Fördelar Nackdelar Uppsats: Tips och strategier för IELTS

IELTS Advantage Disadvantage Essay Lesson

Denna lektion handlar om IELTS-frågor som handlar om fördelarna och nackdelarna med något och där du ska bedöma om fördelarna uppväger nackdelarna.

Temat för uppsatsen som används som exempel handlar om trenden att bo och arbeta utomlands.

Ta en titt på uppsatsfrågan som vi ska analysera:

Människor har numera friheten att arbeta och bo var som helst i världen på grund av utvecklingen av kommunikationsteknologi och transporter.

Överväger fördelarna med denna utveckling nackdelarna?

Förstå uppgiften

När du har den här typen av för- och nackdelar-uppsats är det viktigt att skilja mellan denna och en som ber dig diskutera för- och nackdelar, men som inte frågar dig om din åsikt.

Om du får frågan ”Vilka är fördelarna och nackdelarna med…..” frågar man dig inte om din åsikt. Du måste helt enkelt diskutera fördelarna och nackdelarna.

Du kan göra detta i två stycken:

  • Kropp ett: De positiva aspekterna
  • Kropp två: De negativa aspekterna

Om du däremot har ordet ”outweigh” (uppväger) eller ”Kommer den här utvecklingen att ha fler positiva eller negativa effekter?”, då blir du ombedd att ge din åsikt och du måste säga vad det finns flest av – positiva eller negativa effekter.

Om du inte gör detta kan du få ett lägre poäng på ”Task Response” för att du inte har besvarat frågan fullt ut.

Om du tittar på IELTS public band descriptors (som du kan ladda ner genom att göra en sökning på internet eller som du kan få från ditt lokala IELTS-center) kan du se att detta skulle kunna sänka ditt band till en 5:a för det här kriteriet (det skulle inte nödvändigtvis påverka de andra tre kriterierna).

(Se den här lektionen om IELTS Band 7 för en översikt över kriterierna för att få ett band 7 om du är osäker på vad kriterierna är).

Ta en titt på de här exemplen:

Människor har numera friheten att arbeta och bo var som helst i världen på grund av utvecklingen av kommunikationsteknologi och transporter.

Vad är fördelarna och nackdelarna med denna utveckling?

Denna uppsats om fördelar och nackdelar frågar inte efter din åsikt. Du kan helt enkelt skriva ett stycke om fördelarna och ett annat om nackdelarna.

Det gör dock den här:

Människor har nu friheten att arbeta och bo var som helst i världen tack vare utvecklingen av kommunikationsteknik och transporter.

Om väger fördelarna med denna utveckling upp nackdelarna?

OR

Och

Kommer detta att få mer positiva eller negativa konsekvenser?

Vad betyder ”Outweigh”?

En annan punkt som man ska vara försiktig med är användningen av ordet ”outweigh”. Det är vanligt att IELTS-studenter blandar ihop det när de skriver teser och faktiskt säger motsatsen till vad de skriver i uppsatsen!

Till exempel säger de att nackdelarna överväger fördelarna, men anger sedan fler fördelar i uppsatsen. Detta är inte logiskt.

Så om du inte är säker på att du kan använda ordet korrekt skulle jag rekommendera att du inte använder det i den här typen av IELTS-uppsats om fördelar och nackdelar. Du kan bara säga vad din åsikt är, som i uppsatsen i modellsvaret:

Jag anser att detta har fler fördelar än nackdelar.

Det här gör att du undviker eventuella misstag.

Skrivning av din tes

Du måste sedan komma på tre stödjande idéer. En för den ena sidan och två för den andra sidan.

Så har du tre stycken stycken, ett med nackdelarna/fördelarna och två med fördelarna/nackdelarna.

Det är vanlig akademisk praxis att börja med den motsatta åsikten till din, så du kan börja med den punkt som du har en idé för.

Som förklarats ovan är det mycket viktigt, särskilt om du strävar efter band 7 eller högre, att din åsikt speglar det som står i din uppsats. Så om du har sagt att det finns fler fördelar så skulle du ha två fördelar och en nackdel.

Ta nu en titt på svaret på modellen för en fördel- nackdel-uppsats.

Modell för en fördel- nackdel-uppsats

Du bör ägna cirka 40 minuter åt den här uppgiften.

Skriv om följande ämne:

Människor har nu friheten att arbeta och bo var som helst i världen tack vare utvecklingen av kommunikationsteknik och transporter.

Var fördelarna med denna utveckling större än nackdelarna?

Motivera ditt svar och inkludera relevanta exempel från din egen erfarenhet eller kunskap.

Skriv minst 250 ord.

Fördelar Nackdelar Uppsats Modellsvar

Nuförtiden väljer många människor att bo eller arbeta i andra länder, vilket har blivit möjligt tack vare flygresor och moderna kommunikationer. Jag anser att detta har fler fördelar än nackdelar.

Nackdelen med denna utveckling är det avstånd som läggs mellan familjemedlemmar. Om en person flyttar bort är det sant att flygresor och apparater som skype innebär att kommunikation och kontakt kan upprätthållas. Det är dock troligt att en person bara kommer att kunna återvända en eller två gånger per år under semestern, och att tala på skype eller via e-post är inte samma sak som att ha kontakt ansikte mot ansikte.

Trots detta finns det betydande fördelar som det kan medföra i människors liv. För det första innebär det att människor har möjlighet att se andra delar av världen och hur människor lever. Människor från västvärlden åker till exempel ofta för att arbeta i Asien eller Mellanöstern och vice versa. Detta berikar många människors liv eftersom de får lära sig om andra språk, traditioner, kulturer och andra sätt att arbeta än i det egna landet.

Och på ett bredare plan kan det dessutom gynna andra länder. Om någon flyttar utomlands för att arbeta är det oftast för att deras kompetens behövs där. För att illustrera detta kan nämnas att sjuksköterskor och läkare ofta flyttar för att arbeta på sjukhus i andra länder när det råder brist, så detta är mycket värdefullt för den plats de flyttar till.

Jag skulle därför vilja hävda att även om det finns nackdelar med den nuvarande trenden att bo och arbeta utomlands så uppvägs de av fördelarna. Det kan berika människors liv och livet för människorna i de länder de flyttar till.

(283 ord)

Som du kan se i uppsatsen anser författaren att det finns fler fördelar så uppsatsen är vinklad mot denna åsikt och ger fler fördelar än nackdelar.

Måttet är mycket tydligt och upprepas i slutsatsen, och uppsatsens huvuddel återspeglar denna åsikt så att det inte blir någon förvirring när någon läser den.

Andra sätt att besvara frågan

Detta innebär inte att denna metod är det enda sättet att besvara den här typen av fråga. Det kan finnas andra sätt.

Vissa rekommenderar till exempel att man skriver två stycken – ett om fördelarna och ett om nackdelarna, och att man sedan i slutsatsen anger vilket av dem som väger tyngre än det andra.

Du kan göra detta, men det kan se lite konstigt ut om du skriver om dem på samma sätt, men sedan säger att det finns fler av det ena än av det andra! En slutsats kan formuleras på ett smart sätt för att få detta att fungera, men det är en färdighet på hög nivå som många kandidater inte har.

Du kan skriva bara om fördelarna eller bara om nackdelarna och hävda att den ena är mycket viktigare än den andra. Men det faktum att frågan använder ”outweigh” eller ”more” antyder att det finns både fördelar och nackdelar.

Fördelen med att organisera din uppsats om fördelar och nackdelar på det sätt som illustreras i den här lektionen är att du kommer att få fler idéer att brainstorma genom att titta på båda sidor. Och viktigast av allt är att din åsikt är tydligoch detta återspeglas i uppsatsen, som är balanserad för att spegla och stödja din åsikt.

En svarsmodell för den här uppsatsen kommer att publiceras inom kort så håll utkik, eller registrera dig med hjälp av formuläret till höger för att få besked när det finns uppdateringar på webbplatsen.

Övningsövning

Nu kan du ha en övningsuppgift.

Försök att besvara denna fördel nackdel uppsatsfråga:

Mer och mer studenter väljer att studera vid högskolor och universitet i främmande länder.

Överväger fördelarna med att studera utomlands nackdelarna?

En svarsmodell för den här uppsatsen kommer att publiceras inom kort så håll utkik, eller registrera dig med hjälp av formuläret till höger för att få besked när det finns uppdateringar på webbplatsen.

Förbättra ditt skrivresultat snabbt

Har du funnit den här sidan användbar? I så fall kanske du är intresserad av våra bäst säljande e-böcker om skrivning!

E-böcker om uppgift 1 och uppgift 2

”Böckerna är vackert skrivna och är precis som det står på omslaget – en steg-för-steg-guide. Jag rekommenderar dem varmt!”

Linda – Italien

×

Innan du åker…missa inte att få det resultat du behöver!Kolla in IELTS buddyBand 7+ e-böcker

Se e-böcker

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.