Italiaans/Pronomen

Lijst van persoonlijke voornaamwoorden:

Singulier:

io - I - Note: no capital letter requiredtu - you - Note: used to address one personegli - he - Note: not used in common talklui - he - Note: colloquial, normally it replaces egliella - she - Note: not used in common talklei - she - Note: colloquial, normally it replaces ellaesso - it - Note: masculine, little used in common speechessa - it - Note: feminine, little used in common speechlei - you - Note: special use; sometimes with capital initial

Plural:

noi - wevoi - you - Note: used to address two or more peopleVoi - you - Note: same as 'voi' with lower case initial, but more formal (compare to 'Lei' in the singular)essi - they - Note: masculineesse - they - Note: feminineloro - they - Note: both masculine and feminine, colloquial, normally it replaces essi and esseLoro - you - Note: special use, very uncommon, capital initial

De voornaamwoorden voor de 1e persoon (enkelvoud: io, meervoud: noi) behoeven geen speciale uitleg.

De voornaamwoorden voor de 2e persoon (in het Engels you zowel enkelvoud als meervoud) kennen een veel gevarieerder gebruik dan in het Engels.

Tu is slechts aan één persoon gericht (enkelvoud) en is verwant aan het oudere Engels thou. Het wordt als informeel ervaren. Het wordt gebruikt met leden van hetzelfde gezin (bijv. vader, moeder), met familieleden (bijv. ooms), met kinderen, met vrienden, en, in het moderne gebruik, met collega’s op het werk. Het wordt vaak gebruikt met jongens en meisjes, en soms wordt het gebruikt met andere personen om een vriendelijke sfeer te creëren.

In de andere gevallen (vooral met volwassen mensen die geen vrienden of familieleden zijn) wordt het vervangen door het voornaamwoord lei (soms met een hoofdletter geschreven). Dit voornaamwoord betekent letterlijk zij en het gebruik ervan is vergelijkbaar met Engelse zinnen als His/Her Majesty.

Voor hetzelfde doel kan ook het voornaamwoord Ella worden gebruikt. Dit wordt tegenwoordig als verouderd ervaren en wordt alleen in geschrifte nog zelden gebruikt.

Wanneer twee of meer personen worden aangesproken, wordt voi zowel in formele als informele taal gebruikt – dat wil zeggen bij familieleden, vrienden en andere mensen. Het meervoud voor Lei bestaat wel, het is Loro (hoofdletter), maar het wordt tegenwoordig weinig gebruikt. In plaats van Loro wordt Voi gebruikt, wat hetzelfde is als voi maar dan met een hoofdletter.

De voornaamwoorden voor de 3e persoon in het enkelvoud (in het Engels he/she/it) houden rekening met het geslacht van het vervangen zelfstandig naamwoord, dat in het Italiaans alleen mannelijk of vrouwelijk kan zijn.

Wanneer men naar een persoon verwijst, wordt hij vertaald als egli (eigen taal, zelden in het spraakgebruik gebruikt) of lui (spreektaal), zij als ella (zelden in het spraakgebruik gebruikt) of lei (spreektaal).

Voor dieren of dingen wordt het vertaald als esso wanneer het zelfstandig naamwoord mannelijk is (b.v. lago, meer) en als essa wanneer het vrouwelijk is (b.v. barca, boot).

Plural houdt ook rekening met het geslacht, dus wordt they vertaald als essi (masc.) of esse (fem.). In de spreektaal wordt they meestal vertaald als loro.

Opgemerkt zij ook dat voornaamwoorden minder vaak nodig zijn dan in het Engels, omdat de werkwoordsvormen voor elke persoon anders zijn. Het is meestal beter om te zeggen Sono felice (ik ben gelukkig) dan Io sono felice (ik ben gelukkig).

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.