Wat is moderne dans? – Arts In Motion Dance Studio

Alle dansstijlen zijn in de loop der tijd geëvolueerd. De vroegste gecodificeerde Westerse uitvoeringsstijl was het Klassieke Ballet dat begon in de tijd van Lodewijk de XIV in Frankrijk (17e eeuw). Ballet in die tijd en gedurende honderden jaren was gebaseerd op sprookjes, magische wezens en de avonturen van prinsen en prinsessen. Ballet werd meestal gechoreografeerd op de klassieke muziek van die tijd: Tsjaikovski, Mozart, enz. Ballerina’s werden zeer goed getraind in zeer specifieke bewegingen, aangeleerd binnen een strikte klassenstructuur. Het uiteindelijke doel was om “en pointe” of in teenschoenen te dansen- dansers moesten gewichtloos lijken en hun bewegingen moeiteloos. Rond het einde van de negentiende eeuw begonnen sommige dansers zich te verzetten tegen de uniformiteit van het Klassieke Ballet. Deze pioniers van de moderne dans (Hanya Holm, Mary Wigman, en anderen) wilden weg van de fantasievolle verhalen en maakten dansen over de gewone man en vrouw; hun dagelijkse worstelingen en triomfen. Om dit te doen deden ze hun spitzen en uitgebreide kostuums uit en dansten ze op blote voeten en in eenvoudige jurken en niet alleen op het toneel maar ook buiten, of in een salon – waar de inspiratie hen ook bracht. Ze dansten op nieuwe hedendaagse klassieke componisten zoals Stravinsky, die de voorheen heilige wetten van muziekcompositie, melodie en toon tartten. En ze dansten op volksmuziek of zelfs op helemaal geen muziek.

Deze moderne dansers experimenteerden met het gewicht van het lichaam en dynamische kwaliteiten zoals val en terugslag, spiraal, en de invloeden van de adem op de beweging. Ze creëerden een heel nieuw vocabulaire van beweging in een nieuwe context. Elke nieuwe generatie moderne dansers nam wat hen beviel van hun voorgangers en veranderde het volgens hun eigen gevoeligheid, en in antwoord op de gebeurtenissen van de tijd waarin zij leefden. Isadora Duncan danste over vrijheid van tirannie met eenvoudige bewegingen ontleend aan de natuurlijke bewegingen van kinderen. De dansen van Ruth St. Denis hadden een oosters tintje. Ze ontleende haar vroege bewegingsstijl aan beelden die ze had gezien toen ze Hindoe kunst en filosofie bestudeerde. Martha Graham danste over de strijd van een vrouw en de strijd van alle mensen die hun weg zoeken in een nieuw land.

Choreografen van vandaag blijven herdefiniëren wat het is om een moderne danser te zijn. Wanneer we Klassieke Moderne Dans bestuderen in een studio dansles leren we over de originele ideeën en bewegingen die een basis vormen van waaruit alle moderne dans groeit. We ervaren de bewegingsstijlen van de grondleggers van de moderne dans, zodat we vervolgens kunnen onderzoeken wat onze eigen “moderne” dans zou kunnen zijn door middel van improvisatie en de verkenning van ons eigen creatieve zelf.

Voor een meer gedetailleerde verkenning van het begin van de moderne dans in Europa en Amerika:

My Life (Revised and Updated), 27 mei 2013, door Isadora Duncan en Joan Acocella

Martha Hill and the Making of American Dance, 21 juli 2009, door Janet Mansfield Soares

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.