Straf versus rehabilitatie: A Proposal for Revising Sentencing Practices

Het herzien van het strafsysteem om twee stadia van correctietoezicht te weerspiegelen, een bestraffend en een rehabiliterend, houdt in dat het gevangenis- en voorwaardelijkheidsstelsel opnieuw moeten worden gedefinieerd. Gevangenissen moeten plaatsen zijn waar opsluiting geen “gemakkelijke tijd” is, en voorwaardelijke vrijlating moet een periode van intensief toezicht en rehabilitatieprogramma’s zijn. In het kader van dit duale strafproces zouden zowel de opgesloten tijd als de tijd die onder intensief toezicht van de voorwaardelijke invrijheidstelling wordt doorgebracht, voor strafvermindering en bestraffing zorgen. Afschrikking zou worden bereikt door de verhoogde doeltreffendheid van straf en toezicht. Rehabilitatieprogramma’s, die in de gemeenschap van de voorwaardelijke gevangene worden uitgevoerd, zouden de voorwaardelijke gevangene de mogelijkheid bieden om in zijn eigen onderhoud te voorzien. Er zou een structuur van verplichte straffen en boetes worden vastgesteld voor alle strafbare feiten die momenteel als misdrijf of misdrijf worden aangemerkt. Sommige misdrijven, zoals meervoudige moord of verkrachting en misdrijven gepleegd door criminelen die banden hebben met de maffia, zouden van het systeem van veroordeling in twee fasen worden uitgesloten. In het vonnis zouden de duur en het niveau van toezicht van de voorwaardelijke vrijlating worden vastgelegd en zou worden bepaald aan welke rehabilitatieprogramma’s moet worden deelgenomen. De kosteneffectiviteit van de voorgestelde aanpak wordt besproken. 31 referenties en 2 tabellen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.