Ce este Sfânta Liturghie Crismală?

Întrebare: Vă rog să explicați semnificația Liturghiei Crismului?

În dimineața de Joia Sfântă (în unele eparhii poate fi într-o altă dimineață din Săptămâna Sfântă), episcopul, împreună cu preoții din eparhie, se adună la catedrală pentru a celebra Liturghia Crismului. Această Liturghie manifestă unitatea preoților cu episcopul lor.

Aici, episcopul binecuvântează trei uleiuri – uleiul catehumenilor (oleum catechumenorum sau oleum sanctorum), uleiul bolnavilor (oleum infirmorum) și sfântul crism (sacrum chrisma) – care vor fi folosite în administrarea sacramentelor în întreaga dieceză pentru tot anul. Această tradiție își are rădăcinile în Biserica primară, așa cum se notează în Sacramentarul Gelasian (numit după Papa Gelasius I, d. 496), dar a fost ulterior absorbită în Liturghia de seară din Joia Sfântă; Papa Pius al XII-lea a emis un nou Ordinal pentru Săptămâna Sfântă, care a reinstituit o Liturghie specială a crismei, distinctă de Liturghia de seară.

În întreaga Biblie, diverse referințe indică importanța uleiului de măsline în viața de zi cu zi. Uleiul era folosit la gătit, în special la prepararea pâinii, acea substanță alimentară de bază pentru hrană (de exemplu, Nm 11,7-9); ca și combustibil pentru lămpi (de exemplu, Mt 25,1-9); și ca agent de vindecare în medicină (de exemplu, Is 1,6 și Lc 10,34). Mai mult, cu untdelemn evreii ungeau capul unui oaspete în semn de bun venit (de ex. Lc 7:46), înfrumusețau înfățișarea cuiva (de ex. Ru 3:3) și pregăteau un trup pentru înmormântare (de ex. Mc 16:1).

În practicile religioase, evreii foloseau untdelemnul și pentru a oferi sacrificii (de ex.ex. Ex 29:40); pentru a dedica o piatră memorială în onoarea lui Dumnezeu (ex. Gn 28:18); și pentru a consacra cortul întâlnirii, chivotul legământului, masa, sfeșnicul, ligheanul, ligheanul, altarul tămâiei și altarul holocausturilor (ex. Ex 31:26-29). Folosirea uleiului făcea în mod clar parte din viața de zi cu zi a poporului.

Sfânta Scriptură atestă, de asemenea, simbolismul spiritual al uleiului. De exemplu, în Psalmul 23:5 se spune: „Tu îmi ungi capul cu untdelemn”, semnificând favoarea și puterea din partea Domnului; iar în Psalmul 45:8 se spune: „Tu iubești dreptatea și urăști răutatea; de aceea, Dumnezeu, Dumnezeul tău, te-a uns cu untdelemnul bucuriei mai presus de tovarășii tăi împărați”, semnificând desemnarea specială din partea lui Dumnezeu și bucuria de a fi slujitorul Său. Mai mult, a fi „unsul” Domnului indica primirea unei vocații speciale din partea Domnului și împuternicirea cu Duhul Sfânt pentru a îndeplini această vocație: Isus, reluând cuvintele lui Isaia, a spus: „Duhul Domnului este peste mine; de aceea m-a uns” (Lc 4,18). Sfântul Paul a subliniat acest aspect: „Dumnezeu este cel care ne stabilește cu tărie împreună cu voi în Cristos; el este cel care ne-a uns și ne-a pecetluit, depunând astfel prima plată, Spiritul în inimile noastre” (2 Cor 1,21). Prin urmare, simbolismul uleiului este bogat în sfințire, vindecare, întărire, înfrumusețare, dedicare, consacrare și jertfă.

Datorită acestei moșteniri, Biserica primară a adoptat folosirea uleiului de măsline pentru ritualurile sale sacramentale. Uleiul de catehumeni este folosit în legătură cu sacramentul botezului. Sfântul Hippolytus, în Tradiția sa apostolică (215 d.Hr.), a scris despre un „ulei de exorcism” folosit pentru a-i unge pe candidați imediat înainte de botez. Această practică continuă: În actuala liturghie baptismală, preotul face rugăciunea de exorcizare și apoi, cu untdelemnul de catehizare, unge persoana care urmează să fie botezată pe piept, spunând: „Te ungem cu untdelemnul mântuirii în numele lui Hristos, Mântuitorul nostru; El să te întărească cu puterea Sa, Care trăiește și domnește în vecii vecilor.”

Ungerea cu untdelemn a catehumenilor în urma unei rugăciuni de exorcizare poate avea loc și în timpul perioadei de catehumenat, cu una sau mai multe ocazii. În ambele cazuri, această ungere simbolizează nevoia persoanei de a primi ajutorul și puterea lui Dumnezeu pentru a rupe robia trecutului și pentru a învinge opoziția diavolului, astfel încât să-și poată mărturisi credința, să vină la botez și să trăiască ca un copil al lui Dumnezeu.

Ungerea cu untdelemnul bolnavilor este folosită în sacramentul ungerii bolnavilor (cunoscut anterior sub numele de extrema ungere). Sfântul Iacob a scris: „Este cineva bolnav printre voi? Să întrebe de preoții Bisericii. Aceștia, la rândul lor, trebuie să se roage pentru el, ungându-l cu untdelemn în numele Domnului. Această rugăciune rostită cu credință îl va recuceri pe cel bolnav, iar Domnul îl va readuce la sănătate. Dacă a săvârșit vreun păcat, iertarea va fi a lui” (In 5,14-15).

Tradiția apostolică a Sfântului Ipolit consemnează una dintre cele mai vechi formule de binecuvântare a untdelemnului bolnavilor. De asemenea, în Biserica primară, un preot (sau mai mulți preoți) binecuvântau acest untdelemn în momentul în care urma să fie folosit, o tradiție care s-a păstrat în Bisericile Orientale. Cu toate acestea, în ritul latin, cel puțin din timpul Evului Mediu, preoții au folosit uleiul binecuvântat de episcop; de exemplu, Sfântul Bonifaciu, în 730, a ordonat tuturor preoților din Germania să folosească uleiul bolnavilor binecuvântat doar de episcopi. În prezent, preotul, ungând fruntea persoanei, spune: „Prin această ungere sfântă, fie ca Domnul, în dragostea și îndurarea Sa, să te ajute cu harul Duhului Sfânt”, iar apoi, ungându-și mâinile, spune: „Fie ca Domnul care te eliberează de păcat, să te mântuiască și să te învie”. Se poate unge și o altă parte a corpului, dacă mâinile nu sunt accesibile sau dacă există o altă nevoie deosebită.

În fine, sfântul crisma este un amestec de ulei de măsline și balsam, o rășină aromatică. Acest ulei este legat de sfințirea persoanelor. În vremea Vechiului Testament, preoții, profeții și regii poporului evreu erau unși. Acest ulei este folosit în sacramentele botezului, confirmării și ordinelor sfinte, deoarece acestea conferă un caracter sacramental indelebil. Binecuvântarea sfântului cristelniță este diferită de cea a celorlalte uleiuri: Aici episcopul suflă peste vasul cu crisma, un gest care simbolizează atât Duhul Sfânt care coboară pentru a consacra acest ulei, cât și natura dătătoare de viață, sfințitoare a sacramentelor pentru care este folosit. (Amintiți-vă cum Domnul nostru a „suflat” asupra apostolilor în noaptea de Paști, spunând: „Primiți Duhul Sfânt””. (Ioan 20,22). Concelebranții la Liturghia Crismei își întind, de asemenea, mâna dreaptă spre cristelniță în timp ce episcopul rostește rugăciunea de consacrare, însemnând că, în unire cu episcopul lor, ei participă „la autoritatea prin care Hristos Însuși zidește, sfințește și conduce Trupul Său”, Biserica (Vatican II, Decretul despre slujirea și viața preoților, nr. 2).

În ceea ce privește botezul, Sfântul Hippolytus în Tradiția Apsotolică vorbea despre o ungere după botezul propriu-zis cu „untdelemnul mulțumirii”. În mod similar, imediat după botezul propriu-zis, în ritul actual, preotul unge persoana pe creștetul capului cu crismă, spunând: „Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos te-a eliberat de păcat și ți-a dat o nouă naștere prin apă și prin Duhul Sfânt. El unge acum cu crisma mântuirii. Așa cum Cristos a fost uns Preot, Profet și Rege, la fel și tu să trăiești mereu ca membru al trupului său, împărtășind viața veșnică. Amin.”

În sacramentul confirmării, episcopul unge fruntea candidatului cu crisma, spunând: „Fii pecetluit cu darul Duhului Sfânt.”

Crisma sfințită este folosită și în sacramentul ordinii sacre. În ritul de hirotonire a unui preot, episcopul unge cu crismă palmele fiecărui nou preot. În ritul de hirotonire a unui episcop, episcopul consacrător unge capul noului episcop.

În cele din urmă, sfântul crism este folosit în ceremonia de sfințire a unei biserici. Aici episcopul unge altarul, turnând sfântul crism pe mijlocul altarului și pe fiecare dintre cele patru colțuri ale sale. Se recomandă ca episcopul să ungă întregul altar. După ungerea altarului, el unge pereții bisericii în 12 sau patru locuri marcate cu cruci.

În timp ce episcopul nostru binecuvântează aceste trei uleiuri la Liturghia Crismei din acest an, inimile noastre se îndreaptă spre Domnul nostru milostiv care ne dăruiește dragostea și mila Sa infinită prin aceste sacramente. Să ne rugăm, de asemenea, pentru episcopul nostru și pentru preoții care sunt slujitorii sacramentelor în parohie, pentru ca ei să fie slujitorii umili și generoși ai Domnului.

Nota editorului: Acest articol este oferit de Arlington Catholic Herald.

.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.