Departments & Centers

Adult Congenital Heart Disease CenterAmyloidosis CenterAorta CenterAtrial Fibrillation CenterAtrial Fibrillation Stroke Prevention CenterBicuspid Aortic Valve CenterCardiac Electrophysiology & Pacing SectionCardio-Klinika PołożnictwaCentrum Kardio-OnkologiiCentrum Kardiologii Marfana & Klinika Tkanki ŁącznejCentrum Zdrowia KardioMetabolicznegoCentrum Chorób Klatki PiersiowejCentrum Kompleksowych Interwencji WieńcowychCentrum Wielokulturowej Opieki KardiologicznejCentrum Chirurgii Pomostowania TętnicCentrum Choroby TętnicCentrum Radiochirurgii i Endokardio-TorakochirurgiiCentrum Chorób TętnicCentrum HFKlinika HFCentrum Zapalenia WsierdziaCentrum Raka PrzełykuCentrum Dysplazji Włóknisto-Mięśniowej (FMD) i Dyssekcji TętnicCentrum Niewydolności SercaCentrum Transplantacji Serca ProgramHFpEFCentrum Kardiomiopatii PrzerostowejCentrum Wrodzonej ArytmiiCentrum Wspomagania Lewej KomoryCentrum Leczenia Ran Kończyn DolnychCentrum Leczenia Raka PłucaCentrum Transplantacji PłucaCentrum Zastawki MięśniowejCentrum Chorób OsierdziaPost-COVID Cardiovascular Recovery CenterPreventive Cardiology & RehabilitationRadiation Heart Disease ClinicSports Cardiology CenterThrombosis CenterValve CenterVascular MedicineVein CenterVentricular Arrhythmia CenterWomen’s Cardiovascular Center

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.