Hoe bereken je het BBP van een land?

Het bruto binnenlands product (BBP) van een land is een schatting van de totale waarde van alle goederen en diensten die het land in een bepaalde periode, meestal een kwartaal of een jaar, heeft geproduceerd. Het wordt vooral gebruikt als vergelijkingspunt: Is de economie van het land gegroeid of gekrompen ten opzichte van de vorige periode?

Key Takeaways

  • Het BBP kan worden berekend door al het geld dat consumenten, bedrijven en de overheid in een bepaalde periode hebben uitgegeven, bij elkaar op te tellen.
  • Het kan ook worden berekend door al het geld op te tellen dat door alle deelnemers aan de economie wordt ontvangen.
  • In beide gevallen is het getal een schatting van het “nominale BBP.”
  • Nadat het is gecorrigeerd om effecten als gevolg van inflatie te elimineren, komt het “reële BBP” aan het licht.

Er zijn twee hoofdmanieren om het BBP te meten: door de bestedingen te meten of door het inkomen te meten.

En dan is er het reële BBP, dat een correctie is waarbij de effecten van inflatie worden verwijderd, zodat de groei of krimp van de economie duidelijk te zien is.

Berekening van het BBP op basis van de bestedingen

Een manier om tot het BBP te komen, is het optellen van al het geld dat wordt uitgegeven door de verschillende groepen die aan de economie deelnemen. Hiertoe behoren consumenten, bedrijven en de overheid. Allen betalen voor goederen en diensten die bijdragen aan het BBP-totaal.

Daarnaast wordt een deel van de goederen en diensten van de natie geëxporteerd voor verkoop in het buitenland. En een deel van de verbruikte producten en diensten wordt uit het buitenland geïmporteerd. Bij de berekening van het BBP wordt rekening gehouden met de uitgaven voor zowel de uitvoer als de invoer.

Het BBP van een land is dus het totaal van de consumptieve bestedingen (C) plus de bedrijfsinvesteringen (I) en de overheidsbestedingen (G), plus de netto-uitvoer, dat wil zeggen de totale uitvoer minus de totale invoer (X – M).

Berekening van het BBP op basis van het inkomen

De keerzijde van de bestedingen is het inkomen. Een schatting van het BBP kan dus het totale bedrag van de inkomens weerspiegelen dat aan iedereen in het land wordt betaald.

Deze berekening omvat alle productiefactoren die een economie vormen. Zij omvat de lonen van de arbeidskrachten, de pacht van de grond, de opbrengst van het kapitaal in de vorm van rente, en de winst van de ondernemer. Al deze factoren vormen het nationaal inkomen.

Deze benadering wordt bemoeilijkt door de noodzaak correcties aan te brengen voor bepaalde posten die niet altijd in de ruwe cijfers voorkomen. Deze omvatten:

  • Indirecte belastingen op het bedrijfsleven, zoals omzetbelasting en onroerendgoedbelasting;
  • Afschrijvingen, een maatstaf voor de in de loop der tijd afnemende waarde van bedrijfsuitrusting;
  • Netto buitenlands factorinkomen, dat wil zeggen buitenlandse betalingen aan de burgers van een land minus de betalingen die deze burgers aan buitenlanders hebben gedaan.

In deze inkomensbenadering wordt het BBP van een land berekend als het nationaal inkomen plus de indirecte belastingen op het bedrijfsleven en de afschrijvingen, plus het netto buitenlands factorinkomen.

>

1:13

Hoe het BBP van een land te berekenen

Reëel BBP

Omdat het BBP de output van een economie meet, is het onderhevig aan inflatoire druk. Na verloop van tijd stijgen de prijzen, en dit wordt weerspiegeld in het BBP.

Uit het ongecorrigeerde BBP van een land kunt u niet afleiden of het BBP is gestegen omdat de productie en consumptie zijn toegenomen of omdat de prijzen zijn gestegen.

Het reële BBP is een maatstaf van de output van een economie, gecorrigeerd voor inflatie. Het niet-gecorrigeerde cijfer wordt nominaal BBP genoemd.

Het reële BBP past het nominale BBP aan zodat het overeenkomt met de prijsniveaus in een referentiejaar, het zogeheten “basisjaar”.”

Hoe het BBP wordt gebruikt

Het BBP is een belangrijke statistiek die aangeeft of een economie groeit of krimpt. In de V.S, De overheid publiceert een raming van het BBP op jaarbasis voor elk kwartaal en elk jaar, gevolgd door definitieve cijfers voor elk van deze periodes.

Het volgen van het BBP in de tijd helpt een regering beslissingen te nemen, zoals of de economie moet worden gestimuleerd door er meer geld in te pompen of moet worden afgekoeld door er geld uit te halen.

Bedrijven kunnen het BBP gebruiken als een factor bij hun beslissing om de productie uit te breiden of in te krimpen of om grote projecten te ondernemen.

Investeerders kijken naar het BBP om een idee te krijgen van waar de economie de komende weken naar toe zou kunnen gaan.

Nadelen van het BBP

Hoewel het BBP een nuttige manier is om een idee te krijgen van de toestand van een economie, is het geenszins een perfecte benadering. Een punt van kritiek is dat het geen rekening houdt met activiteiten die geen deel uitmaken van de gelegaliseerde economie. De opbrengsten van arbeid buiten de boeken om, sommige contante transacties, drugshandel, enzovoort, worden niet in het BBP verdisconteerd.

Een ander punt van kritiek is dat sommige activiteiten die waarde opleveren, niet in het BBP worden verdisconteerd. Als je bijvoorbeeld een huishoudster inhuurt om je huis schoon te houden, een kok om je maaltijden te bereiden en een kindermeisje om voor je kinderen te zorgen, betaal je deze ingehuurde helpers en tellen de betalingen mee in het BBP. Als u die klusjes zelf doet, wordt uw bijdrage niet meegerekend in het BBP.

Hoewel het BBP een idee kan geven van de prestaties van een economie in de loop der tijd, vertelt het dus niet het hele verhaal.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.