50 meningsfulla budskap och bibelverser till kyrkans jubileum

Här är en lista med 50 meningsfulla budskap och bibelverser till kyrkans jubileum för att fira kyrkans början, nutid och framtid.

#1 Även om den här kyrkan kan ha haft en blygsam start är det fantastiskt att se hur den har samlat ihop en så stor trosgemenskap under årens lopp. På denna årsdag för kyrkans grundande vill jag gratulera er till att ni har fört er tjänst till så många människor och använt den för att göra så mycket gott.

#2 Även om den här byggnaden kanske bara består av tegelstenar och stenar, får den gemenskap som den inrymmer den att lysa som ett hus av guld. När ännu ett år passerar tackar jag er för att ni är det lim som för samman vår trosgemenskap.

#3 Även om det bara har gått ett år sedan den här kyrkan grundades har den mängd tillväxt som har skett varit otrolig. Grattis till det fantastiska arbetet hittills och lycka till med det som återstår.

#4 För varje år som går verkar den här kyrkan inte bara bli äldre, utan också starkare i sitt utåtriktade arbete och mer hängiven i sitt uppdrag. På denna årsdag för kyrkans grundande tackar jag er för att ni fortsätter att vara en ledare i vårt trossamfund.

#5 I vått och torrt har ni varit den klippa som hållit ihop den här kyrkan. Tack för dina år av tjänstgöring och må denna kyrkas tjänst fortsätta i många fler år framöver.

#6 Även om denna kyrka grundades för bara ett år sedan är det imponerande att se hur mycket den har vuxit. Tack för allt ni gör i kyrkans tjänst och må det fortsätta i många fler år framöver.

#7 Må denna årsdag för vår kyrka vara ett tecken på dess fortsatta goda arbete och välsignade tjänst. Tack för allt ni har gjort och kommer att fortsätta att göra.

#8 När denna kyrka nu avslutar ännu ett framgångsrikt år, tack för allt ni har gjort för att hålla vår trosgemenskap andligt frisk och för att ni har gjort kyrkans tjänst verkligt betydelsefull.

#9 Jag slutar aldrig att förundras över Guds kraft när det gäller att hålla ihop en församling, som troget tillber honom vecka ut och vecka in. Må Guds omätliga kärlek regna över er för att ni sprider evangeliet så flitigt.

#10 Jag prisar Gud för den här församlingen och det sätt på vilket Gud har använt den för att välsigna mig och så många andra genom åren. Må Gud fortsätta att leda och vägleda denna församling genom er.

#11 Grattis till er kyrkas jubileum. Det är ingen liten sak att troget dyrka Gud i så många år. Fortsätt era outtröttliga ansträngningar att sprida hans ord.

#12 Det har varit så uppmuntrande att se den här församlingen växa under åren. Genom alla upp- och nedgångar har Gud varit trofast. Många välsignelser till er nu och för evigt.

#13 Vi prisar Gud för denna kyrka i dag. Må Gud lägga många fler år till den och välsigna människorna i den här staden genom den.

#14 Jag tackar Gud för hur han har använt den här kyrkan för att ge ära åt sitt namn. Jag känner inte till någon annan plats där så många troende samlas troget för att prisa honom. Jag ber att ni fortsätter att bli välsignade med Anden för att växa Guds hjord.

#15 Bra jobbat för att ni klarade ännu ett stort jubileum som kyrka. Livet tillsammans är inte alltid lätt, men er trohet och integritet har varit en sann välsignelse. Tack för ert osjälviska arbete i Jesus Kristus.

#16 Jag hoppas och ber att Gud ska fortsätta att strategiskt använda denna kyrka för att sprida sitt rike. Grattis till ännu ett jubileum. Han är för oss!

#17 Er kyrka är ett vittnesbörd om Guds godhet. Vi kommer att fortsätta att be för er alla när ni söker hans ansikte tillsammans.

#18 Grattis på ett års jubileum! Må denna kyrka fortsätta att utvecklas och göra Herrens arbete. Må dess tjänst fortsätta i många år framöver.

#19 Vet att Gud ler denna dag när er kyrka når ytterligare en milstolpe. Ingenting som görs för att hedra hans namn kommer någonsin att vara förgäves. Många välsignelser.

#20 På denna jubileumsdag tackar jag er för att ni har arbetat för att göra den här kyrkan till ett bönehus, ett helande hus och framför allt ett Guds hus.

#21 Jag gläds åt att er kyrka firar ännu ett jubileum. Må hans nåd vara än mer överflödande i nästa kapitel av era liv tillsammans.

#22 Det är med ödmjukhet som jag tackar er för att ni har hållit denna kyrka andligt frisk i ännu ett år. Gud välsigne er och önskar er allt gott i ert arbete.

#23 Prisad vare Gud för ännu ett jubileum i vår kyrka. Fortsätt att vandra med din kung och min kung, din Gud och min Gud. Grattis till frukten av ditt hårda arbete för Jesus Kristus.

#24 Som pastor har du byggt upp den här kyrkan från grunden. Så när vi nu firar den här kyrkans jubileum tackar jag dig för ditt hårda arbete och din hängivenhet.

#25 Må all uppmuntrings Gud vara med er alla när ni firar ännu ett jubileum som kyrka. Jag inspireras verkligen av er glada lydnad.

#26 På detta jubileum för vår kyrka vill jag tacka er för allt ni har gjort för att stödja dess tjänst. Fortsätt det goda arbetet och vet att vår trosgemenskap står bakom er.

#27 I en tid av sjunkande kyrkobesök har er församling varit en frisk fläkt. Grattis till ännu ett jubileum.

#28 När kyrkan nu blir ett år äldre vill jag tacka er för att ni har hjälpt till att föra den dit den är i dag. Vi är uppriktigt tacksamma över att vara välsignade med er i våra liv.

#29 Många välsignelser när ni fortsätter att dyrka Gud under denna nästa säsong i er kyrkas liv. Er kyrka är en skatt i det här samhället, och jag kommer ständigt att be för er alla.

#30 Grattis på årsdagen! Tack för din tjänst och låt oss be att denna kyrka kommer att fortsätta att växa och påverka samhället på ett positivt sätt i årtionden framöver.

De mest kända citaten att inkludera i ditt meningsfulla meddelande om kyrkans jubileum

”Om Gud är din partner, gör dina planer STORA!”
D.L. Moody

”Varje gång du höjer kraven på ledarskap drar du med dig alla andra i församlingen en liten bit. Ett stigande tidvatten höjer alla båtar i hamnen.”
Rick Warren

”Den högsta formen av tillbedjan är tillbedjan av osjälvisk kristen tjänst.”
Billy Graham

”Du är den enda bibel som vissa icke-troende någonsin kommer att läsa.”
John MacArthur

”Du kan tala bara ett ord till ett barn, och i det barnet kan det slumra ett ädelt hjärta som kommer att röra den kristna kyrkan under kommande år.”
Charles Spurgeon

”Det som kyrkan behöver i dag är inte mer maskineri eller bättre, inte nya organisationer eller fler och nya metoder, utan män som den Helige Ande kan använda – bönemän, män som är mäktiga i bön. Den helige Ande flödar inte genom metoder utan genom män. Han kommer inte på maskiner utan på människor. Han smörjer inte planer, utan män, män i bön.”
E. M. Bounds

”Gud sa aldrig att resan skulle vara lätt, men han sa att ankomsten skulle vara värt det.”
Max Lucado

”Många andefyllda författare har uttömt tesaurusen för att beskriva Gud med den ära han förtjänar. Hans perfekta helighet försäkrar oss per definition om att våra ord inte kan innehålla honom. Är det inte en tröst att dyrka en Gud som vi inte kan överdriva?”
Francis Chan

”Kyrkan är en levande organism som livas upp av Guds Andes närvaro. Den är Kristi kropp, en gemenskap av tillbedjare som existerar för Guds behag och för att leva ut det rike som Jesus predikade och lovade.”
Tim Conder

”Du ska inte följa någon längre än att han följer Kristus.”
Wesley L. Duewel

De bästa bibelverserna att inkludera i ditt meningsfulla budskap till kyrkans jubileumsår

Matteus 16:18
Och jag säger dig att du är Petrus, och på denna klippa ska jag bygga min kyrka, och Hades portar ska inte övervinna den.

1 Korintierbrevet 12:12
Såsom en kropp, fastän den är en, har många delar, men alla dess många delar bildar en kropp, så är det med Kristus.

Johannesevangeliet 10:14
Jag är den gode herden. Jag känner mina egna, och mina egna känner mig.

Palm 79:13
Men vi, ditt folk, fåren på din betesmark, skall tacka dig för evigt; från släkte till släkte skall vi återberätta ditt lovprisande. Johann 10:3
För honom öppnas portvakten. Fåren hör hans röst, och han kallar sina egna får vid namn och leder dem ut.

Jeremiah 3:15
Och jag skall ge er herdar efter mitt hjärta, som skall föda er med kunskap och förstånd.

1 Petrus 5:2
Herdar för Guds hjord som är bland er, och utövar tillsyn, inte under tvång, utan frivilligt, så som Gud vill att ni ska göra, inte för att få skamlig vinning, utan ivrigt.

Johann 10:4
När han har fört ut alla sina egna, går han framför dem, och fåren följer honom, för de känner hans röst.

Palm 78:52
Då ledde han ut sitt folk som får och ledde dem i öknen som en hjord.

Galaterbrevet 6:9
Och låt oss inte tröttna på att göra det goda, för i rätt tid skall vi skörda, om vi inte ger upp.

Vänligen ta en stund för att fästa det här inlägget på Pinterest.

Författarbiografi
Keith Miller har över 25 års erfarenhet som vd och serieentreprenör. Som entreprenör har han grundat flera företag i mångmiljonklassen. Som författare har Keiths arbete omnämnts i CIO Magazine, Workable, BizTech och The Charlotte Observer. Om du har några frågor om innehållet i det här blogginlägget kan du skicka ett meddelande till vår innehållsredaktion här:

.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.