärer att kolonisera sydväst, vilket ledde till en krock och sammansmältning av kulturer som fortfarande är kvar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.