Relapse Prevention Therapy

Relapse Prevention Therapy: Relapse Prevention Therapy (RPT) on menetelmä, jolla opetetaan asiakkaita ennakoimaan ja selviytymään tehokkaasti korkean riskin tilanteista, joissa uusiutuminen on todennäköisintä. On olemassa useita lähestymistapoja uusiutumisen ehkäisyyn. Ne, joilla on eniten tutkimustukea, perustuvat kognitiivis-behavioraaliseen terapiaan.

Coping-taitojen harjoittelustrategiat sisältävät sekä kognitiivisia että käyttäytymistekniikoita. Kognitiiviset tekniikat tarjoavat asiakkaille keinoja hahmottaa tapojen muutosprosessi uudelleen oppimiskokemuksena, jossa odotetaan virheitä ja takaiskuja hallinnan kehittyessä. Käyttäytymistekniikoihin sisältyy elämäntapamuutoksia, kuten meditaatiota, liikuntaa ja hengellisiä käytäntöjä, joilla vahvistetaan asiakkaan yleistä selviytymiskykyä. Relapse Prevention Therapy (RPT) on käyttäytymiseen perustuva itsehallintaohjelma, jossa opetetaan päihderiippuvuudesta kärsiville henkilöille, miten ennakoida mahdollinen uusiutuminen ja selviytyä siitä. RPT:tä voidaan käyttää itsenäisenä päihdehoito-ohjelmana tai jälkihoito-ohjelmana, jolla ylläpidetään alkuperäisen päihdehoidon aikana saavutettuja tuloksia. Selviytymistaitojen harjoittelu on RPT:n kulmakivi, ja siinä opetetaan asiakkaille strategioita, joiden avulla:

  • Ymmärtää uusiutumista prosessina
  • Tunnistaa riskitilanteet, kuten negatiiviset tunnetilat, ihmissuhdekonfliktit, ja selviytyä niistä tehokkaasti, ja sosiaalinen paine
  • Seuraa haluja ja mielihaluja
  • Toteuta vahingonhallintamenetelmiä retkahduksen aikana negatiivisten seurausten minimoimiseksi
  • Pysy hoidossa myös retkahduksen jälkeen
  • Opi luomaan tasapainoisemman elämäntyylin

Coping-taitojen harjoittelustrategioihin kuuluvat sekä kognitiiviset että käyttäytymistekniikat. Kognitiiviset tekniikat tarjoavat asiakkaille tapoja hahmottaa tapojen muutosprosessi uudelleen oppimiskokemuksena, jossa odotetaan virheitä ja takaiskuja mestaruuden kehittyessä. Käyttäytymistekniikoihin kuuluvat elämäntapamuutokset, kuten meditaatio, liikunta ja hengelliset käytännöt, joilla vahvistetaan asiakkaan yleistä selviytymiskykyä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.