Cum vorbește Psalmul 91 despre temerile tale legate de Coronavirus

Psalmul 91 a fost folosit de Satana pentru a-L ispiti pe Isus în deșert (vezi Matei 4:5-7). Diavolul a spus că, cu siguranță, Isus ar putea să se pună pe Sine în calea răului pentru a demonstra puterea salvatoare a lui Dumnezeu. Dar Satana a folosit greșit Cuvântul lui Dumnezeu, scoțându-l din contextul întregului și al unității Scripturii. Isus, onorând Scriptura, a răspuns că Dumnezeu nu trebuie să fie pus la încercare. Comportamentul neglijent nu este tolerat de Dumnezeu – și nici folosirea greșită a Scripturii.

Învățând de la Isus, deci, și noi trebuie să tratăm bine Scriptura în vremurile noastre. Faptul că Dumnezeu este refugiul, mângâierea și umbra noastră în mijlocul pandemiei nu înseamnă că, dacă credem în Isus Hristos, avem imunitate fizică față de COVAD 19 – toți comentatorii credibili sunt de acord.

Totuși, versetele din acest psalm par să promită o eliberare prezentă, trupească, de ciumă. Cuvântul pestilență înseamnă orice epidemie sau pandemie fatală și bruscă, iar în utilizarea sa biblică indică, în general, că acestea sunt vizite divine. Cuvântul este folosit cel mai frecvent în cărțile profetice. Luați în considerare, de exemplu, versetele 3 și 6: „Căci El vă va izbăvi de lațul vânzătorului de păsări și de ciuma mortală” și „Nu vă veți teme … de ciuma care pândește în întuneric, nici de distrugerea care pustiește la amiază”. Cum interpretăm cu credincioșie aceste afirmații?

Contextul israelit

În primul rând, ne putem aminti de legămintele lui Dumnezeu cu Israel, în care Dumnezeu promite abundență pe măsură ce națiunea este credincioasă. Pe măsură ce ascultătorii acestui psalm se angajează față de Dumnezeu, El le va da succes în scopul lor de a locui în țara promisă și de a fi farul lui Dumnezeu pentru națiuni. Pe măsură ce se încredeau, nicio ciumă nu ar fi împiedicat armata israelită să-și învingă dușmanii și să devină națiunea pe care Dumnezeu a promis-o.

Considerați Exodul 19:4-6a, care conține imagini similare cu cele din Psalmul 91 despre aripa protectoare a lui Dumnezeu:

„Voi înșivă ați văzut ce am făcut egiptenilor și cum v-am purtat pe aripi de vultur și v-am adus la Mine. Acum, așadar, dacă veți asculta cu adevărat de glasul Meu și veți păzi legământul Meu, veți fi comoara Mea între toate popoarele, căci tot pământul este al Meu; și voi veți fi pentru Mine o împărăție de preoți și un neam sfânt.”

Salmul nu promite, așadar, că niciun israelit nu se va îmbolnăvi vreodată. Dumnezeu a promis că nicio pandemie nu-i va împiedica să fie națiunea pe care a prezis că vor deveni. Iar cei care se vor îmbolnăvi și vor trece din această viață nu sunt excluși din promisiunile lui Dumnezeu pentru Israel care se vor împlini la sfârșitul acestui veac.

Alte considerații interpretative

Se pot lua în considerare alte trei note interpretative cu privire la izbăvirea lui Dumnezeu de pestilență.

Poate că această izbăvire se referă la o gamă largă de atacuri persistente, inclusiv spirituale – și nu se referă neapărat întotdeauna la boli. În acest caz, pestilența ar fi „o figură pentru diferite rele”, însemnând literalmente „plăgi de nenorociri”, așa cum se afirmă în Comentariul critic și explicativ la întreaga Biblie.

Liberarea promisă poate implica eliberare spirituală și protecție pentru cei care se încred în Domnul în mijlocul acestor dificultăți exterioare. După cum afirmă J. A. Motyer, „făgăduința nu este o siguranță față de, ci o siguranță în” (sublinierea în original).

Liberarea se poate referi și la gloria viitoare. Tremper Longmann scrie: „Creștinii se pot ruga la Psalmul 91, știind că Dumnezeu este cu ei în lupta spirituală din această viață și că, în Hristos, Dumnezeu le va da viața veșnică.”

Ce este izbăvirea lui Dumnezeu?

Pentru a aplica acest lucru la izbăvirea în mijlocul COVID-19, putem desprinde următoarele principii:

1. Știm din mărturia mai largă a Scripturii că eliberarea promisă de Dumnezeu este spirituală în prezent, fiind în același timp spirituală și trupească în veacul viitor.

2. Știm că, în harul comun al lui Dumnezeu în această lume și în dragostea Sa părintească pentru credincioși, toate vindecările trupești care au loc în această viață provin din mâna Sa generoasă.

3. Știm că planurile lui Dumnezeu pentru această lume sunt sigure – planurile Sale pentru Israel, precum și planurile Sale pentru Biserică și pentru toți credincioșii.

.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.