Lobster 2.5: What’s a keeper?

Met een vergunning voor kreeftenvisserij in Maine is er geen maximum aan de vangst van kreeften waar u zich aan moet houden, zoals in andere visserijen. Er worden beperkingen gesteld aan het aantal vallen en het tijdstip waarop de vallen mogen worden uitgezet, maar die worden niet bepaald door het werkelijke aantal gevangen kreeften. Soms kunt u echter niet alle kreeften houden die u vangt. In Maine zijn zowel de grootte als het geslacht van invloed op de vraag of een kreeft een “blijvertje” is of niet.

Seksevoorschriften

Vrouwelijke kreeften die een eitje hebben gekregen, zijn verboden voor kreeftenvissers, en zelfs vrouwtjes die ooit een eitje hebben gekregen, kunnen verboden zijn, zelfs als ze geen eitjes hebben gekregen. Wanneer een vrouwelijke kreeft die is berooid in een fuik wordt opgehaald, moeten kreeftenvissers de staartflipper rechts van het midden “v-notchen” om aan te geven dat ze ooit als eierlegster is gevangen. De vrouwtjes zullen hun eitjes uiteindelijk in groepjes vrijlaten, maar de v-notch blijft gedurende verschillende vervellingscycli aanwezig. Hierdoor kunnen de vrouwtjes zich blijven voortplanten en de Golf van Maine blijven bevolken met een nieuwe generatie kreeften.

https://penobscotbaypress.com/news/2012/jan/19/the-underwater-life-of-a-lobster/#.X7fwWlBOncs

Maine heeft om deze reden een nultolerantie-wet voor elke vrouwelijke kreeft die wordt gevangen met een misvorming aan de flipper rechts van het midden. Het blijkt dat 15-20% van de in Maine gevangen kreeften wordt vrijgelaten omdat het vrouwtjes zijn met een v-inkeping, en nog meer omdat ze niet aan de maatvoorschriften voldoen.

Onze eerdere paragraaf 1.3 Voortplanting en Levenscyclus geeft meer informatie over hoeveel eieren vrouwtjes produceren, hoe ze paren, wanneer de eieren uitkomen en nog veel meer!

Maateisen

Gemiddeld is een fuik die wordt opgehaald met minstens 2 kreeften van de marktgrootte een goede vangst. Voor in Maine gevangen kreeften gelden minimum- en maximummaten; de minimummaat is 3 ¼ inch en de maximummaat 5 inch. De minimum- en maximummaat zijn gebaseerd op de lengte van het kopborststuk of het pantser van de kreeft. Om een kreeft te mogen houden, moet deze tussen deze twee lengtes in vallen; alles wat kleiner is dan 3 ¼ inch of groter dan 5 inch, is een illegale kreeft en dus een illegale vangst. Kreeftenvissers zijn uitgerust met een meetinstrument om te controleren of de kreeften binnen de voorgeschreven afmetingen vallen.

Meer informatie over de groottevoorschriften is te vinden onder 4.2 Afmetingenvoorschriften. Deze pagina geeft een goed beeld van hoe deze voorschriften tot stand zijn gekomen en hoe dit de kreeftenindustrie duurzamer maakt!

Meer informatie over wetten: https://lobsteranywhere.com/seafood-savvy/maine-lobster-laws/

Meer informatie over wat een houder is->

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.