Comedy Traffic School®

ComedyTrafficSchool.com Vad är DMV:s poängsystem?

Förseelser i trafiken kan skada ditt körkort. DMV har ett poängsystem för att mäta kvaliteten på din körning; och ju fler poäng du samlar på dig, desto mer vårdslös anses du vara. Både DMV och ditt försäkringsbolag använder poängsystemet för att fastställa påföljder.

De flesta trafikförseelser och mindre kollisioner räknas med ETT poäng mot körkortet. TÅRA poäng tilldelas för följande:

 • Reklam körning
 • Vållande till trafikdöd
 • Körning över 160 kilometer i timmen
 • Ilegal transport av sprängämnen
 • Förorsakande av personskada eller dödsfall vid undvikande av en brottsbekämpande myndighet
 • . officer
 • Körning under påverkan av droger eller alkohol
 • Körning av ett obevakat fordon utan att meddela ägaren
 • Körning på fel sida av en delad motorväg
 • Körning som orsakar egendomsskador, skada eller dödsfall och sedan flyr från platsen utan att rapportera till de brottsbekämpande myndigheterna
 • Hastighetstävlingar (dragracing) på allmänna gator

DMV anser att förare är försumliga förare av ett motorfordon och kan få sitt körkort indraget eller återkallat om de ackumulerar:

 • 4 poäng under en 12-månadersperiod
 • 6 eller fler poäng under en 24-månadersperiod
 • 8 eller fler poäng under en 36-månadersperiod

LICENSSÄTT FÖR NEGLIGENT DRIVING Department of Motor Vehicles har utvecklat ett system för trafikkontroll som kallas Negligent Operator Treatment System (NOTS). Sedan 1915, då Kalifornien först började utfärda körkort, har DMV haft ett visst ansvar för trafiksäkerheten genom sin tillståndsmyndighet. Under årens lopp har denna skyldighet återigen betonats många gånger i lagstiftningsåtgärder. De verkställighetsförfaranden som DMV har fått omfattar indragning, återkallelse och upphävande av körkortet.

The Negligent Operator Treatment System (NOTS) baseras på poäng för försumlig körning och består av en datorgenererad serie varningsbrev och progressiva påföljder mot körrätten.

NOTS berör kaliforniska förare som är arton år och äldre. Yngre ”provisoriska” förare omfattas också av NOTS-programmet om de bryter mot provisorisk prövotid eller avstängning. Provisoriska förare får ett förhör enligt Vehicle Code 12814.6 (c) endast om de är inblandade i en kollision.

 1. Det krävs att departementet tilldelar en poäng för varje fällande dom ”som rör säker körning av ett motorfordon på motorvägen”.

Poäng för oaktsam körning

NOTS-åtgärderna baseras på det antal ”poäng” för oaktsam körning som förare lägger till i sin körjournal inom bestämda tidsperioder. Poäng för försumlig förare läggs till i körjournalen vid mottagandet av domar från domstolarna och rapporter om ansvarsfulla kollisioner från de brottsbekämpande myndigheterna som visar att föraren bidrog till, var skyldig till, eller var ansvarig i någon grad eller i någon omfattning för kollisionen. Den första rapporteringen om ansvar för en kollision från de brottsbekämpande myndigheterna kan vederläggas med trovärdiga bevis som föraren lägger fram vid en administrativ utfrågning. Avdelningen ska ta hänsyn till alla bevis som lagts fram när den fattar ett slutgiltigt beslut om förarens status som försumlig förare.

Avstängning Avstängning av ett körkort är en åtgärd som vidtas av DMV och som innebär att körrätten avstängs under en viss tidsperiod. Körkortet finns fortfarande kvar, men en person kan inte använda det för att köra bil förrän avstängningen har upphävts.

Inkallande av körkort är ett permanent avlägsnande av körkortet. Körkortet tas fysiskt från en person och förstörs. Det kan återinföras endast efter att föraren har begärt återinförande och övertygat DMV om att de händelser som orsakade återkallelsen har korrigerats. Om DMV tillåter personen att köra igen måste han eller hon upprepa den ursprungliga processen för att få ett körkort, inklusive ansökan, provning och avgifter.

Insäkring av ett körkort sker när en förare av någon anledning frivilligt väljer att lämna ifrån sig sitt körkort till DMV. Att skydda sitt körkort är en handling av intelligens och ansvar. Mycket av det som förare gör handlar om sunt förnuft och att ha en säker körattityd. De måste ha goda körkunskaper plus en gedigen kunskap om trafiklagarna i den stat där de kör. Med dessa saker på plats kan varje person i körkortsåldern njuta av privilegiet att köra bil under många år av säker transport.

CVC SECTION 15300 – FÖRARE AV FÖRARBETSMEDEL anges att en förare av ett kommersiellt fordon inte får köra ett kommersiellt motorfordon under ett år vid den första fällande domen för specificerade brott, inklusive rattfylleri, smitning och smitning från trafikolycka eller dråp, när han eller hon kör något fordon, inte bara ett kommersiellt fordon. CVC 15302 föreskriver permanent diskvalificering av en kommersiell förare vid två eller fler fällande domar för specificerade brott, när han eller hon kör något fordon.

Oblig förklaring på en ursprunglig eller förnyad ansökan om körkort – lägger till strafflagens avsnitt 241.5 & 243.65 Denna lag föreskriver ett skärpt straff för misshandels- och batteribrott som begås mot vägarbetare i samband med utförandet av sina arbetsuppgifter.

241.5. (a) När en misshandel begås mot en vägarbetare som utför sina arbetsuppgifter och den person som begår brottet vet eller rimligen borde veta att offret är en vägarbetare som utför sina arbetsuppgifter, ska brottet bestraffas med böter på högst två tusen dollar (2 000 dollar) eller med fängelse i ett county jail i upp till ett år eller med både dessa böter och fängelse. (b) I detta avsnitt avses med ”vägarbetare” en anställd eller entreprenör vid transportministeriet som gör ett eller flera av följande: (1) Utför underhåll, reparation eller konstruktion av infrastrukturer för statliga vägar och tillhörande rättigheter i arbetsområden för vägar. (2) Driver utrustning på infrastrukturer för statliga motorvägar och tillhörande rättigheter i arbetsområden på motorvägar. (3) Utför allt relaterat underhållsarbete, enligt behov, på infrastrukturer för statliga vägar i arbetsområden för vägar. 243.65. (a) När ett batteri begås mot en vägarbetares person som utför sina arbetsuppgifter och den person som begår brottet vet eller rimligen borde veta att offret är en vägarbetare som utför sina arbetsuppgifter, ska brottet bestraffas med böter på högst två tusen dollar (2 000 dollar) eller med fängelse i ett county-fängelse i högst ett år, eller med både dessa böter och detta fängelsestraff. (b) I detta avsnitt avses med ”vägarbetare” en anställd eller uppdragstagare vid transportministeriet som gör ett eller flera av följande: (1) Utför underhåll, reparation eller konstruktion av infrastrukturer för statliga vägar och tillhörande rättigheter i arbetsområden för vägar. (2) Driver utrustning på infrastrukturer för statliga motorvägar och tillhörande rättigheter i arbetsområden på motorvägar. (3) Utför allt relaterat underhållsarbete som krävs på infrastrukturer för statliga vägar i arbetsområden för vägar.

NEGLIGA KÖRNINGAR OCH FÖRLUST AV LICENS FÖR FÖRARE Ditt körkort kan tas ifrån dig om du bryter mot lagen eller om du blir en osäker förare. När du stoppas av en polis och blir åtalad för en trafikförseelse skriver du under ett löfte om att infinna dig i trafikdomstolen. Där kan du erkänna dig skyldig eller oskyldig, eller så kan du förverka (betala) borgen. Att betala borgen är detsamma som att erkänna sig skyldig. Om du ignorerar trafikboten och inte håller ditt löfte om att infinna dig i domstolen, kommer underlåtenhet att infinna sig (FTA) att skrivas in i ditt körkort. Om du underlåter att betala böter (FTP) meddelar domstolen DMV och detta kommer också att visas i ditt körkort. Även en enda FTA eller FTP kommer att leda till att avdelningen drar in ditt körkort. Att avsluta avstängningen kommer att kosta dig en återinförandeavgift på 55 dollar.

Varje gång du döms för en rörlig trafikförseelse meddelar domstolen DMV. Ett register över denna fällande dom placeras i din körkortsfil.

DOMSTOLENS UPPHÄNGNING AV KÖRKORTET En domare kan tillfälligt upphäva körkortet för den som dömts för att ha brutit mot hastighetslagarna eller vårdslös körning i upp till 30 dagar vid den första fällande domen och upp till 60 dagar vid den andra fällande domen, och upp till sex månader vid den tredje eller senare fällande domen. Avstängning kan bli följden av en fällande dom för:

 • Körning under påverkan av sprit eller droger
 • Hit-and-run
 • Rygglös körning som orsakar kroppsskada
 • Underlåtenhet att stanna vid järnvägsövergång.

Oavsett poängräkningen kan många allvarliga brott där ett fordon används bestraffas med hårda straff, till exempel böter och/eller fängelsestraff. (Brott mot rattfylleri, grov stöld, dråp och rattfylleri med narkotika eller andra farliga droger, skada/dödsfall orsakad när man undviker en polisman).

FÖRARUTBILDNING OCH TRÄNING AV FÖRAREN – ÄNDRING AV CVC 12509 Minimiåldern för att få utfärda ett instruktionstillstånd är 15 år och 6 månader. Ministeriet får av goda skäl utfärda ett instruktionstillstånd till varje fysiskt och mentalt kvalificerad person som uppfyller följande krav och som ansöker om ett instruktionstillstånd hos ministeriet: Är 15 år och 6 månader eller äldre och har framgångsrikt avslutat en godkänd kurs i bilförarutbildning och går en förarutbildning eller är inskriven och deltar i ett integrerat förarutbildningsprogram.

De flesta uppgifter i din körkortsfil är öppna för allmänheten. Brottsbekämpande myndigheter, försäkringsbolag och andra kontrollerar hundratusentals förarregister varje år. En förares fysiska eller psykiska tillstånd är inte offentligt. Kopior finns tillgängliga på begäran från DMV mot en avgift, med en giltig anledning. Offentliga register över mindre trafikdomar och kollisioner sparas i tre år. (Allvarligare fällande domar sparas i upp till 10 år). Vissa lagar påverkar tillgängligheten av det offentliga registret och hur och av vem det kan nås. Ditt privata register är endast tillgängligt för DMV, domstolar och polisen.

När du anmäler dig till ett trafikskoleprogram kommer du att lära dig om de ämnen som nämns ovan och mycket mer. Ett motorfordon kan vara ett säkert transportmedel eller ett mycket farligt vapen. Om du vill lära dig hur du kan öka chanserna att komma helskinnad fram till din destination, genomför vår trafikskola online idag. Programmet är ComedyTrafficSchool.com. Ta trafikskola online på det roliga sättet med vår prisbelönta kurs. Vår trafikskolekurs är det perfekta valet för alla som nyligen fått en trafikböter; håll ditt körkort rent, dina bilförsäkringsavgifter låga och bli en bättre och säkrare förare!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.