Republikaanit, demokraatit eroavat näkemyksissään omasta terveydenhuollostaan

Tarinan kohokohdat

  • 73% republikaaneista, 52% demokraateista tyytyväisiä terveydenhuoltokustannuksiin
  • Vähän puoluepoliittinen jako näissä näkemyksissä ennen vuotta 2019
  • Republikaanit todennäköisemmin luokittelevat terveydenhuoltonsa laadun erinomaiseksi

WASHINGTON, D.C. — Republikaanien ja demokraattien tyytyväisyys siihen, mitä he maksavat omasta terveydenhuollostaan, on eronnut viime vuonna. Tasavaltalaisista 73 prosenttia on tyytyväisiä terveydenhuollon kokonaiskustannuksiinsa, kun vuosi sitten vastaava luku oli 60 prosenttia, ja se on ryhmän korkein tyytyväisyystaso tähän mennessä. Samaan aikaan 52 % demokraateista, 61 %:sta alaspäin, on tyytyväisiä — alhaisin tyytyväisyys demokraateilla Gallupin 19-vuotisen trendin aikana.

Changes in Satisfaction With Healthcare Costs, by Party, 2018-2019
Oletko yleisesti ottaen tyytyväinen vai tyytymätön terveydenhuollostasi maksamiisi kokonaiskustannuksiin? (% Tyytyväisiä)
2018 2019 Muutos
% prosenttios. pts.
Republikaanit 60 73 +13
Riippumattomat 52 58 +6
Demokraatit 61 52 -9
Gallup

Uudemmat tulokset perustuvat Gallupin vuosittaiseen terveys- ja terveydenhuoltokyselyyn, joka toteutettiin marraskuussa. 1-14.

Tämän vuoden aikana tyytyväisyydessä henkilökohtaisiin terveydenhuoltokustannuksiin on ollut vaatimattomia eroja puolueittain, ja republikaanit ovat yleensä olleet tyytyväisempiä. Keskimääräinen tyytyväisyys vuosina 2001-2018 oli 62 prosenttia republikaaneilla ja 59 prosenttia demokraateilla.

Terveydenhuolto on ollut keskeinen kysymys vuoden 2020 vaalikampanjassa, ja demokraattien presidenttiehdokkaat ovat kiistelleet ”Medicare for Allin” kaltaisista terveydenhuoltosuunnitelmista, joissa terveydenhuolto maksetaan yhdestä palkasta, ja nykyjärjestelmän vaatimattomammista laajennuksista, joiden ansiosta amerikkalaiset voisivat säilyttää nykyiset terveydenhuoltosuunnitelmansa.

Tämän vuoden puoluekannatuksen muutokset kumoavat pitkälti toisensa kokonaisuutena, sillä amerikkalaisten tyytyväisyys on 61 prosenttia, kun se vuosi sitten oli 58 prosenttia. Yleisesti ottaen yhdysvaltalaiset aikuiset ovat olleet jatkuvasti tyytyväisiä siihen, mitä he maksavat terveydenhuollosta, ja heidän tyytyväisyytensä on vaihdellut 54 ja 64 prosentin välillä siitä lähtien, kun Gallup ensimmäisen kerran esitti kysymyksen vuonna 2001.

Puolueiden väliset erot myös muita terveydenhuollon näkökohtia koskevissa näkemyksissä kasvavat

Kummatkin suuret puolueryhmät suhtautuvat yleisesti ottaen myönteisesti terveydenhuollon kattavuuteensa ja laatuun, mutta republikaanit suhtautuvat siihen myönteisemmin.

Republikaaneista 81 prosenttia sanoo tällä hetkellä, että heidän terveydenhuoltopalvelunsa kattavuus on erittäin hyvä tai hyvä, kun se oli vuosi sitten 76 prosenttia. Demokraattien mielipide vakuutusturvastaan on pysynyt pitkälti ennallaan – 69 prosenttia, kun se viime vuonna oli 71 prosenttia, arvioi sen myönteiseksi.

Republikaaneista 86 prosenttia ja demokraateista 78 prosenttia sanoo, että heidän terveydenhuoltonsa laatu on erinomainen tai hyvä. Demokraattien osuus on neljä prosenttiyksikköä alhaisempi kuin vuosi sitten.

Puolueiden väliset erot ovat vieläkin suuremmat, kun otetaan huomioon ne, jotka arvioivat terveydenhuoltonsa kattavuuden tai laadun ”erinomaiseksi”. Kolmekymmentäkolme prosenttia republikaaneista ja 23 prosenttia demokraateista antaa kattavuudelleen tämän korkeimman arvosanan. Samoin republikaanit arvioivat demokraatteja todennäköisemmin saamansa terveydenhuollon laadun erinomaiseksi (52 % vs. 26 %).

Amerikkalaiset ovat yleisesti ottaen arvioineet terveydenhuoltonsa molemmat osa-alueet erittäin myönteisesti viimeisten 19 vuoden aikana, ja vaihtelu on ollut vain vähäistä.

71 % arvioi vakuutusturvansa myönteiseksi, mikä on yhden prosenttiyksikön vähemmän kuin trendin ennätyksellinen huippuluku vuodelta 2011, mutta prosenttiosuus on pudonnut vain 63 %:iin asti. Arviot terveydenhuollon laadusta ovat vaihdelleet 76 prosentista 83 prosenttiin vuodesta 2001 lähtien.

Implikaatiot

Amerikkalaiset ovat suurelta osin tyytyväisiä terveydenhuollon laatuun, kattavuuteen ja kustannuksiin, mutta republikaanit ovat yhä tyytyväisempiä kuin demokraatit. Silti suurin osa demokraateista on tyytyväisiä terveydenhuoltoonsa. Ja vaikka demokraattien enemmistö kannattaakin valtiojohtoista terveydenhuoltojärjestelmää, tällainen suunnitelma johtaisi todennäköisesti siihen, että yksityisten vakuutussuunnitelmien piirissä olevat amerikkalaiset joutuisivat luopumaan nykyisistä suunnitelmistaan, joista he nauttivat.

Medicare for All -terveyssuunnitelmien kannattajat väittävät, että amerikkalaisten kokonaiskustannukset – mukaan luettuina korkeammat verot, mutta vakuutusmaksujen ja omavastuumaksujen poistaminen – voivat olla pienemmät. Toinen mahdollinen myönteinen tulos on se, että amerikkalaiset voivat saada Medicare for All -järjestelmästä joitakin etuja, joita heidän nykyiset järjestelmänsä eivät tarjoa. Mutta sellaisten terveydenhuoltosuunnitelmien poistaminen, joihin amerikkalaiset suhtautuvat yleisesti ottaen myönteisesti, on suuri este saada kansalaiset kannattamaan yksipalkkaista järjestelmää.

Katsokaa kysymysten täydelliset vastaukset ja suuntaukset.

Lisätietoa Gallupin kyselytutkimuksen sosiaalisesta sarjasta.

Katsokaa kysymysten täydelliset vastaukset ja suuntaukset.

Lisätietoa Gallupin kyselytutkimuksen sosiaalisesta sarjasta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.