Stump appendicitis: a challenging diagnosis | BMJ Case Reports

Description

A 20-year-old male presented to our hospital after 2 days of low-grade fever, right lower abdominal pain and one episode of vomiting. Pacjent był poddany appendektomii 2 miesiące wcześniej. W badaniu fizykalnym stwierdzono wzdęcie brzucha. Badanie krwi wykazało zwiększoną liczbę białych krwinek o 14 000 (leukocytoza).

Ultrasonografia (US) jamy brzusznej (ryc. 1) wykazała, co było zaskakujące, zmieniony zapalnie kikut wyrostka robaczkowego o długości 18 mm. Tomografia komputerowa potwierdziła rozpoznanie kikutowego zapalenia wyrostka robaczkowego (ryc. 2). Pacjent był leczony w tym czasie antybiotykami dożylnymi i miał dobry wynik kliniczny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.