Sociale klasse

Deze hiërarchische basisstructuur (hier in sterk vereenvoudigde vorm weergegeven), bestaande uit de “hogere klassen”, de “middenklassen”, de “arbeidersklassen” (met geschoolde arbeiders aan de ene kant en ongeschoolde arbeiders aan de andere kant), en de verarmde “onderklasse”, bleef relatief stabiel ondanks periodieke (en vaak gewelddadige) omwentelingen, en ondanks de marxistische opvatting van de onvermijdelijkheid van klassenstrijd, tenminste tot het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Een aangepaste klassenstructuur bestaat duidelijk nog steeds.

Gerelateerd materiaal

  • Victoriaanse Respectabiliteit en de strijd om raffinement en beschaving
  • Victoriaanse Beroepen: Leven en arbeid in de Victoriaanse periode zoals gezien door kunstenaars, schrijvers en moderne historici
  • De sociale en economische status van vrouwen: Klasse en Beroep
  • Macht, Ondergeschiktheid, & Klasse: Herbert Spencer over de oeroude oorsprong van het woord “u”
  • Lonen, kosten van levensonderhoud, hedendaagse equivalenten van Victoriaans geld
  • Newman over de gentleman
  • Rassen- en klassenoverzicht: Parallellen in racisme en klassevooroordelen
  • Veronderstelde discriminatie van de arbeidersklasse: Punch on Sunday sluiting van de pub
  • Voorbeelden van op klasse gebaseerde humor
Victoriaans
Web
Politiek
Geschiedenis
Sociaal
Geschiedenis

Gemaakt 1988
Laatst gewijzigd 12 april 2020

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.