Kuuban passin hakeminen tai uusiminen

Päivitetty: 21. tammikuuta 2021

TÄRKEÄÄ: Olemme parhaillaan päivittämässä kussakin menettelyssä kuvattuja kuluja Kuubassa tapahtuvan rahapoliittisen tilausprosessin täytäntöönpanoa varten vahvistettujen uusien hintojen mukaisesti. Tämä ilmoitus poistetaan heti, kun päivitykset on saatu päätökseen.

Kuuban passi on asiakirja, jonka perusteella passin haltija on Kuuban kansalainen ja jonka perusteella hän voi matkustaa muihin maihin, kunhan hän täyttää sen maan tai niiden maiden maahanmuutto- ja/tai viisumivaatimukset, joihin hän aikoo matkustaa.

Kuuban passi on voimassa kaksi (2) vuotta, ja sen voimassaoloaikaa voidaan jatkaa saman ajanjakson verran yhteensä kuuteen (6) vuoteen asti; kun tämä aika on kulunut umpeen, on myönnettävä uusi passi.

Valtion alueella asuvien Kuuban kansalaisten nykyistä passia koskevat hakemukset esitetään sisäasiainministeriön käsittelytoimistoissa.

Kuuban ulkomailla asuvien Kuuban kansalaisten nykyistä passia koskevat hakemukset virallistetaan Kuuban diplomaatti- tai konsuliedustustoissa tai muissa Kuuban toimistoissa, jotka on nimenomaisesti valtuutettu tähän tarkoitukseen.

Vaatimukset

Voidaksesi hakea Kuuban passia ensimmäistä kertaa tai uusiaksesi sen, koska sen sivut ovat huonontuneet, vanhentuneet, kadonneet tai loppuneet, sinun on esitettävä:

 1. vastaavaa arvoa vastaavat postimerkit. (Katso kustannukset).
 2. Asianomaisen fyysinen läsnäolo.
 3. Henkilöllisyystodistus: henkilöllisyystodistus tai alaikäisen kortti (päivitetty).
 4. Alle 18-vuotiaiden tai vajaavaltaisten alaikäisten passia haettaessa on esitettävä molempien vanhempien tai laillisen edustajan allekirjoittama notaarin oikeaksi todistama suostumus matkalle lähtöön.
  • Tapauksissa, joissa jompikumpi tai molemmat vanhemmat tai lailliset edustajat ovat ulkomailla vierailulla, asuvat ulkomailla tai ovat työ- tai opiskelutarkoituksessa, esitetään Kuuban diplomaatti- tai konsuliedustustoissa tai muissa nimenomaisesti valtuutetuissa kuubalaisissa virastoissa tehty suostumuskirja lähtöön.
  • Suostumuskirja lähtöön pysyy voimassa niin kauan, kunnes jompikumpi vanhemmista, huoltajista tai laillisesta edustajasta esittää peruuttamispyynnön sisäministeriön käsittelytoimistolle.

Maksut

Luonnollisille henkilöille, joilla on vakituinen asuinpaikka valtion alueella:

 • Leimaveroa asiakirjoista perittävänä verona 2 500,00 Kuuban pesoa.

Kuubalaisille luonnollisille henkilöille, joiden vakituinen asuinpaikka on ulkomailla:

 • Merkkivero asiakirjoihin kohdistuvana verona 2500,00 kuubalaista pesoa.
 • Kustannukset kansainvälisessä oikeudellisessa konsulttitoimistossa tai erikoistuneissa lakiasiaintoimistoissa suoritettavista palveluista: 5625,00 kuubalaista pesoa.

Missä hakemus on jätettävä

Fyysisille henkilöille, joilla on vakituinen asuinpaikka maan alueella:

 • Sisäministeriön toimistoissa (Kuuban tunnistus-, maahanmuutto- ja ulkomaalaisasioiden osasto, DIIE): Kuubassa asuvien kuubalaisten, jotka haluavat matkustaa yksityisasioissa, on ilmoittauduttava missä tahansa Kuuban henkilöllisyys-, maahanmuutto- ja ulkomaalaisasioiden osaston (DIIE) valtakunnallisessa toimistossa (riippumatta siitä, missä Kuubassa he asuvat).

Fyysisille henkilöille, jotka eivät asu vakinaisesti maan alueella:

 • Kansainvälisen oikeudellisen konsultoinnin tai erikoistuneiden palveluiden lakiasiaintoimistojen toimistoissa.

Aukioloajat

Sisäministeriön (Kuuban henkilöllisyys-, maahanmuutto- ja ulkomaalaisasioiden osasto, DIIE) toimistoissa.

 • Maanantai, tiistai, keskiviikko ja perjantai: klo 8.00-17.00
 • Torstai ja lauantai: klo 8.00-12.00
 • Sunnuntaisin: suljettu

Kansainvälisen juridisen konsultoinnin toimisto

 • Maanantai – perjantai: klo 8.00-17.00.00-16.30
 • Lauantaisin ja sunnuntaisin: suljettu

Ratkaisuajat

Jopa 10 työpäivää, laskettuna pyynnön esittämispäivästä.

Usein kysytyt kysymykset

1.- Kenelle Kuubassa myönnetään voimassa oleva passi?

Voimassa oleva passi myönnetään Kuuban alueella asuville Kuuban kansalaisille, joiden on matkustettava ulkomaille yksityisasioissa, henkilöille, joilla on lupa oleskella ulkomailla, ja maastamuuttajille.

2.- Kuinka monta erilaista Kuuban passia on olemassa?

Kuubassa on 5 erilaista passia:

 • Diplomaattipassi.
 • Palvelupassi.
 • Virallinen passi.
 • Ykyinen passi.
 • Merimiespassi.

3.- Kenelle Kuuban passia haetaan tyypin mukaan?

Toimielimet, virastot, kansalliset yksiköt sekä poliittiset, yhteiskunnalliset ja joukkovoimaorganisaatiot, jotka tarvitsevat sitä palvelusyistä tai työtehtäviensä suorittamiseksi, laativat Kuuban kansalaisille diplomaatti-, virka-, virkamies-, meri- ja tavallisia passeja koskevia hakemuksia.

Henkilöt, joita asia koskee, laativat itse viisumi- ja tavallisia passeja koskevat hakemukset yksityisasioita varten.

4.- Olen kuubalainen siirtolainen, voinko matkustaa Kuubaan ilman Kuuban passia ja hakea sitä Kuubassa?

Vain Kuubassa syntyneet ja ennen vuotta 1970 siirtolaisiksi muuttaneet kansalaiset voivat matkustaa Kuubaan ilman Kuuban passia.

Ja poikkeuksetta kaikilla vuoden 1970 jälkeen muuttaneilla kuubalaisilla, vaikka heillä olisikin jokin muu kansalaisuus, on Kuubaan saapuakseen tai sieltä poistuakseen oltava voimassa oleva Kuuban passi tai heidän nimissään myönnetty vastaava matkustusasiakirja.

5.- Olen kuubalainen siirtolainen, jos matkustan Kuubaan, missä voin suorittaa Kuuban passiin liittyvät toimenpiteet?

Kuuban maastamuuttajien, jotka haluavat suorittaa minkä tahansa maahanmuuttoon tai passiin liittyvän menettelyn Kuubassa oleskelunsa aikana, tulisi ottaa yhteyttä kansainväliseen oikeudelliseen neuvontaan.

Katsokaa oikeudellisten neuvontatoimistojen hakemistoa.

6.- Ketkä Kuuban kansalaiset eivät voi saada passia?

Kuubassa asuvat Kuuban kansalaiset eivät voi saada voimassa olevaa passia
niin kauan kuin he kuuluvat johonkin seuraavista tapauksista:

 • Rikosoikeudenkäynnin kohteena olevat henkilöt, jos vastaavat viranomaiset ovat määränneet sen.
 • Jotka odottavat rikosoikeudellisen seuraamuksen tai turvaamistoimenpiteen täytäntöönpanoa, paitsi tuomioistuimen nimenomaisesti sallimissa tapauksissa.
 • Jotka ovat asevelvollisuutta koskevien säännösten alaisia.
 • Jos maanpuolustukselliset ja kansalliset turvallisuussyyt sitä edellyttävät.
 • Henkilöt, joilla on velvoitteita Kuuban valtiota kohtaan tai siviilioikeudellinen vastuu, edellyttäen, että asianomaiset viranomaiset ovat nimenomaisesti määränneet heidät.
 • Henkilöt, joilla ei ole vakiintunutta lupaa niiden säännösten nojalla, joiden tarkoituksena on säilyttää ammattitaitoinen työvoima maan taloudellisessa, sosiaalisessa ja tieteellis-teknisessä kehityksessä sekä virallisten tietojen turvallisuudessa ja suojaamisessa.
 • Alaikäiset tai vajaavaltaiset henkilöt, joilla ei ole vanhempiensa tai laillisten edustajiensa notaarin valtuuttamaa lupaa.
 • Jos valtuutetut viranomaiset muusta yleiseen etuun liittyvästä syystä niin päättävät.
 • Kuka ei noudata maahanmuuttolain, sen asetusten ja täydentävien säännösten vaatimuksia, jotka liittyvät passin hakemiseen, myöntämiseen ja myöntämiseen.

Oikeusperusta

 • Lain 302-305-306/2012 asetus maahanmuuttolaista.
 • Päätöslauselma 343/2012. Nykyisten passien päivittämisestä.

Viite

 • MININT
 • International Legal Consultancy
Este es un sitio no oficial en el que su objetivo es estrictamente informativo y de orientación, para que los usuarios tengan una pauta sobre los trámites que podrán realizar en y desde Cuba; por lo que si necesitas realizar cualquier tipo de trámite o necesitas más ayuda de la que podemos facilitarte aquí, se te recomienda informarte adecuadamente en las entidades o instituciones oficiales que prestan estos servicios.
La información ha sido recopilada desde sitios oficiales, impresos u otros medios y es actualizada cuando se conoce que el trámite ha sido modificado. Si identificas que hay algún error, omisión o cambio; agradecemos tu contribución, informándonos sobre el mismo a: @cubatramite.com

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.