Wat is een Chiropractisch Neuroloog? | San Luis Obispo Chiropractor

Wat is een Chiropractisch Neuroloog?

Binnen de chiropractie zijn er specialisten op het gebied van orthopedie, radiologie, kindergeneeskunde, sport, interne geneeskunde en neurologie. Een chiropractisch neuroloog is een gediplomeerd chiropractor die bovendien een 3-jarige studie neurologie heeft afgerond, inclusief academische en praktische training, en is geslaagd voor een schriftelijk en praktisch certificeringsexamen door de American Chiropractic Neurology Board. Er zijn momenteel minder dan 500 board-gecertificeerde chiropractische neurologen in de wereld.

Een chiropractische neuroloog is gekwalificeerd om een breed scala aan neurologische aandoeningen te diagnosticeren en te behandelen, dat zijn problemen waarbij de hersenen, het ruggenmerg en de zenuwen betrokken zijn. Het belangrijkste verschil tussen een medisch neuroloog en een chiropractisch neuroloog is dat de therapieën die een chiropractisch neuroloog voorschrijft geen medicijnen of chirurgie omvatten. Typische aandoeningen die door een chiropractisch neuroloog worden behandeld zijn neurodegeneratieve aandoeningen zoals de ziekte van Parkinson, auto-immuunziekten zoals Multiple Sclerose, bewegingsstoornissen zoals rusteloze benen syndroom, dystonie en Huntington chorea, beroerte, traumatisch hersenletsel, leerstoornissen zoals ADHD, radiculopathie en neuropathie. Chiropractische neurologen hebben een geavanceerde kennis van “functionele neurologie”, dat is de studie van de onderlinge relaties van het zenuwstelsel van een individu in de context van hun algehele gezondheid. Gebruikmakend van embryologische en anatomische relaties diagnosticeert de functionele neuroloog disfuncties binnen gerelateerde neurale paden en systemen en gebruikt deze relaties om verandering binnen het zenuwstelsel te bewerkstelligen. De behandeling is gericht op het activeren van de natuurlijke processen van neuroplasticiteit, waarbij neuronen, de organisatie van hun netwerken en hun functie veranderen via nieuwe therapeutische en revaliderende ervaringen die de hersenfunctie verbeteren.

Welke therapeutische voordelen biedt een Chiropractisch Neuroloog?

Er is een verouderde overtuiging dat de ontwikkeling van de hersenen plaatsvindt in de kindertijd en dan stopt tegen de tijd dat we de volwassenheid bereiken. Recent onderzoek heeft onomstotelijk bewezen dat de hersenen nooit ophouden zich aan te passen aan omgevingsinvloeden. Zintuiglijke informatie verzameld door zenuwen in de gewrichten en spieren, bijvoorbeeld, kunnen de functie van de hersenen veranderen, die op hun beurt de functie van die zenuwen beïnvloeden. De chiropractische neuroloog is een expert in “brain-based” therapiemodaliteiten, dat wil zeggen, therapieën gericht door een begrip van de rol van de hersenen in gewrichts- en spierdisfunctie.

Het menselijk lichaam heeft vele soorten zintuigreceptoren, die worden gebruikt om informatie te verzamelen over de omgeving om ons heen en in ons eigen lichaam. U hebt waarschijnlijk wel eens gehoord van bijvoorbeeld de smaakpapillen, die we gebruiken voor het waarnemen van smaken. Misschien weet je niets over mechanoreceptoren, receptorcellen die gevoelig zijn voor mechanische prikkels zoals rek, druk en aanraking. We hebben mechanoreceptoren in onze huid voor de tastzin en ook in onze gewrichten en spieren voor een minder bekend zintuig dat proprioceptie heet. Proprioceptie is het meestal onbewuste zintuig dat je hersenen in staat stelt te weten waar je lichaamsdelen zich bevinden en wat ze doen, of je nu wel of niet kijkt of oplet. Je zintuig proprioceptie is aan het werk als je je ogen sluit en met je vinger je neus aanraakt. Alle zintuigreceptoren zijn verbonden met zenuwen die uiteindelijk in verbinding staan met de hersenen. Terwijl zintuiglijke input door het zenuwstelsel wordt doorgegeven, verandert het voortdurend de functie en de structuur van de hersenen. De hersenen gebruiken zintuiglijke input om het lichaam te reguleren, voortdurend informatie en instructies terugzendend naar elk deel van het lichaam, met inbegrip van de receptoren die eerst de zintuiglijke informatie verzamelden.

Alle zintuiglijke receptoren, spieren, gewrichten, en zenuwen, in overleg met de wervelkolom en de hersenen, vormen een eenzaam, geïntegreerd systeem in voortdurende communicatie met zichzelf. Het bedrieglijk eenvoudige van lopen vereist een complexe uitwisseling van informatie door alle delen van het systeem. Bij elke stap sturen mechanoreceptoren informatie naar uw hersenen over de beweging en positie van uw gewrichten. Uw hersenen interpreteren deze informatie en formuleren commando’s om naar uw lichaam terug te sturen. Door de perfect georkestreerde verplaatsing van uw lichaamsgewicht van de ene voet naar de andere, waarbij spieren in een precieze timing worden aan- en uitgeschakeld, blijft u rechtop lopen in plaats van te struikelen of om te vallen. Dit onbewuste proces voltrekt zich in een razend tempo en is afhankelijk van de juiste uitlijning van gewrichten en spieren.

In dit uitgebalanceerde systeem zal een verandering in één onderdeel alle andere onderdelen beïnvloeden. De biomechanica van een gewricht kan bijvoorbeeld worden veranderd door herhaalde stress, letsel of een slechte houding, wat leidt tot een aandoening die bekend staat als subluxatie. Wanneer er sprake is van subluxatie, kan een cluster van schadelijke fysiologische en structurele gevolgen optreden: 1. Verminderde stimulatie van mechanoreceptoren in en rond het gewricht resulteert in onvoldoende informatie die naar relaisgebieden in de hersenen wordt gestuurd, wat leidt tot een gebrekkige controle van de spieren. Dit kan leiden tot zwakte van de houdingsspieren, als gevolg van onvoldoende activering van het zenuwstelsel en niet door een gebrek aan oefening. Verminderde stimulatie van mechanoreceptoren kan leiden tot verminderde activering van belangrijke zenuwbanen en relais in de hersenen en tot verslechtering van de functie van schijnbaar niet-verwante delen van de hersenen. Dit gebeurt via een proces dat bekend staat als diaschisis, dat optreedt wanneer een gebied van de hersenen “stroomopwaarts” van een verbonden gebied niet optimaal werkt als gevolg van verminderde stimulatie of metabolisme en de “stroomafwaartse” gebieden onvoldoende stimulatie ontvangen als gevolg daarvan. 2. Slechte of onvoldoende beweging van een gewricht leidt tot atrofie van de omliggende spieren. De diepste laag van spieren rond een gewricht kan voornamelijk geactiveerd worden wanneer het gewricht beweegt. Als die spieren verzwakken, verliest het gewricht zijn stabiliteit en wordt een vicieuze cirkel in stand gehouden. 3. De oppervlaktespieren spannen zich aan ter compensatie van de diepe spieratrofie die vaak resulteert in pijnlijke spierspasmen.
De chiropractisch neuroloog is een specialist in het beoordelen van de gezondheid van de hele lus die de spieren, gewrichten en het zenuwstelsel verbindt, en in het identificeren van disfunctie in elk deel dat kan leiden tot problemen elders.

Welke behandeling schrijft een Chiropractisch Neuroloog voor?

Afhankelijk van de aard van de disfunctie, kan de chiropractisch neuroloog direct werken op de gewrichten, spieren of het zenuwstelsel. De behandeling kan chiropractische aanpassingen, neuromusculaire re-educatie oefeningen, of stimulatie van de vestibulaire (evenwicht), auditieve, visuele of andere zintuiglijke systemen en cognitieve oefeningen waarvan sommige gebruik maken van computers.

Welke unieke vaardigheden brengt de Chiropractisch Neuroloog in de Kunst van Gewricht Manipulatie?

Lichamelijke geneeskunde beoefenaars zoals fysiaters, osteopaten, fysiotherapeuten en massage therapeuten zijn zich bewust geworden van de voordelen van gewrichtsmanipulatie of mobilisatie. Wat heeft een chiropractisch neuroloog te bieden dat de anderen niet hebben? Alle beoefenaars moeten een volledig begrip hebben van de algemene toestand van de patiënt alvorens gewrichtsmanipulatie te gebruiken voor behandeling. Van alle eerder genoemde beoefenaars krijgen alleen chiropractors vier jaar formele training in zowel de wetenschap van de biomechanica van gewrichten als de kunst van het manipuleren van gewrichten. Bovendien hebben alleen chiropractische neurologen een geavanceerde gespecialiseerde opleiding in de interactie tussen het neurologische en het musculoskeletale systeem. California Neurohealth maakt gebruik van stress röntgenfoto’s – röntgenfoto’s genomen terwijl, bijvoorbeeld, de wervelkolom volledig is gebogen, gestrekt, en zijwaarts gebogen – om de bewegingsmogelijkheden van een gewricht te bepalen. Deze technologie maakt de objectieve visualisatie mogelijk van de disfunctionele biomechanica van het gewricht dat wordt gemanipuleerd, evenals van de gezonde biomechanica van normale gewrichten. Het gebruik van stress radiografie verhoogt de diagnostische nauwkeurigheid, veiligheid en specificiteit van de behandeling en versnelt uiteindelijk het genezingsproces. Wij zijn vereerd en dankbaar u te mogen helpen uw gezondheidsdoelen te bereiken.

Wat is de geschiedenis van chiropractie?

© HYPERLINK “http://www.amerchiro.org/media/”American Chiropractic Association
De wortels van chiropractie kunnen helemaal teruggevoerd worden tot het begin van de opgetekende tijd. Geschriften uit China en Griekenland, geschreven in 2700 v. Chr. en 1500 v. Chr. vermelden manipulatie van de wervelkolom en het manoeuvreren van de onderste ledematen om lage rugpijn te verlichten. Hippocrates, de Griekse arts, die leefde van 460 tot 357 v.Chr., publiceerde ook teksten waarin het belang van chiropractische zorg werd beschreven. In een van zijn geschriften verklaart hij: “Krijg kennis van de wervelkolom, want dit is de voorwaarde voor vele ziekten”. In de Verenigde Staten begon de praktijk van manipulatie van de wervelkolom aan het eind van de negentiende eeuw aan populariteit te winnen. In 1895 stichtte Daniel David Palmer het beroep van Chiropracticus in Davenport, Iowa. Palmer was zeer belezen in de medische tijdschriften van zijn tijd en had een grote kennis van de ontwikkelingen die zich over de hele wereld voordeden op het gebied van anatomie en fysiologie. In 1897 richtte Daniel David Palmer de Palmer School of Chiropractic op, die tot op heden een van de meest vooraanstaande chiropractische hogescholen in het land is. In de loop van de twintigste eeuw werden chiropractische artsen in alle vijftig staten wettelijk erkend. Een voortdurende erkenning en respect voor het chiropractische beroep in de Verenigde Staten heeft geleid tot een groeiende steun voor chiropractische zorg over de hele wereld. Het onderzoek dat “over de hele wereld” is gedaan heeft ongelooflijk invloedrijke resultaten opgeleverd, die de perceptie van chiropractische zorg hebben veranderd, gevormd en gekneed. Het rapport, Chiropractic in New Zealand gepubliceerd in 1979 ondersteunde sterk de werkzaamheid van chiropractische zorg en ontlokte medische samenwerking in combinatie met chiropractische zorg. De Manga studie uit 1993, gepubliceerd in Canada, onderzocht de kosteneffectiviteit van chiropractische zorg. De resultaten van deze studie concludeerden dat chiropractische zorg honderden miljoenen dollars per jaar zou besparen met betrekking tot arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en directe kosten voor gezondheidszorg. Chiropractische artsen zijn pioniers geworden op het gebied van niet-invasieve zorg die wetenschappelijk onderbouwde benaderingen van een verscheidenheid aan kwalen bevorderen. Een voortdurende toewijding aan chiropractisch onderzoek zou in de komende jaren tot nog meer ontdekkingen kunnen leiden in het voorkomen en bestrijden van kwalen.

Wat is de Chiropractische Filosofie?

© HYPERLINK”http://www.amerchiro.org/media/”American Chiropractic Association
Als beroepsgroep gelooft men primair in natuurlijke en conservatieve methoden van gezondheidszorg. Chiropractische artsen hebben een diep respect voor het vermogen van het menselijk lichaam om zichzelf te genezen zonder het gebruik van chirurgie of medicijnen. Deze artsen besteden zorgvuldig aandacht aan de biomechanica, de structuur en de functie van de wervelkolom, de effecten daarvan op het bewegingsapparaat en het neurologische systeem, en de rol die de goede werking van deze systemen speelt bij het behoud en herstel van de gezondheid. Een Doctor of Chiropractic is iemand die zich bezighoudt met de behandeling en preventie van ziekte, alsmede met de bevordering van de volksgezondheid en een wellness-benadering van de gezondheidszorg voor patiënten.

Wat is de scope of practice van een chiropractor?

© HYPERLINK”http://www.amerchiro.org/media/”American Chiropractic Association
Doctors of Chiropractic behandelen vaak mensen met neuromusculoskeletale klachten, zoals hoofdpijn, gewrichtspijn, nekpijn, lage rugpijn en ischias. Chiropractoren behandelen ook patiënten met artrose, aandoeningen aan de tussenwervelschijven, carpaal tunnel syndroom, tendonitis, verstuikingen en verrekkingen. De reikwijdte van de aandoeningen die Doctors of Chiropractic behandelen of waarvoor zij zorg verlenen is echter niet beperkt tot neuromusculoskeletale aandoeningen. Chiropractoren zijn opgeleid om een verscheidenheid aan niet-neuromusculoskeletale aandoeningen te behandelen, zoals: allergieën, astma, spijsverteringsstoornissen, otitis media (niet-suppuratief) en andere aandoeningen naarmate nieuw onderzoek wordt ontwikkeld. Een verscheidenheid van technieken, behandelingen en procedures worden gebruikt om genezing te herstellen, wat het onderwerp zal zijn van toekomstige onderwijsuitgaven.

Wat voor opleiding hebben artsen in de chiropractie?

© HYPERLINK”http://www.amerchiro.org/media/”American Chiropractic Association
Doctors of Chiropractic moeten vier tot vijf jaar voltooien aan een erkende chiropractische hogeschool. Het volledige curriculum omvat een minimum van 4200 uur les, laboratorium en klinische ervaring. Ongeveer 555 uur worden aan chiropractische hogescholen gewijd aan het leren van aanpassingstechnieken en wervelkolomanalyse. In medische scholen wordt de opleiding tot bekwaamheid in manipulatie over het algemeen niet vereist van, of aangeboden aan, studenten. De Council on Chiropractic Education eist dat studenten 90 uur aan undergraduate cursussen volgen waarin de wetenschap centraal staat. Wie zich wil laten opleiden tot arts in de chiropractie moet ook slagen voor het nationale examen en voor alle examens die vereist zijn in de staat waar men zijn praktijk wil uitoefenen. De persoon moet ook voldoen aan alle individuele licentie-eisen van de staat om een doctor in de chiropraxie te worden. Een persoon die studeert om doctor in de chiropraxie te worden, krijgt een opleiding in zowel de basis- als de klinische wetenschappen en in gerelateerde gezondheidsonderwerpen. De bedoeling van het basis chiropractisch curriculum is om een diepgaand inzicht te verschaffen in de structuur en functie van het menselijk lichaam in gezondheid en ziekte. Het onderwijsprogramma omvat een opleiding in de medische basiswetenschappen, met inbegrip van anatomie met menselijke dissectie, fysiologie en biochemie. Er wordt ook een grondige opleiding in differentiële diagnose, radiologie en therapeutische technieken verkregen. Dit betekent dat een arts in de chiropraxie zowel een diagnose kan stellen als patiënten kan behandelen, waardoor hij zich onderscheidt van niet-fysische zorgverleners, zoals fysiotherapeuten. Volgens de Council on Chiropractic Education worden DC’s opgeleid tot eerstelijns zorgverleners.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.