10 a történelem legnagyobb elméi közül

Az emberiség történelme során sok nagy gondolkodót és nagy elmét láttunk a legkülönbözőbb tudományágakból. A mai nagy gondolkodók lennének az elsők, akik elismerik, hogy az előttük élt nagy elmék vállán állnak.

A társadalmak és civilizációk azért fejlődtek oda, ahol ma tartunk, mert ezek a látnokok, valamint sokan mások, akik a nyomdokaikba léptek, olyan munkát végeztek, amilyenek voltak. Bár számos ember kerülhetett volna erre a listára, mi úgy gondoljuk, hogy ez a tíz (10) a történelem legnagyobb elméi közül.

Az eredetileg Lengyelországban született Marie Curie fizikus, kémikus, feltaláló és filantróp volt. Családja Franciaországba költözött, hogy elmeneküljön hazájuk orosz ellenőrzése elől. Miután élete során számos jelentős eredményt ért el, az egyik legjelentősebb a rádium és a polónium felfedezése volt.

Madame Curie eredetileg a “radioaktivitás” kifejezést alkotta meg, és a rák lehetséges gyógymódjaként kutatta. Ő volt az első nő is, aki a fizika és a radioaktivitás területén végzett munkájáért Nobel-díjat kapott.

Aztán ezt az eredményt azzal követte, hogy ő lett az első tudós, aki valaha is elnyerte a második Nobel-díjat. Második Nobel-díját a kémia területén végzett munkájáért kapta, mivel felfedezte a rádiumot.

Michelangelo

Michelangelo olasz szobrász, festő, építész, költő és mérnök volt a reneszánsz korában. Műalkotásai óriási hatással voltak a nyugati művészet fejlődésére.

Mint sok nagy elmének, neki is számos teljesítménye volt. Szobrászként a Pieta és a Dávid néven ismert híres műveit ma is a legkülönlegesebb alkotásoknak tartják.

Bár elsősorban szobrásznak tartotta magát, a Sixtus-kápolna mennyezetén látható festménye az egész történelem legnagyobb művészeti alkotásai közé tartozik

Archimédesz

A szirakuzai Arkhimédész ókori görög matematikus, fizikus, mérnök, feltaláló és csillagász volt. Bár életéről kevés részlet ismert, mégis a klasszikus ókor egyik vezető tudósaként tartják számon.

Archimedész volt az első, aki alkalmazott matematikát használt a fizikai világ leírására. Ő fedezte fel és fogalmazta meg például a karok és csigák törvényeit, amelyek ma már lehetővé teszik, hogy nagyon nehéz tárgyakat kisebb erőkkel mozgassunk. Felfedezte a felhajtóerő törvényét is, amely lehetővé teszi, hogy a hatalmas fémhajók fennmaradjanak az óceánokon.

Archimédesz volt az első, aki a matematikában exponenseket használt a nagyobb számok felírására és meghatározására. Ezzel együtt ő határozta meg az exponensek legtöbb olyan törvényét is, amelyeket ma is használnak a matematikában. Valószínűleg leginkább arról híres, hogy felháborító hadigépeket talált fel, amelyek több évig megakadályozták az ókori rómaiakat abban, hogy elfoglalják Szürakuszákat.

Mozart

Wolfgang Amadeus Mozart a klasszikus korszak termékeny és befolyásos zeneszerzője volt. Már kora gyermekkorától kezdve hihetetlen képességekről tett tanúbizonyságot. Mozart már ötéves korában egészen jól tudott billentyűzni és hegedülni, komponált és fellépett az európai királyi családok előtt.

Hihetetlen, de már nyolcévesen megírta első szimfóniáját, majd több mint 600 különböző művet komponált. Ezek között voltak szimfóniák, versenyművek és operák. Ezek többségét műfajuk csúcspontjaként ismerték el.

Bámulatos, hogy ezeket a nagyszerű eredményeket rövid, mindössze 35 éves élete alatt érte el, mivel korai halálát veseelégtelenség okozta. Ha normális életet élt volna, nem tudni, hány további alkotását osztotta volna meg a világgal.

Tesla

Nikola Tesla szerb származású amerikai feltaláló, gépészmérnök, villamosmérnök, fizikus és futurista volt. A modern váltakozó áramú áramellátó rendszer megtervezéséről ismert.

Tesla a hírközlés és az elektrotechnika területén szerzett tapasztalatokat, mielőtt 1884-ben az Egyesült Államokba vándorolt, hogy Thomas Edisonnak dolgozzon New Yorkban. Eredményei sokrétűek voltak, hiszen 26 különböző országban közel 300 szabadalom szerepelt a neve alatt.

A leghíresebb eredménye a váltóáramú indukciós motor megalkotása volt. Tesla nyerte az elektromos áram híres csatáját Edison ellen, mivel váltóáramú konstrukcióját ma is használják a világ városainak áramellátására. Tesla alkotta meg továbbá az első távirányítót, az első röntgensugarat, és közreműködött az első vízerőmű létrehozásában.

Aristotelész

Aristotelész görög filozófus és tudós volt, aki Makedóniában született. A klasszikus Görögország északi peremén található, 18 éves korában csatlakozott Platón athéni akadémiájához.

37 éves koráig tanult ott. Számos írása vezetett a nyugati filozófia első átfogó rendszeréhez, amely magában foglalja az erkölcsre, a logikára, a tudományra, a politikára és a metafizikára vonatkozó nézeteket.

Ez a gondolatrendszer lett az iszlám és a keresztény filozófia tartóoszlopa. Sok szakértő még azt is állítja, hogy Arisztotelész volt talán az utolsó ember, aki a világ összes ismert lehetséges területét ismerte. Ezek a hozzájárulások oly sok témában tették Arisztotelészt minden idők egyik leghíresebb személyiségévé.

Galileo

Galileo olasz fizikus, matematikus, mérnök, csillagász és filozófus volt, aki jelentős szerepet játszott a reneszánsz kori tudományos forradalomban. Jelentős fejlesztéseket hajtott végre a távcsövön, ami rendkívüli csillagászati megfigyelésekhez vezetett.

Galileót a modern fizika és a modern tudomány atyjának is nevezik. Eredményei meglehetősen számosak voltak. Kezdjük azzal, hogy a Vénuszon végzett megfigyelései bebizonyították, hogy a Nap a világegyetem középpontja, és nem a Föld. Felfedezte a Jupiter négy nagy holdját is.

Galileo feltalálta a termoszkópot, amely előkészítette az utat a hőmérő feltalálásához. Feltalálta a pontosabb katonai iránytűt is. Galilei invarianciája pedig megalapozta mind Newton mozgástörvényeit, mind Einstein relativitáselméletét.

Sir Isaac Newton

Az Angliában született Sir Isaac Newton fizikus és matematikus volt, akit minden idők egyik legkiemelkedőbb tudósának tartanak. Principia című könyve megteremtette a klasszikus mechanika alapjait.

Newton három mozgástörvénye nagyobb hatással volt a tudományra, mint bármely más műve. Ezek a törvények vezettek a gravitáció egyetemes erőként való kezeléséhez, vezettek a bolygók felfedezéséhez, és végül az űrutazáshoz.

A matematika területén is hatalmas fejlődést ért el, mivel felfedezte a számítást, amely számos olyan tudományos, gazdasági és mérnöki problémát képes megoldani, amelyet az algebra nem. Newton úttörő munkát végzett az optika területén is. Megalkotta a tükrös távcsövet, ő volt az első, aki prizma segítségével színekre bontotta a fénysugarakat.

Albert Einstein

Albert Einstein német származású elméleti fizikus volt. talán mindenkinél nagyobb mértékben járult hozzá világunk fejlődéséhez 1905-ben megjelent Annus Mirabilis című dolgozatai megalapozták a modern fizikát, és megváltoztatták a tér-idő tömegéről és energiájáról alkotott nézeteket.

Munkája empirikus bizonyítékot szolgáltatott az atomelméletre, valamint az atomok és molekulák létezésére. Meghatározta a molekulák méretét is, és igazolta az Avogadro-számot.

Einstein javasolta a relativitáselméletet és a speciális relativitáselméletet. Megalkotta a tömeg-energia ekvivalenciát híres egyenletével. Niels Bohrral folytatott vitája vezetett a kvantummechanikához. Végül Albert Einstein 1921-ben megkapta a fizikai Nobel-díjat.

Leonardo De Vinci

Leonardo da Vinci az olasz reneszánsz vezető alakja volt. Aligha találni bárki mást a történelemben, aki a legkülönbözőbb területeken nagyobb szakértelemmel rendelkezett volna, mint Da Vinci.

Számtalan találmányt és felfedezést tulajdonítanak neki. Ő találta fel például a tankot 400 évvel azelőtt, hogy az valósággá vált volna. Ő tervezte a mechanikus lovagot, amely Leonardo robotjaként vált ismertté. Megtervezte a mai búvárruha előfutárát. És ő fogalmazta meg az ejtőernyőt, a helikoptert és a leszállóegységet is koruk előtt.

Az anatómiában Da Vinci végezte el az emberi test minden idők legrészletesebb tanulmányozását. A 20. század előtt tanulmánya számos felfedezéshez vezetett az anatómia területén. A művészetben Da Vincit minden idők egyik legnagyobb festőjeként tartották számon. Ő alkotta meg az egész történelem talán leghíresebb festményét, a Mona Lisát.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.