The association between scalp hair-whorl direction, handedness and hemispheric language dominance:: Is there there a common genetic basis of lateralization?

Ihmisen aivopuoliskot ovat toiminnallisesti epäsymmetrisiä. Vasemmalla aivopuoliskolla on taipumus olla dominoiva kielessä ja ylivoimainen kädentaitojen hallinnassa. Näiden epäsymmetrioiden taustalla olevia mekanismeja ei tunneta. Sekä geneettisiä että ympäristötekijöitä käsitellään.

Viime aikoina epätyypillinen vastapäivään suuntautuva karvankiertosuunta on yhdistetty lisääntyneeseen todennäköisyyteen olla ei-oikeakätinen ja epätyypilliseen puolipallon kielelliseen dominanssiin. Nämä havainnot ovat kiehtovia ja tärkeitä, koska karvankärjen suunta on lateralisoitumisen rakenteellinen merkkiaine ja voisi tarjota helposti havaittavan anatomisen vihjeen aivojen toiminnallisesta lateralisoitumisesta.

Käsipuolisuutta ja karvankärjen suuntaa koskevien tietojen perusteella Amar Klar ehdotti geneettistä mallia (”satunnaisresessiivistä mallia”), jonka mukaan yksi ainoa geeni, jolla on kaksi alleelia, kontrolloi sekä käsipuolisuutta että karvankärjen suuntautumista (”Random-resessiivistä mallia”). Ihmisen kätisyys ja hiuspohjan karvojen suunta kehittyvät yhteisestä geneettisestä mekanismista. Genetics 165, 269-276). Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia tarkemmin hiuspohjan karvojen suuntauksen suhdetta kätisyyteen ja puolipallon kielidominanssiin. Tutkimuksessa tutkittiin 1212 koehenkilön hiuspohjan karvojen suunta ja kätisyys. Lisäksi määritettiin hemisfäärinen kielidominanssi (jota arvioitiin sananmuodostustehtävällä) 212 koehenkilön alaryhmässä käyttäen funktionaalista transkraniaalista Doppler-sonografiaa (fTCD). Yksittäisten ominaisuuksien – karvapoimun suunnan, kätisyyden ja kielidominanssin – osalta toistimme aiemmin julkaistut tulokset. Emme kuitenkaan havainneet yhteyttä karvojen suuntauksen ja kielidominanssin tai kätisyyden välillä. Nämä tulokset puhuvat vahvasti sitä vastaan, että kätisyyden tai kielellisen lateralisoitumisen geneettinen perusta olisi yhteinen hiuspohjan karvapoimun suunnan kanssa. Hiusmallien tarkastelu ei auta meitä määrittämään kielellistä dominanssia.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.