American Baptist Association

American Baptist Association, gemeenschap van autonome baptistenkerken, in 1905 georganiseerd door baptisten die zich uit de Southern Baptist Convention hadden teruggetrokken. Oorspronkelijk bekend als de Baptist General Association, nam de gemeenschap in 1924 haar huidige naam aan. Het was een ontwikkeling van de Landmarker (of Landmarkist) leer van sommige Zuidelijke Baptisten in het midden van de 19e eeuw. Zij geloofden dat de vroege christenen baptisten waren die alleen volwassen gelovigen doopten door onderdompeling en die georganiseerd waren in plaatselijke autonome gemeenten. De Landmarkers wilden vasthouden aan wat zij beschouwden als de “oude bakens” van het vroege christendom, en weigerden daarom samen te werken of zich aan te sluiten bij niet-doopsgezinde kerken en andere baptisten met wie zij het niet eens waren. Toen de Southern Baptist Convention een meer gecentraliseerde kerkregering aannam, meenden de Landmarkers dat de plaatselijke kerk haar autonomie verloor, en uiteindelijk trokken zij zich terug om hun eigen gemeenschap te vormen.

De American Baptist Association gelooft in de absolute autonomie van de plaatselijke gemeente. De kerkleer onder haar leden is fundamentalistisch; een letterlijke interpretatie van de Bijbel wordt aanvaard, en de wederkomst van Christus wordt verwacht. Er wordt een jaarlijkse vergadering van de vereniging gehouden en er wordt een actief publicatieprogramma uitgevoerd. In 2000 waren er 275.000 leden in 1.760 gemeenten. Het hoofdkantoor is in Texarkana, Texas.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.