American Baptist Association

American Baptist Association, gemenskap av självständiga baptistkyrkor, organiserad 1905 av baptister som drog sig ur Southern Baptist Convention. Ursprungligen känd som Baptist General Association, antog gemenskapen sitt nuvarande namn 1924. Det var en utveckling av Landmarker (eller Landmarkist) läran hos vissa sydliga baptister i mitten av 1800-talet. De ansåg att de tidiga kristna var baptister som endast döpte vuxna troende genom nedsänkning och som var organiserade i lokala autonoma församlingar. Landmarkers ville behålla vad de ansåg vara de ”gamla landmärkena” från den tidiga kristendomen, och därför vägrade de att samarbeta eller associera sig med icke-baptistiska kyrkor och andra baptister som de var oense med. När Southern Baptist Convention antog en mer centraliserad konfessionell kyrkorörelse ansåg Landmarkers att den lokala församlingen höll på att förlora sin självständighet, och så småningom drog de sig tillbaka för att bilda sin egen gemenskap.

The American Baptist Association tror på den lokala församlingens absoluta självständighet. Kyrkans doktrin bland dess medlemmar är fundamentalistisk; man accepterar en bokstavlig tolkning av Bibeln och förväntar sig Kristi återkomst. Ett årsmöte för föreningen hålls och ett aktivt publikationsprogram genomförs. År 2000 rapporterade föreningen 275 000 medlemmar i 1 760 församlingar. Huvudkontoret ligger i Texarkana, Texas.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.