Wat is Ableism? | Stop Ableism

Ableism – De praktijken en dominante houdingen in de samenleving die het potentieel van personen met een handicap devalueren en beperken. Een reeks praktijken en overtuigingen die een inferieure waarde (waarde) toekennen aan mensen met een ontwikkelingsstoornis of een emotionele, lichamelijke of psychiatrische handicap.
Disablisme – Een reeks veronderstellingen (bewust of onbewust) en praktijken die de differentiële of ongelijke behandeling van mensen bevorderen vanwege feitelijke of veronderstelde handicaps.
Mensen die geen handicap hebben of die niet dicht bij iemand staan die wel een handicap heeft, begrijpen misschien niet hoe de wereld in elkaar zit voor mensen zonder handicap. Het kan onzichtbaar zijn voor mensen die geen handicap hebben. Soms is het niet opzettelijk, maar in bepaalde omstandigheden is het zeer opzettelijk.
Een “ableist society” zou een samenleving zijn die niet-gehandicapte personen behandelt als de norm voor “normaal leven”, wat resulteert in openbare en particuliere plaatsen en diensten, onderwijs en sociaal werk die zijn gebouwd om “standaard” mensen te dienen, waardoor mensen met verschillende handicaps inherent worden uitgesloten.
Mensen met een handicap worden dagelijks geconfronteerd met vele soorten barrières. Deze kunnen fysiek, mentaal of systemisch zijn.

Home | Next →

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.