Hummeri 2.5: Mikä on pitäjä?

Mainen hummerinpyyntiluvalla ei ole hummerin enimmäissaalista, jota on noudatettava, kuten muissa kalastuksissa. Rysäpyydysten lukumäärälle asetetaan rajoitukset ja ajoitus, jolloin rysät saa asettaa, mutta ne eivät määräydy pyydettyjen hummerien todellisen määrän mukaan. Joskus kaikkia saaliiksi saatuja hummereita ei kuitenkaan voi pitää. Mainessa sekä koko että sukupuoli vaikuttavat siihen, onko hummeri ”Keeper” vai ei.

Sukupuolta koskevat määräykset

Naaraspuoliset marjastetut hummerit ovat kiellettyjä hummerinpyytäjiltä, ja jopa naaraspuoliset hummerit, jotka ovat joskus olleet marjastettuja, voivat olla kiellettyjä jopa ilman munia. Kun naaraspuolinen hummeri, joka on marjastettu, vedetään rysään, hummerinpyytäjien edellytetään tekevän ”v-merkinnän” pyrstölippaan keskikohdan oikealle puolelle osoituksena siitä, että hummeri on aikoinaan pyydystetty munivana hummerina. Naaraat vapauttavat lopulta munansa erissä, mutta v-merkki säilyy useiden molttijaksojen ajan. Näin naaraat voivat jatkaa lisääntymistään ja asuttaa Mainen lahden uudella hummerisukupolvella.

https://penobscotbaypress.com/news/2012/jan/19/the-underwater-life-of-a-lobster/#.X7fwWlBOncs

Mainessa on nollatoleranssilaki, joka koskee kaikkia hummerinaaraita, jotka on pyydystetty ja joilla on epämuodostunut pyrstölaita keskeltä oikealle tästä syystä. On käynyt ilmi, että 15-20 prosenttia Mainessa pyydetyistä hummereista vapautetaan, koska ne ovat v-kirjaimen muotoisia naaraita, ja vielä enemmän siksi, että ne eivät täytä kokovaatimuksia.

Aiempi jaksomme 1.3 Lisääntyminen ja elinkaari antaa lisätietoja siitä, kuinka monta munaa naaraat tuottavat, miten ne parittelevat, milloin munat kuoriutuvat ja paljon muuta!

Kokovaatimukset

Keskimäärin vähintään kaksi markkinakokoista hummeria sisältävä rysä on hyvä saalis. Mainessa pyydetyille hummereille on olemassa vähimmäis- ja enimmäiskokovaatimukset; vähimmäiskokovaatimus on 3 ¼ tuuman pituus ja enimmäispituus 5 tuumaa. Vähimmäis- ja enimmäiskokovaatimukset perustuvat hummerin selkäkilven tai ruumiin kuoren pituuteen. Jotta hummeri voidaan pitää, sen on oltava näiden kahden pituuden väliltä, ja kaikki alle 3 ¼ tuuman tai yli 5 tuuman pituudet ovat laittomia hummereita ja siten laittomia saaliita. Hummerinpyytäjillä on mittari, jolla he voivat varmistaa, että hummerit ovat kokovaatimusten mukaisia.

Kokomääräyksistä on lisätietoja kohdassa 4.2 Kokomääräykset. Tältä sivulta saat hyvän käsityksen siitä, miten nämä määräykset on annettu ja miten tämä tekee hummeriteollisuudesta kestävämpää!

Lisätietoa laeista: https://lobsteranywhere.com/seafood-savvy/maine-lobster-laws/

Lisätietoja siitä, mikä on pitäjä->

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.