Relapse Preventie Therapie

Relapse Preventie Therapie: Terugval Preventie Therapie (RPT) is een methode om cliënten te leren anticiperen op en effectief om te gaan met risicovolle scenario’s waarin terugval het meest waarschijnlijk is. Er zijn verschillende benaderingen van terugvalpreventie. Die met de meeste onderzoekssteun zijn gebaseerd op Cognitieve Gedragstherapie.

Copingvaardigheidstrainingstrategieën omvatten zowel cognitieve als gedragstechnieken. Cognitieve technieken bieden cliënten manieren om het proces van gewoonteverandering te herkaderen als een leerervaring waarbij fouten en tegenslagen worden verwacht naarmate beheersing wordt ontwikkeld. Gedragstechnieken omvatten het gebruik van aanpassingen in de levensstijl, zoals meditatie, lichaamsbeweging en spirituele praktijken om het algehele copingvermogen van een cliënt te versterken. Terugval Preventie Therapie (RPT) is een gedragsmatig zelfcontrole programma dat mensen met een verslaving leert hoe te anticiperen op en om te gaan met de mogelijkheid van terugval. RPT kan worden gebruikt als een op zichzelf staand programma voor de behandeling van middelengebruik of als een programma voor nazorg om de resultaten van de initiële behandeling van middelengebruik te ondersteunen. Copingvaardigheidstraining is de hoeksteen van RPT, waarbij cliënten strategieën leren om:

  • Terugval te begrijpen als een proces
  • Identificeer en ga effectief om met risicovolle situaties zoals negatieve emotionele toestanden, interpersoonlijke conflicten, en sociale druk
  • Hanteren van drang en verlangen
  • Tijdens een terugval schadebeperkingsprocedures toepassen om de negatieve gevolgen te minimaliseren
  • Betrokken blijven bij de behandeling, zelfs na een terugval
  • Leren hoe een meer evenwichtige levensstijl te creëren

Copingvaardigheidstrainingsstrategieën omvatten zowel cognitieve als gedragstechnieken. Cognitieve technieken bieden cliënten manieren om het proces van gewoonteverandering te herkaderen als een leerervaring met fouten en tegenslagen die verwacht worden naarmate het meesterschap zich ontwikkelt. Gedragstechnieken omvatten het gebruik van aanpassingen in de levensstijl, zoals meditatie, lichaamsbeweging en spirituele praktijken om de algehele coping-capaciteit van een cliënt te versterken.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.