50 Merkityksellistä kirkon vuosipäivän viestiä ja raamatunjakeet

Tässä on luettelo 50 merkityksellisestä kirkon vuosipäivän viestistä ja raamatunjakeista kirkon alun, nykyisyyden ja tulevaisuuden muistoksi.

#1 Vaikka tämä kirkko on ehkä aloittanut vaatimattomista lähtökohdista, on hämmästyttävää huomata, miten se on koonnut yhteen niin suuren uskonyhteisön vuosien varrella. Tänä kirkon perustamisen vuosipäivänä haluan onnitella teitä siitä, että olette tuoneet palvelutyönne niin monien ihmisten ulottuville ja käyttäneet sitä niin paljon hyvään.

#2 Vaikka tämä rakennus saattaa olla vain tiiliä ja kiveä, yhteisö, jota se pitää sisällään, saa sen loistamaan kuin kultainen talo. Kun jälleen kuluu yksi vuosi, kiitän teitä siitä, että olette se liima, joka tuo uskonyhteisömme yhteen.

#3 Vaikka tämän kirkon perustamisesta on kulunut vasta vuosi, on tapahtunut uskomatonta kasvua. Onnittelut tähänastisesta hienosta työstä ja onnea tulevaan.

#4 Joka vuosi tämä seurakunta ei näytä vain vanhenevan, vaan myös vahvistuvan ulottuvuuksissaan ja omistautuvan tehtävälleen. Tänä kirkon perustamisen vuosipäivänä kiitän teitä siitä, että olette edelleen uskonyhteisömme johtaja.

#5 Läpi kaiken olette olleet kallio, joka on pitänyt tämän kirkon koossa. Kiitos palvelusvuosistasi, ja jatkukoon tämän kirkon palvelutyö vielä pitkään.

#6 Vaikka tämä kirkko perustettiin vasta vuosi sitten, on vaikuttavaa nähdä, miten paljon se on kasvanut. Kiitos kaikesta, mitä teette kirkon palvelutyössä, ja jatkukoon se vielä monta vuotta.

#7 Olkoon tämä kirkkomme juhlavuosi merkki siitä, että sen hyvä työ ja siunattu palvelutyö jatkuu. Kiitos kaikesta siitä, mitä olette tehneet ja mitä teette jatkossakin.

#8 Kun tämä seurakunta päättää jälleen yhden menestyksekkään vuoden, kiitos kaikesta siitä, mitä olette tehneet pitääksenne uskonyhteisömme hengellisesti terveenä ja tehdessänne tämän seurakunnan palvelutyön todella vaikuttavaksi.

#9 En koskaan lakkaa hämmästelemästä Jumalan voimaa, jolla hän voi pitää seurakunnan koossa ja palvoa Häntä uskollisesti viikosta toiseen. Satakoon Jumalan mittaamaton rakkaus päällenne, kun levitätte evankeliumia niin ahkerasti.

#10 Ylistän Jumalaa tästä seurakunnasta ja siitä, miten Jumala on käyttänyt sitä siunaamaan minua ja niin monia muita vuosien varrella. Johdattakoon ja ohjatkoon Jumala edelleen tätä seurakuntaa teidän kauttanne.

#11 Onnittelut seurakuntanne juhlavuoden johdosta. Ei ole mikään pieni asia palvoa Jumalaa uskollisesti niin monen vuoden ajan. Jatkakaa väsymättömiä ponnistelujanne Hänen sanansa levittämiseksi.

#12 On ollut niin rohkaisevaa nähdä tämän seurakunnan kasvavan vuosien varrella. Kaikkien ylä- ja alamäkien läpi Jumala on ollut uskollinen. Paljon siunauksia teille nyt ja iankaikkisesti.

#13 Ylistämme Jumalaa tästä seurakunnasta tänään. Lisätköön Jumala sille vielä monta vuotta ja siunatkoon tämän kaupungin ihmisiä sen kautta.

#14 Kiitän Jumalaa siitä, miten Hän on käyttänyt tätä seurakuntaa tuomaan kunniaa Hänen nimelleen. En tiedä mitään muuta paikkaa, jossa niin monet uskovat kokoontuvat uskollisesti ylistämään Häntä. Rukoilen, että teitä siunataan jatkossakin Hengellä kasvattamaan Jumalan laumaa.

#15 Hienoa työtä, että olette päässeet toiseen suureen vuosipäivään seurakuntana. Elämä yhdessä ei ole aina helppoa, mutta teidän uskollisuutenne ja rehellisyytenne on ollut todellinen siunaus. Kiitos epäitsekkäästä työstänne Jeesuksessa Kristuksessa.

#16 Toivon ja rukoilen, että Jumala käyttää tätä seurakuntaa edelleen strategisesti valtakuntansa levittämiseen. Onnittelut toisen vuosipäivän johdosta. Hän on meitä varten!

#17 Seurakuntanne on todistus Jumalan hyvyydestä. Rukoilemme edelleen teidän kaikkien puolesta, kun etsitte yhdessä Hänen kasvojaan.

#18 Hyvää yksivuotispäivää! Kehittyköön tämä seurakunta edelleen ja tehköön Herran työtä. Jatkukoon sen palvelutyö vielä vuosia eteenpäin.

#19 Tietäkää, että Jumala hymyilee tänä päivänä, kun seurakuntanne saavuttaa jälleen yhden virstanpylvään. Mikään, mitä Hänen nimensä kunniaksi tehdään, ei ole koskaan turhaa. Paljon siunauksia.

#20 Tänä vuosipäivänä kiitän teitä siitä, että olette työskennelleet tehdäksenne tästä kirkosta rukoushuoneen, parantamisen huoneen ja ennen kaikkea Jumalan huoneen.

#21 Iloitsen siitä, että kirkkonne juhlii jälleen yhtä vuosipäivää. Olkoon Hänen armonsa sitäkin runsaampi yhteiselämänne seuraavassa luvussa.

#22 Nöyrin mielin kiitän teitä siitä, että olette pitäneet tämän seurakunnan hengellisesti terveenä jälleen yhden vuoden ajan. Jumala siunatkoon teitä ja toivotan teille kaikkea hyvää työssänne.

#23 Kiitetty olkoon Jumala toisesta kirkkomme vuosipäivästä. Jatkakaa vaeltamista kuninkaanne ja minun kuninkaani, teidän Jumalanne ja minun Jumalani kanssa. Onnittelut kovan työsi hedelmästä Jeesuksen Kristuksen hyväksi.

#24 Pastorina olet rakentanut tätä seurakuntaa alusta alkaen. Kun siis juhlimme tämän kirkon vuosipäivää, kiitän sinua kovasta työstäsi ja omistautumisestasi.

#25 Olkoon kaiken rohkaisun Jumala teidän kaikkien kanssa, kun vietätte jälleen yhtä vuosipäivää kirkkona. Olen todella innoittunut iloisesta kuuliaisuudestanne.

#26 Tänä kirkkomme vuosipäivänä haluan kiittää teitä kaikesta siitä, mitä olette tehneet tukeaksenne sen palvelutyötä. Jatkakaa hyvää työtä ja tietäkää, että uskonyhteisömme seisoo tukenanne.

#27 Kirkossakäynnin vähenemisen aikakaudella seurakuntanne on ollut raikas tuulahdus. Onnittelut toisen vuosipäivän johdosta.

#28 Kun seurakunta on vuoden vanhempi, haluan kiittää teitä siitä, että olette auttaneet sitä pääsemään siihen, missä se on nyt. Olemme vilpittömän kiitollisia siitä, että meitä on siunattu teidän kanssanne elämässämme.

#29 Paljon siunauksia, kun jatkatte Jumalan palvomista tällä seurakuntanne elämän seuraavalla kaudella. Seurakuntanne on aarre tässä yhteisössä, ja aion jatkuvasti rukoilla teidän kaikkien puolesta.

#30 Hyvää vuosipäivää! Kiitos palveluksestanne ja rukoilkaamme, että tämä seurakunta jatkaa kasvuaan ja vaikuttaa myönteisesti yhteisöön tulevina vuosikymmeninä.

Tunnetuimmat lainaukset, jotka kannattaa sisällyttää merkitykselliseen seurakunnan vuosipäiväviestiin

”Jos Jumala on kumppanisi, tee suunnitelmistasi SUURIA!”
D.L. Moody

”Aina kun nostat johtajuuden standardeja, vedät kaikki muutkin seurakuntalaiset mukanasi mukaan hieman. Nousuvesi nostaa kaikkia veneitä satamassa.”
Rick Warren

”Jumalanpalveluksen korkein muoto on epäitsekkään kristillisen palvelun palvonta.”
Billy Graham

”Sinä olet ainoa Raamattu, jota jotkut epäuskoiset koskaan lukevat.”
John MacArthur

”Saatat puhua vain sanan lapselle, ja tuossa lapsessa saattaa uinua jalo sydän, joka tulevina vuosina liikuttaa kristillistä kirkkoa.”
Charles Spurgeon

”Se, mitä seurakunta tänä päivänä tarvitsee, ei enempää koneistoja tai parempaa, ei uusia järjestöjä tai uusia ja uudentyyppisiä metodeja, vaan miehiä, joita Pyhä Henki pystyy käyttämään – rukousmiehiä, rukouksen miehiä, miehiä, jotka rukouksessa ovat mahtavia. Pyhä Henki ei virtaa menetelmien vaan miesten kautta. Hän ei tule koneiden, vaan miesten kautta. Hän ei voitele suunnitelmia, vaan miehiä, rukouksen miehiä.”
E. M. Bounds

”Jumala ei koskaan sanonut, että matka olisi helppo, mutta Hän sanoi, että saapuminen olisi sen arvoista.”
Max Lucado

”Monet Hengellä täyttyneet kirjailijat ovat kuluttaneet loppuun tesauruksen kuvaillakseen Jumalaa Hänen ansaitsemallaan kunnialla. Hänen täydellinen pyhyytensä vakuuttaa meille määritelmällisesti, että sanamme eivät voi sisältää Häntä. Eikö olekin lohdullista palvoa Jumalaa, jota emme voi liioitella?”
Francis Chan

”Seurakunta on elävä organismi, jota Jumalan Hengen läsnäolo elävöittää. Se on Kristuksen ruumis, palvojien yhteisö, joka on olemassa Jumalan mieliksi ja elääkseen sitä valtakuntaa, jota Jeesus saarnasi ja lupasi.”
Tim Conder

”Sinun ei pidä seurata ketään ihmistä enempää kuin hän seuraa Kristusta.”
Wesley L. Duewel

Parhaat Raamatun jakeet, jotka voit sisällyttää merkitykselliseen kirkon vuosipäiväviestiin

Matt. 16:18
Ja minä sanon sinulle, että sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, eivätkä Haadeksen portit saa sitä voittaa.

1. Kor. 12:12
Niin kuin ruumiilla, vaikka se on yksi, on monta osaa, mutta kaikki sen monet osat muodostavat yhden ruumiin, niin on Kristuksen laita.

Johanneksen kirja 10:14
Minä olen hyvä paimen. Minä tunnen omani ja omani tuntevat minut.

Psalmi 79:13
Mutta me, sinun kansasi, sinun laitumesi lampaat, kiitämme sinua iankaikkisesti, sukupolvesta toiseen kerromme sinun ylistyksesi.

Johannes 10:3
Hänelle portinvartija avautuu. Lampaat kuulevat hänen äänensä, ja hän kutsuu omat lampaansa nimeltä ja johtaa ne ulos.

Jeremia 3:15
Ja minä annan teille oman sydämeni mukaisia paimenia, jotka ruokkivat teitä tiedolla ja ymmärryksellä.

1 Piet 5:2
Paimentakaa Jumalan laumaa, joka on keskuudessanne, ja valvokaa sitä, ei pakosta, vaan vapaaehtoisesti, niin kuin Jumala tahtoo, ei häpeällisen voiton vuoksi, vaan innokkaasti.

Joh 10:4
Kun hän on vienyt kaikki omansa ulos, hän menee heidän edellään, ja lampaat seuraavat häntä, sillä ne tuntevat hänen äänensä.

Psalmi 78:52
Silloin hän johdatti kansaansa kuin lampaita ja ohjasi heitä erämaassa kuin laumaa.

Galatalaiskirje 6:9
Ja älkäämme kyllästykö tekemään hyvää, sillä aikanaan me saamme niittää, jos emme luovuta.

Vietä hetki ja kiinnitä tämä viesti Pinterestiin.

Kirjoittajan elämäkerta
Keith Millerillä on yli 25 vuoden kokemus toimitusjohtajana ja sarjayrittäjänä. Yrittäjänä hän on perustanut useita miljoonayrityksiä. Kirjoittajana Keithin työt on mainittu CIO Magazinen, Workablen, BizTechin ja Charlotte Observerin julkaisuissa. Jos sinulla on kysyttävää tämän blogitekstin sisällöstä, lähetä viestisi sisällönmuokkaustiimillemme täällä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.