2021 Religieuze Verjaardagswensen voor Zoon van Mam of Pap

  • 253shares
  • Twitter
  • Pinterest
  • LinkedIn

Zonen zijn zonder twijfel een zegening. Sommige zijn zo ongelooflijk ontzagwekkend dat we het moeilijk vinden om ze te beschrijven.

Toch vinden we woorden om uit te drukken hoe dankbaar we voor ze zijn, vooral op hun verjaardagen.

Jouw verjaardag wensen aan uw zoon gaat een lange weg om hem te laten weten precies hoe je je voelt over hem en dus heb ik hier geschreven een aantal wensen die je hem kunt sms’en op zijn verjaardag.

Religieuze gelukkige verjaardag berichten voor zoon van ouder

Amazing religieuze verjaardag wensen die u kunt sturen naar uw mooie zoon op zijn Special day.

1. God heeft je bewaard, je geleid, je kracht gegeven en heeft je tot de zoveelste verjaardag gebracht. Gelukkige verjaardag, Gods lieveling, gelukkige verjaardag, mijn zoon.

2. Moge Gods doel voor jou werkelijkheid worden in je leven, zelfs nu je vandaag aan de reis van een nieuw jaar begint. Gelukkige verjaardag, zoon. Ik hou van je.

3. Je bent een werk in uitvoering, Gods strijdbijl en zijn agenda moeten zich nog ontvouwen. Als je een nieuw jaar van je leven ingaat, moge je je doel ontdekken. Gelukkige verjaardag, lieveling. Je bent geliefd.

4. Moge je je doel en bestemming vervullen. Ik hou van je en papa houdt ook van je, maar God houdt het meest van jou. Gelukkige verjaardag, Jezus’ jongen.

5. God liet je nog een verjaardag meemaken en ik weet dat Hij nog niet klaar met je is. Zijn doel om je nog een verjaardag te laten meemaken zal in je leven geschieden in Jezus’ machtige naam. Amen. Het is een gelukkige verjaardag voor jou lieve zoon.

6. Naarmate je jaren toenemen, zal ook je kennis in Christus toenemen. Gelukkige verjaardag, mijn lieve zoon. Ik hou van je.

7. Jouw leven is een wonder dat niet verklaard kan worden. Jij bent Gods mysterie dat zich nog moet ontvouwen. Gelukkige verjaardag, mijn prins. Gelukkige verjaardag van mijn liefhebbende zoon.

8. Ik vier de vinger van God in je leven. Je zult de wereld blijven verrassen. Gelukkige verjaardag, mijn zoon.

9. Gelukkige verjaardag aan mijn liefhebbende zoon. Ik bid dat God elke dag van je leven iets bijzonders geeft. Nogmaals gefeliciteerd zoon, je bent de beste.

10. Moge Gods zegeningen elke dag je deel zijn en nog meer op deze je verjaardag. Gelukkige verjaardag, zoon.

Christelijke verjaardagswensen voor zoon van pa of ma

Beste van alle christelijke verjaardagswensen voor zoon van pa of ma.

11. Je ziet een andere verjaardag is een andere kans gegeven aan u door God om uw leven beter te maken. Maak er het beste van zoon, gelukkige verjaardag.

12. Ik wens dat je ziel voorspoedig zal zijn, zelfs als je aantal in jaren toeneemt. Je bent Gods goddelijke project. Gelukkige verjaardag, mijn zoon.

13. Moge God alles volmaken wat jou aangaat, mijn lieve zoon. Gelukkige verjaardag.

14. Gelukkige verjaardag, mijn geliefde zoon. Ik wens je Gods vele liefdes toe.

15. God gaf jou aan mij en jij bent de reden dat ik feest vier. Moge God je alle reden geven om feest te vieren op deze verjaardag en elke dag. Gelukkige verjaardag, lieve zoon.

16. Moge je vreugde vinden zoals je mij altijd vreugde geeft in mijn leven. Gelukkige verjaardag, mijn zoon.

17. Gelukkige verjaardag, mijn lieve zoon. Moge God je leiden en je leven vullen met onuitsprekelijke vrede en vreugde. In Jezus’ naam. Amen.

Trending Today

18. Zoals ik me vereerd voel dat ik u heb, moge God u eren waar u zich ook bevindt, in Jezus’ naam. Amen. Gelukkige glorieuze verjaardag van een bevredigende zoon.

19. Zoals mijn hebben van jou en mijn status veranderd in ‘moeder’ moge deze verjaardag iets in je leven brengen dat je status voorgoed zal veranderen. In Jezus’ machtige naam. Gelukkige verjaardag, mijn zoon.

20. Op deze verjaardag bid ik dat Gods genade je vindt, je pad verlicht en je leidt naar je door God gegeven bestemming. Gelukkige verjaardag voor mijn liefhebbende zoon in wie ik mijn welbehagen heb.

Spirituele Verjaardagswensen voor Zoon van Mam of Pap

Kijk eens naar deze Spirituele Verjaardagswensen voor Zoon van Mam of Pap.

21. In je zwakheid, moge God je kracht geven, in verwarring, richting, in je hart, moge hij je vrede geven. Gelukkige glorieuze verjaardag mijn zoon.

22. Ik wens je nog veel meer zegeningen van God nu je aan een nieuw hoofdstuk van je leven begint en aan vele andere hoofdstukken die nog zullen komen. Gelukkige verjaardag mijn erfenis. Gelukkige verjaardag mijn zoon.

23. Moge je onvoorstelbare hoogten van Gods liefde ervaren. Gelukkige verjaardag lieve zoon. Ik hou van je.

24. Toen God je in mijn schoot legde, legde hij meer dan een jongetje, hij legde een man met oplossingen voor de problemen van de wereld. Moge je elke uitdaging en puzzel oplossen die je tegenkomt in je generatie en daarna. Gelukkige verjaardag, lieve zoon. Jij

25. Moge je alles zijn wat God voor je geschapen heeft en meer. Gelukkige verjaardag, mijn geliefde zoon.

26. Moge je groeien in wijsheid als je groeit in aanzien en gunst bij God en de mens. Gelukkige verjaardag lieve zoon.

27. Jij bent Gods werk in uitvoering. Op deze verjaardag van jou, bid ik dat hij zijn werk in je leven voltooit in Jezus naam Amen. Gelukkige verjaardag mijn jongen.

28. Ik wens je liefde, vreugde, geluk, vrede, gunst, zegen, geld en een goede gezondheid om van deze dingen en meer te genieten. Gelukkige verjaardag mijn lieve zoon.

29. Ik wens je een gelukkige verjaardag mijn lieve liefdevolle zoon. Het is een eer om je moeder genoemd te worden.

30. Gelukkige verjaardag mijn zoon. Jouw geboorte heeft me doen beseffen dat ik meer liefde in mijn hart heb dan ik ooit kan bevatten. Moge je op deze verjaardag en altijd onvoorstelbare hoogten van Gods liefde ervaren.

Religieuze Verjaardagsgroet voor zoon van pa of ma

Beste van alle Religieuze Verjaardagsgroeten voor zoon van pa of ma.

31. Gelukkige verjaardag, zoon. Je bent gezegend en zeer bevoorrecht.

32. Ik bid dat je geniet van je leven en onthoud vandaag voorgoed. Gelukkige bovennatuurlijke verjaardag mijn zoon.

33. Gelukkige verjaardag, mijn zoon. Gods plan voor jou moet zich nog ontvouwen.

34. Alleen woorden van mijn mond zijn niet genoeg om je te zegenen. Mijn hart, ziel en hele wezen zegenen je. Moge je je doel leven.

35. Gelukkige verjaardag, mijn zoon. Jij bent het mooiste dat God me heeft gegeven. Blijf mooi.

36. Mijn lieve zoon, ik bid dat als je door het leven gaat, je alle goede dingen zult hebben die je wenst.

37. Moge alles waar je je handen in steekt goed zijn en goede resultaten opleveren. Heb een vruchtbaar jaar voor de boeg. Gelukkige verjaardag, zoon.

38. Ik wens je een mooie toekomst vol liefde, leven en goede gezondheid. Gelukkige verjaardag mijn zoon. Je bent een prins.

39. Gelukkige verjaardag mijn zoon. Je zult groot en vruchtbaar zijn. Domineer je wereld.

40. Ik bid dat dit afgelopen jaar het minste in je leven zal zijn. Je zult zegevieren en gevierd worden. Grotere jaren in het verschiet zoon. Gelukkige verjaardag.

41. Moge je gezegend en succesvol zijn in alles wat je doet. Heb een gelukkige verjaardag gevierd, mijn zoon. Je verdient alleen het beste.

42. Moge je voorspoedig zijn en leven in overvloed en overvloed. Gelukkige verjaardag, mijn prins.

43. Moge je nooit gebrek kennen. Gelukkige verjaardag, mijn lieve zoon.

44. Moge je vreugde vol zijn en je vrede alle verstand te boven gaan in Jezus’ naam. Gelukkige verjaardag, zoon.

45. Je zult het maken in het leven. Gelukkige verjaardag aan het kind van mijn dromen. Gelukkige verjaardag aan de kracht van mijn jeugd.

46. Mijn liefde voor jou maakt me bang. Gelukkige verjaardag mijn zoon. Blijf de vurige liefde van God in je leven ervaren.

47. Je zult een bundel van wonderen blijven die je al bent. Gelukkige verjaardag mijn zoon.

48. Moge je liefde voor God toenemen naarmate je jaren vorderen. Ik hou van je zoon. Gelukkige verjaardag.

49. Gelukkige verjaardag, mijn zoon. De aarde zal jou en al het goede zaad dat je zaait haar groei geven. Elke goede inspanning die je op deze aarde doet, zal duizendvoudig opbrengen.

50. De mensen zullen je dienen. Gelukkige verjaardag, kostbare zoon.

51. Je zult mij vreugde brengen geluk en trots als altijd en je zult een vreugdevol en gelukkig leven leiden. Gelukkige verjaardag mijn zoon van het leven.

52. Je zult uitblinken in alles wat je doet zodat de mensen naar je toe zullen komen om je God te leren kennen. Gelukkige verjaardag mijn zoon.

53. Je zult worden opgetild boven vallen. Je zult erboven blijven. Gelukkige verjaardag.

54. Je zult altijd getuigenissen hebben. Moge God u vervullen met goede dingen opdat getuigenissen in uw mond zullen blijven. Gelukkige verjaardag mijn getuigenis.

55. Moge Gods liefde je hart vullen en zijn gedachten je hoofd, zodat er geen ruimte is voor kwade gedachten. Gelukkige verjaardag.

56. Gefeliciteerd met je verjaardag, zoon! Ik wens je een lang, nuttig en bevredigend leven.

57. Je bent een bron van vreugde geweest in mijn leven. Ik bid dat God zijn armen van bescherming om je heen slaat en je onophoudelijk bewaart. Gelukkige verjaardag.

Trending Today

58. Moge God je zegenen met alle zegeningen in het universum, zodat je niet genoeg ruimte hebt om op te bergen, in Jezus’ naam. Gelukkige verjaardag mijn zoon.

59. Nu je vandaag je verjaardag viert, bid ik dat God je zal begunstigen en je zal leiden tot succes dat je verbeelding te boven gaat. Gelukkige verjaardag, zoon. Ik hou van je.

60. Ik bid dat God je financiële zegeningen zal schenken, zodat financiën nooit een reden zullen zijn waarom je niet alles bereikt wat je wilt in het leven. Gelukkige verjaardag, lieve zoon. Je verdient alleen het beste omdat je het beste bent.

61. Je bent gezegend, je bent knap, je bent intelligent, je kunt alles bereiken wat je wilt bereiken. Gelukkige verjaardag mijn zoon. Je bent een presteerder.

62. Moge Gods aangezicht op je schijnen. Moge Hij je genadig zijn en je vrede schenken. Gefeliciteerd, mijn geweldige zoon.

63. Moge je leven gezegend zijn en ontzagwekkender dan je bent. Ik hou meer van je dan je ooit zult weten. Gelukkige verjaardag prachtige zoon. Het is een genoegen je te hebben.

64. Moge je verblijven in Gods aanwezigheid en moge zijn genade bij je blijven op deze verjaardag en elke dag. Gelukkige verjaardag mijn vreugde.

65. Gelukkige verjaardag voor mijn lieve zoon die nooit ophoudt me te inspireren tot grootsheid door zoveel in me te geloven. Dit wordt je beste verjaardag ooit.

66. Mogen Gods handen je leiden en leiden waar je ook heengaat. Gelukkige verjaardag, lieve zoon.

67. Op deze, je verjaardag en altijd, moge je vreugde ervaren en vreugdevol blijven je hele leven. Gelukkige verjaardag mijn geliefde zoon.

68. Elke dag is het waard om gevierd te worden, maar jouw verjaardag herinnert me er altijd aan dat op die dag mijn reden om te vieren is geboren. Gelukkige verjaardag.

69. Je bent zo’n geweldige zegening die ik niet verdien, maar toch gaf God je aan mij. Moge Hij je zegenen met onverdiende zegeningen en onverdiende gunst, je hele leven lang. Nog een gelukkige verjaardag mijn zoon.

70. Moge je je doel vinden en het bereiken in het leven in Jezus’ naam. Gelukkige verjaardag.

71. Ik voorspel dat u niet door het leven zult worstelen. Je zult een soepel en vredig leven hebben. Gelukkige verjaardag, zoon.

72. Ik bid dat je niet dezelfde fouten maakt die wij, je ouders, maakten. Je zult altijd de juiste beslissingen nemen en uitstekende resultaten behalen. Gelukkige verjaardag mijn geliefde zoon.

73. Zoals jij mijn reden bent om te vieren, bid ik dat God jou vandaag een reden geeft om te vieren. Amen. Heb een prachtig verjaardagsfeest.

74. Zoals God mijn leven op de meest positieve manier heeft aangeraakt door jou aan mij te geven, bid ik dat je van je dag geniet op een zeer speciale manier, want het beste geschenk dat je ooit van God kunt krijgen is het geschenk van het leven en een goede gezondheid om nog een verjaardag te zien. Gelukkige verjaardag.

75. God zegene je en maakt je tot een zegen voor iedereen, overal en altijd. Gelukkige verjaardag aan mijn liefhebbende zoon.

76. Gelukkige verjaardag, zoon. Ik bid dat je zoveel geluk vindt als je hart kan bevatten. Moge dit je gelukkigste verjaardag zijn sinds je geboren bent.

77. Moge alle rijkdom aan wijsheid en ideeën waarmee je geboren bent vanaf nu worden gebaard. Gelukkige verjaardag mijn zoon.

78. Gelukkige verjaardag mijn zoon. Moge de vreugde van de Heer je altijd tot sterkte zijn.

79. Omdat je God tot je herder hebt gemaakt, zal het je aan niets ontbreken. Gelukkige, gezegende verjaardag, zoon.

80. Ik wens je een overvloed aan zegeningen en goedheid toe op deze verjaardag van je en daarna. Gelukkige verjaardag mijn zoon.

81. Gelukkige verjaardag, zoon. Ik wens je een mooie toekomst. Mooier dan we ons ooit kunnen voorstellen.

82. Bedankt dat je de beste zoon ooit bent. Je maakt het ouderschap spannend en ik bid dat God je leven nog spannender zal maken op deze verjaardag en elke dag voor de rest van je leven. Gelukkige verjaardag.

83. Net zoals jij een reden bent voor mijn glimlach, bid ik dat God jou ook een reden geeft om te glimlachen. Gelukkige verjaardag mijn zoon.

84. Ik bid dat God altijd trots op je zal zijn, net zoals wij trots op je zijn. Gelukkige verjaardag aan degene die ons trots maakt.

85. Moge alles wat je doet Gods volmaakte wil en plan voor je leven zijn. Gelukkige perfecte verjaardagsviering.

86. De zegeningen van God maken rijk en voegen er geen verdriet aan toe. Ik bid dat alles waarmee God u zegent u geen verdriet zal brengen. Amen. Gelukkige verjaardag mijn prins.

87. Zoals je mijn zoon bent, zo ben je mijn zon en breng je zonneschijn in mijn leven. Ik bid dat God altijd helder door je zal schijnen. Nog een fijne verjaardag.

88. Ik ben zo blij dat God me koos om een begaafde zoon als jij te bemoederen. Het is een voorrecht. Gelukkige verjaardag mijn zoon. Je bent beladen.

89. Hoe past al die wijsheid in jouw kleine lichaam? Je bent ongelofelijk net als God. Heb de meest plezierige verjaardagsvieringen. Gelukkige verjaardag, mijn zoon.

90. Net zoals ik de enige persoon ben die het voorrecht heeft jou als zoon te hebben, bid ik voor jou op deze verjaardag dat God je zal begunstigen met een zeldzaam geschenk voor jou en jou alleen in Jezus’ naam. Gelukkige verjaardag.

91. Ik bid dat u gezegend zult worden met alles waar God u mee wil zegenen. Nog een gelukkige verjaardag.

92. God gaf je aan mij jaren geleden en er was een feest bij mij thuis die dag dus is de dag een feestdag geworden. Moge God je iets geven om te vieren vandaag en heel je leven. Gefeliciteerd.

93. Jouw aanwezigheid in ons leven heeft zoveel vreugde, geluk en kracht gebracht. Gelukkige verjaardag, mijn erfenis.

94. Je hebt mijn wereld ten goede veranderd met je komst en ik wens je alleen maar aangename veranderingen op deze verjaardag van je. Het is je verjaardag, geniet ervan.

95. Dit wordt de eerste van nog vele prettige jaren die zullen volgen. Het is jouw dag, bezit hem. Gelukkige verjaardag, zoon.

96. Gelukkige verjaardag aan mijn machtige man van dapperheid. Ik bid voor je dat je me niet zult teleurstellen, dat je God niet zult teleurstellen, want God gelooft nog meer in je dan ik. Gelukkige verjaardag, zoon.

97. Je bent beladen met onvergelijkbare wijsheid van God. Gelukkige verjaardag. Moge Gods wil alles zijn wat je wenst en doet.

98. De God die u geschapen heeft en u behouden heeft om nog een verjaardag mee te maken, heeft daar een reden voor. Ik bid dat die reden vervuld wordt in je leven in Jezus’ naam. Amen! Gelukkige verjaardag, lieve zoon.

99. God die een goed werk in jou begon, is bij machte het te voleindigen. Hij heeft zijn werk in jouw leven nog niet afgemaakt. Jij bent Gods werk in uitvoering. Gelukkige verjaardag, mijn jongen.

100. Ik wens je wijsheid, vriendelijkheid, liefde, creativiteit, succes en goddelijke snelheid in al je pogingen. Gelukkige verjaardag.

101. Ik bid dat uw mentale, fysieke, sociale en psychologische gezondheid in goede conditie zal zijn. Gelukkige verjaardag.

102. Ik wens dat je opgroeit tot de integere man die ik opvoed en die God voor je gepland heeft. Gelukkige verjaardag, mijn man van integriteit.

103. Jouw conceptie en geboorte onthulden mijn diepste delen aan mij. Delen die ik nooit zou hebben gekend of ontmoet als ik jou nooit had gehad. Jij bent een versie van mij waar ik trots op ben. Gelukkige verjaardag, mijn zoon.

104. Moge je nooit een verleden hebben waar je spijt van hebt. Moge je verleden vol zijn van lessen en glimlachen en je toekomst met hoop, vreugde, liefde, hoop, geloof en genade. Gefeliciteerd met je verjaardag.

105. Gelukkige verjaardag aan ’s werelds grootste, lieve, aanbiddelijke en beminnelijke kind. Je bent inderdaad een zoon.

106. Moge je leven mooier zijn dan de regenboog en hoe je ooit gedacht hebt dat het zou zijn. Moge alles wat je doet door God mooier worden dan je stoutste dromen. Gelukkige verjaardag aan mijn mooie zoon.

107. Jouw geboorte is voor een oplossing voor de problemen van de wereld. Moge dat geschieden. Gelukkige verjaardag.

108. Jij zult gebeuren en de wereld zal in ontzag staan. Gelukkige verjaardag mijn zoon.

109. Gelukkige verjaardag, zoon. Je moet je nog ontplooien. Schijn helder als de diamant die je bent.

110. Verjaardagen zijn speciaal, maar jij bent nog specialer. Daarom is jouw verjaardag de meest speciale dag van mijn leven. Gelukkige verjaardag aan u ‘meest speciale’. Het grootste geschenk om te hebben ben jij. Gelukkige verjaardag.

111. Je wekt dankbaarheid jegens God in mij op. Meer nog, je verjaardag vraagt om een feest. Gelukkige verjaardag, zoon.

112. Je begrijpt mijn dankbaarheid niet, want ik was degene die je baarde. Ik heb je alleen verteld dat het vandaag je verjaardag is. Gelukkige verjaardag mijn geliefde zoon.

113. Alleen een kind als jij kan zo kostbaar zijn als jij. Ik ben heel dankbaar dat ik je heb. Gelukkige verjaardag, mijn zoon.

114. Ik heb medelijden met mensen die geen kinderen zoals jij hebben. Ze weten niet wat ze missen. Gefeliciteerd, zoon. Je bent ongelooflijk.

115. Ik ben de gelukkigste persoon op aarde om jou te hebben. Jij bent de enige versie. De enige versie van jou die er is en ik ben God dankbaar dat hij me jou heeft gegeven. Gelukkige verjaardag mijn zoon.

116. Je bent er misschien niet trots op mij als ouders te hebben, maar ik wil dat je weet dat ik het meest trots ben jou als zoon te hebben. Ik wens dat je trotser op me wordt dan je ooit geweest bent. Gelukkige verjaardag, zoon.

117. Je hebt God geloofd, naar sommige dingen toegewerkt en gehoopt dat ze in vervulling gaan. Ik bid voor je op deze verjaardag dat ze allemaal werkelijkheid zullen worden in dit nieuwe jaar. Gefeliciteerd mijn zoon.

118. Mijn leven veranderde ten goede toen ik jou kreeg en ik wou dat ik je eerder had, maar ik ben blij dat je zo snel kwam. Je geboorte kwam op het perfecte moment. Gelukkige verjaardag mijn zoon.

119. Ik ben vervuld van vreugde met jou in mijn leven. Moge je een verrukkelijk land en steun worden voor allen die je tegenkomen, evenals voor hen die je tegenkomt. Gelukkige verjaardag, zoon.

120. Laat niemand je minder laten voelen want je bent de beste. Gelukkige verjaardag, zoon, je bent ongelooflijk.

121. Ik vroeg God om een kind en hij gaf me zichzelf. Ik zie God elke dag door jou. Je bent geweldig en ik hou van je. Gelukkige verjaardag aan de koning in jou. Gelukkige verjaardag, mijn zoon

122. God is je verblijf geweest en hij zal bij je blijven, ook in dit nieuwe jaar van je leven en daarna. Gelukkige verjaardag, lieve zoon.

123. Gelukkige verjaardag, zoon. Je moet nog gezien en gehoord worden. Je zult groots zijn in je leven. Excellentie, jongen. Je hebt geen keus.

124. Hallo zoon, ik wil dat je weet dat jouw aanwezigheid in mijn leven het verfraait. Moge God jouw leven verfraaien, net zoals jij het mijne doet. Gelukkige verjaardag, zoon.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.