Comedy Traffic School®

ComedyTrafficSchool.com Mikä on DMV:n pistejärjestelmä?

Liikennerikkomukset voivat vahingoittaa ajokorttiasi. DMV:llä on pistejärjestelmä, jolla mitataan ajamisesi laatua; ja mitä enemmän pisteitä kertyy, sitä huolimattomampana sinua pidetään. Sekä DMV että vakuutusyhtiösi käyttävät pistejärjestelmää rangaistusten määrittämiseen.

Useimmat liikennerikkomukset ja vähäiset törmäykset laskevat yhden pisteen ajokortista. KAKSI pistettä annetaan seuraavista:

 • Vahingon tuottamuksellinen ajaminen
 • Vahingon tuottamuksellinen ajaminen
 • Ajaminen yli 100 mailia tunnissa
 • Räjähdysaineiden laiton kuljettaminen
 • Vahingon tai kuolemantapauksen aiheuttaminen lainvalvontaviranomaisen väistäessä virkamiestä
 • Ajaminen huumeiden tai alkoholin vaikutuksen alaisena
 • Vartioimattomaan ajoneuvoon törmääminen ilmoittamatta siitä omistajalle
 • Ajaminen jaetun valtatien väärällä puolella
 • Omaisuusvahinkojen aiheuttaminen, loukkaantuminen tai kuolema ja sen jälkeen pakeneminen paikalta ilmoittamatta liikennevalvontaviranomaisille
 • Nopeuskilpailut (drag racing) yleisillä kaduilla

Kuljettajia pidetään DMV:ssä huolimattomina moottoriajoneuvon käyttäjinä, ja heitä voidaan pidättää ajokortista tai peruuttaa ajokortti, jos niitä kertyy:

 • 4 pistettä 12 kuukauden aikana
 • 6 tai enemmän pisteitä 24 kuukauden aikana
 • 8 tai enemmän pisteitä 36 kuukauden aikana

LUPAVIRANOMAISEN RANGAISTUKSET HUOLETTOMASTA AJAMISESTA Moottoriajoneuvo-osasto (Department of Motor Vehicles, DMVD) on kehittänyt liikennevalvontajärjestelmän nimeltä Negligent Operator Treatment System (NOTS). Vuodesta 1915 lähtien, jolloin Kaliforniassa alettiin ensimmäisen kerran myöntää ajokortteja, DMV:llä on ollut jonkinlainen vastuu liikenneturvallisuudesta ajokorttiviranomaistensa kautta. Vuosien mittaan tätä velvollisuutta on korostettu useaan otteeseen lainsäädäntötoimissa. DMV:lle annettuihin täytäntöönpanomenettelyihin kuuluvat ajokortin keskeyttäminen, peruuttaminen ja peruuttaminen.

Huolettoman kuljettajan käsittelyjärjestelmä (Negligent Operator Treatment System, NOTS) perustuu huolimattomuuspisteisiin, ja se koostuu tietokoneella luodusta sarjasta varoituskirjeitä ja asteittain etenevistä ajo-oikeuteen kohdistuvista seuraamuksista.

NOTS-järjestelmä kohdistuu kalifornialaisiin kuljettajiin, jotka ovat täyttäneet 18 vuotta. Myös nuoremmat ”väliaikaiset” kuljettajat kuuluvat NOTS-ohjelmaan, jos he rikkovat väliaikaista koeaikaa tai ajokieltoa. Väliaikaisia kuljettajia kuullaan Vehicle Code 12814.6 (c):n nojalla vain, jos he ovat osallisina kolarissa.

 1. Velvoittaa osaston antamaan yhden pisteen jokaisesta tuomiosta, joka koskee ”moottoriajoneuvon turvallista käyttöä maantiellä.”

Negligent Operator Points

NOTS-toimet perustuvat kuljettajien ajotietoihinsa tietyin aikavälein lisäämien huolimattomuuspisteiden määrään. Pisteitä lisätään ajotietoihin, kun tuomioistuimilta on saatu tuomioilmoituksia ja lainvalvontaviranomaisilta ilmoituksia vastuullisista yhteentörmäyksistä, joista käy ilmi, että kuljettaja on myötävaikuttanut yhteentörmäykseen, ollut syyllinen tai ollut vastuussa siitä missä määrin tai missä määrin tahansa. Lainvalvontaviranomaisen alkuperäinen ilmoitus törmäyksen vastuullisuudesta voidaan kumota kuljettajan hallinnollisessa kuulemisessa esittämillä uskottavilla todisteilla. Osaston on otettava huomioon kaikki esitetyt todisteet tehdessään lopullista päätöstä kuljettajan huolimattoman kuljettajan asemasta.

Kuljettajan ajokortin voimassaolon keskeyttäminen Ajokortin voimassaolon keskeyttäminen on DMV:n toteuttama toimenpide, jolla ajo-oikeus keskeytetään määräajaksi. Ajokortti on edelleen olemassa, mutta henkilö ei voi käyttää sitä ajamiseen, ennen kuin ajokielto on poistettu.

Ajokortin peruuttaminen on ajokortin pysyvä poistaminen. Ajokortti otetaan henkilöltä fyysisesti pois ja tuhotaan. Se voidaan palauttaa vasta sen jälkeen, kun kuljettaja on pyytänyt ajokortin palauttamista ja todennut DMV:lle, että kaikki ajokortin peruuttamisen aiheuttaneet tapahtumat on korjattu. Jos DMV sallii henkilön ajaa uudelleen, hänen on toistettava alkuperäinen ajokortin hankkimisprosessi, mukaan lukien hakemus, koe ja maksut.

Lupakirjan peruuttaminen tapahtuu, kun kuljettaja jostain syystä päättää vapaaehtoisesti luovuttaa ajokorttinsa DMV:lle. Ajotietojen suojaaminen on älykäs ja vastuullinen teko. Suuri osa kuljettajien toiminnasta liittyy terveeseen järkeen ja turvalliseen ajotapaan. Heillä on oltava hyvät ajotaidot sekä vankka tietämys sen osavaltion liikennelaeista, jossa he ajavat. Kun nämä asiat ovat kunnossa, kuka tahansa ajoiässä oleva henkilö voi nauttia ajo-oikeudesta monien vuosien ajan turvallisen kuljetuksen ajan.

CVC SECTION 15300 – COMMERCIAL DRIVERS States that a driver of a commercial vehicle may not operate a commercial motor vehicle for one year for the first convictional of specified offences, including DUIRIET, hit and run or vehicular manslaughter, while driving any vehicle, not just a commercial vehicle. CVC 15302:n mukaan kaupallisen ajoneuvon kuljettajalta voidaan evätä pysyvä ajokielto, jos hänet on tuomittu kahdesta tai useammasta määrätystä rikoksesta minkä tahansa ajoneuvon kuljettamisesta.

Velvollinen ilmoitus alkuperäisessä tai uusittavassa ajokorttihakemuksessa – Lisätään rikoslain 241.5 § & 243.65 § Tämä laki säätää ankarammat rangaistukset pahoinpitely- ja pahoinpitelyrikoksista, jotka on tehty tehtäviään suorittavia maantietyöntekijöitä vastaan.

241.5. (a) Kun pahoinpitely kohdistuu työtehtäviään suorittavaan maantietyöntekijään ja rikokseen syyllistynyt henkilö tietää tai hänen olisi kohtuudella pitänyt tietää, että uhri on työtehtäviään suorittava maantietyöntekijä, rikoksesta rangaistaan sakolla, jonka suuruus on enintään kaksituhatta dollaria (2 000 dollaria), tai vankilatuomiolla piirikunnan vankilassa enintään yhden vuoden pituiseen vankeusrangaistukseen tai molemmilla sakkoilla ja vankeusrangaistuksella. (b) Tässä pykälässä käytettynä ”tielaitoksen työntekijällä” tarkoitetaan liikenneministeriön työntekijää tai urakoitsijaa, joka tekee yhtä tai useampaa seuraavista: (1) suorittaa osavaltion valtateiden infrastruktuurin ja siihen liittyvien tieoikeuksien kunnossapitoa, korjausta tai rakentamista valtatietyöalueilla. (2) Käyttää laitteita osavaltion valtateiden infrastruktuureilla ja niihin liittyvillä tieoikeuksilla valtatietyöalueilla. (3) Suorittaa tarvittaessa kaikkia asiaan liittyviä kunnossapitotöitä valtion valtateiden infrastruktuureissa valtatietyöalueilla. 243.65. (a) Kun pahoinpitely kohdistuu työtehtäviään suorittavan maantietyöntekijän henkilöön ja rikokseen syyllistynyt henkilö tietää tai hänen olisi kohtuudella pitänyt tietää, että uhri on työtehtäviään suorittava maantietyöntekijä, rikoksesta rangaistaan sakolla, jonka suuruus on enintään kaksituhatta dollaria (2 000 dollaria), tai vankeudella piirikunnan vankilassa, jonka pituus on enintään yksi vuosi, tai molemmilla sakkoilla ja vankeudella. (b) Tässä pykälässä käytettynä ”tielaitoksen työntekijä” tarkoittaa liikenneministeriön työntekijää tai urakoitsijaa, joka tekee yhtä tai useampaa seuraavista: (1) suorittaa osavaltion valtateiden infrastruktuurin ja siihen liittyvien tieoikeuksien kunnossapitoa, korjausta tai rakentamista valtatietyöalueilla. (2) Käyttää laitteita osavaltion valtateiden infrastruktuureilla ja niihin liittyvillä tieoikeuksilla valtatietyöalueilla. (3) Suorittaa vaadittavat asiaan liittyvät kunnossapitotyöt osavaltion valtateiden infrastruktuureilla valtateiden työalueilla.

VÄÄRINKÄYTTÖINEN AJO JA AJO-OIKEUDEN VÄHENTÄMINEN Ajokorttisi voidaan ottaa pois, jos rikot lakia tai jos sinusta tulee vaarallinen kuljettaja. Kun poliisi pysäyttää sinut ja antaa sinulle huomautuksen liikennesääntöjen rikkomisesta, allekirjoitat lupauksen saapua liikenneoikeuteen. Siellä voit tunnustaa syyllisyytesi tai syyttömyytesi, tai voit menettää (maksaa) takuusumman. Takuun maksaminen on sama kuin syyllisyyden tunnustaminen. Jos jätät noudattamatta sakkolupausta etkä noudata lupaustasi saapua oikeuteen, sakkolupauksen laiminlyönti merkitään ajokorttiisi. Jos jätät sakon maksamatta (FTP), tuomioistuin ilmoittaa asiasta DMV:lle, ja tämä näkyy myös ajokortissasi. Yksikin FTA tai FTP johtaa siihen, että osasto peruuttaa ajokorttisi. Keskeyttämisen lopettaminen maksaa 55 dollarin palautusmaksun.

Joka kerta, kun sinut tuomitaan liikkuvasta liikennerikkomuksesta, tuomioistuin ilmoittaa siitä DMV:lle. Tästä tuomiosta tehdään merkintä ajokorttitiedostoihisi.

TUOMARIN TOIMINTAA KOSKEVA AJOKELPOISUUDEN PIDÄTTÄMINEN Tuomari voi pidättää ylinopeuslainsäädännön rikkomisesta tai holtittomasta ajotavasta tuomitun ajokortin ensimmäisestä tuomiosta enintään 30 päiväksi, toisesta tuomiosta enintään 60 päiväksi ja kolmannesta tai sitä myöhemmästä tuomiosta enintään kuudeksi kuukaudeksi. Keskeyttäminen voi johtua tuomiosta:

 • Ajaminen alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena
 • Ylilyönti ja pakoajo
 • Holtiton ajo, joka aiheuttaa henkilövahinkoja
 • Ei pysähdytä rautateiden ylityspaikoilla.

Pisteiden määrästä riippumatta monista vakavista ajoneuvoa käyttävistä liikennerikkomuksista voidaan määrätä ankarat rangaistukset, kuten sakot ja / tai vankeusrangaistus. (Törkeä rattijuopumus, törkeä varkaus, kuolemantuottamus ja huumausaineiden tai muiden vaarallisten huumausaineiden rattijuopumus, rauhanturvaajan pakoilun yhteydessä aiheutettu loukkaantuminen/kuolema).

KULJETTAJAN KOULUTUS JA HARJOITTELU- MUUTOKSET CVC 12509:N MUUTOKSESEEN Ohjaajankoulutusluvan myöntämisen alaikäraja on 15 vuotta ja 6 kuukautta. Osasto voi perustellusta syystä myöntää opetusluvan fyysisesti ja henkisesti pätevälle henkilölle, joka täyttää seuraavat vaatimukset ja joka hakee opetuslupaa osastolta: Hän on vähintään 15-vuotias ja 6 kuukauden ikäinen ja on suorittanut hyväksytyn autonkuljettajakoulutuskurssin ja osallistuu kuljettajakoulutukseen tai on ilmoittautunut ja osallistuu integroituun kuljettajakoulutusohjelmaan.

Useimmat ajokorttitiedoston tiedot ovat julkisia. Lainvalvontaviranomaiset, vakuutusyhtiöt ja muut tahot tarkistavat vuosittain satoja tuhansia kuljettajatietoja. Kuljettajan fyysinen tai henkinen tila ei ole julkinen. Kopiot ovat saatavissa DMV:ltä maksua vastaan perustellusta syystä. Julkisia tietoja vähäisistä liikennerikoksista ja törmäyksistä säilytetään 3 vuotta. (Vakavampia tuomioita säilytetään enintään 10 vuotta). Jotkin lait vaikuttavat julkisten tietojen saatavuuteen sekä siihen, miten ja kuka niihin voi tutustua. Yksityinen tietosi on vain liikenneviraston, tuomioistuinten ja poliisin saatavilla.

Kun ilmoittaudut liikennekouluohjelmaan, opit edellä mainituista aiheista ja muusta. Moottoriajoneuvo voi olla turvallinen kulkuväline tai se voi olla erittäin vaarallinen ase. Jos haluat oppia, miten voit lisätä mahdollisuuksia päästä perille ehjänä, suorita liikennekoulumme verkossa jo tänään. Ohjelma on ComedyTrafficSchool.com. Suorita online-liikennekoulu hauskalla tavalla palkitun kurssimme avulla. Liikennekoulukurssimme on täydellinen valinta kaikille, jotka ovat hiljattain saaneet liikennesakon; pidä ajotietosi puhtaana, autovakuutusmaksusi alhaisina ja tule paremmaksi ja turvallisemmaksi kuljettajaksi!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.