10 historian suurinta mieltä

Kautta ihmiskunnan historian olemme nähneet paljon suuria ajattelijoita ja suuria mieliä eri tieteenaloilta. Tämän päivän suuret ajattelijat tunnustaisivat ensimmäisinä, että he seisovat heitä edeltäneiden suurten mielten harteilla.

Yhteiskunnat ja sivilisaatiot ovat edenneet sinne, missä olemme tänään, näiden visionäärien sekä monien muiden heidän jalanjäljissään kulkeneiden henkilöiden työn ansiosta. Vaikka lukuisat ihmiset olisivat voineet päästä tälle listalle, uskomme, että nämä ovat kymmenen (10) koko historian suurinta mieltä.

Alun perin Puolassa syntynyt Marie Curie oli fyysikko, kemisti, keksijä ja hyväntekijä. Hänen perheensä muutti Ranskaan paetakseen venäläisten hallintaa kotimaassaan. Saavutettuaan useita merkittäviä saavutuksia elämänsä aikana, yksi hänen merkittävimmistä saavutuksistaan oli radiumin ja poloniumin löytäminen.

Madame Curie keksi alun perin sanan ”radioaktiivisuus” ja tavoitteli sitä mahdollisena syövän parannuskeinona. Hän oli myös ensimmäinen nainen, joka sai Nobel-palkinnon fysiikan ja radioaktiivisuuden alalla tekemästään työstä.

Ja tämän saavutuksen jälkeen hänestä tuli ensimmäinen tiedemies, joka sai toisen Nobel-palkinnon. Toisen Nobelin hän sai työstään kemian alalla, kun hän löysi radiumin.

Michelangelo

Michelangelo oli italialainen kuvanveistäjä, taidemaalari, arkkitehti, runoilija ja insinööri renessanssin aikana. Hänen taideteoksillaan on ollut valtava vaikutus länsimaisen taiteen kehitykseen.

Kuten monilla suurilla mielillä, hänen saavutuksensa olivat lukuisat. Kuvanveistäjänä hänen kuuluisia teoksiaan, jotka tunnetaan nimillä Pieta ja Daavid, pidetään vielä nykyäänkin poikkeuksellisimpina teoksina.

Vaikka hän piti itseään lähinnä kuvanveistäjänä, hänen maalauksensa Sikstuksen kappelin kattoon kuuluvat koko historian suurimpiin taideteoksiin

Arkimedes

Arkimedes Syrakusalainen oli antiikin kreikkalainen matemaatikko, fyysikko, insinööri, keksijä ja astronomi. Vaikka hänen elämästään tunnetaan vain vähän yksityiskohtia, häntä pidetään silti yhtenä klassisen antiikin johtavista tiedemiehistä.

Arkimedes oli ensimmäinen henkilö, joka käytti sovellettua matematiikkaa fysikaalisen maailman kuvaamiseen. Hän esimerkiksi löysi ja muotoili vipujen ja hihnapyörien lait, joiden avulla voimme nykyään liikuttaa hyvin painavia esineitä pienemmillä voimilla. Hän löysi myös kelluvuuden lain, jonka ansiosta valtavat metallialukset pysyvät pinnalla valtamerissä.

Arkimedees oli myös ensimmäinen, joka käytti matematiikassa eksponentteja suurempien lukujen kirjoittamiseen ja määrittelyyn. Tämän ohella hän myös määritteli useimmat eksponenttien lait, joita käytetään matematiikassa vielä nykyäänkin. Hän lienee tunnetuin keksimästään törkeistä sotakoneista, jotka estivät antiikin roomalaisia valloittamasta Syrakusaa useiden vuosien ajan.

Mozart

Wolfgang Amadeus Mozart oli tuottelias ja vaikutusvaltainen klassisen aikakauden säveltäjä. Hän osoitti uskomattomia kykyjä jo varhaislapsuudestaan lähtien. Viisivuotiaana jo varsin taitava kosketinsoittaja ja viulisti, Mozart sävelsi ja esiintyi Euroopan kuninkaallisten edessä.

Hämmästyttävää kyllä, hän kirjoitti ensimmäisen sinfoniansa kahdeksanvuotiaana ja jatkossa hän sävelsi yli 600 eri teosta. Niiden joukossa oli sinfonioita, konserttoja ja oopperoita. Useimmat näistä on tunnustettu genrensä huipuiksi.

Hämmästyttävää kyllä, nämä suuret saavutukset saavutettiin hänen lyhyessä, vain 35 vuoden elämässään, sillä hän menehtyi varhain munuaisten vajaatoimintaan. Jos hän olisi elänyt normaalin eliniän, ei tiedetä, kuinka monta muuta luomusta hän olisi jakanut maailman kanssa.

Tesla

Nikola Tesla oli serbialais-yhdysvaltalainen keksijä, koneenrakentaja, sähkötekniikan diplomi-insinööri, fyysikko ja futuristi. Hänet tunnetaan nykyaikaisen vaihtosähköjärjestelmän suunnittelusta.

Tesla hankki kokemusta viestinnän ja sähkötekniikan alalta ennen kuin hän muutti Yhdysvaltoihin vuonna 1884 työskentelemään Thomas Edisonin palvelukseen New Yorkiin. Hänen saavutuksiaan oli monia, sillä hänellä oli nimissään lähes 300 patenttia 26 eri maassa.

Hänen tunnetuin saavutuksensa oli vaihtovirtainduktiomoottorin luominen. Tesla voitti kuuluisan sähkövirtojen taistelun Edisonia vastaan, sillä hänen vaihtovirtamalliaan käytetään nykyisin maailman kaupungeissa. Tesla loi myös ensimmäisen kaukosäätimen, ensimmäisen röntgenlaitteen ja oli mukana luomassa ensimmäistä vesivoimalaitosta.

Aristoteles

Aristoteles oli makedonialaislähtöisesti syntynyt kreikkalainen filosofi ja tiedemies. Klassisen Kreikan pohjoisreunalla sijaitsevaan Platonin akatemiaan Ateenassa hän liittyi 18-vuotiaana.

Hän opiskeli siellä 37-vuotiaaksi asti. Monet hänen kirjoituksistaan johtivat länsimaisen filosofian ensimmäiseen kattavaan järjestelmään, joka sisältää näkemyksiä moraalista, logiikasta, tieteestä, politiikasta ja metafysiikasta.

Tästä ajatusjärjestelmästä tuli sekä islamilaisen että kristillisen filosofian tukipilareita. Monet asiantuntijat jopa sanovat, että Aristoteles oli mahdollisesti viimeinen ihminen, joka tunsi kaikki maailman tunnetut mahdolliset alat. Nämä panokset niin monilla aloilla ovat tehneet Aristoteleesta yhden kaikkien aikojen tunnetuimmista persoonallisuuksista.

Galileo

Galileo oli italialainen fyysikko, matemaatikko, insinööri, tähtitieteilijä ja filosofi, jolla oli suuri merkitys tieteellisessä vallankumouksessa renessanssin aikana. Hän teki merkittäviä parannuksia kaukoputkeen, mikä johti poikkeuksellisiin tähtitieteellisiin havaintoihin.

Galileoa on kutsuttu sekä modernin fysiikan että modernin tieteen isäksi. Hänen saavutuksensa olivat varsin lukuisat. Ensinnäkin hänen havaintonsa Venuksesta osoittivat, että aurinko oli maailmankaikkeuden keskus eikä maa. Hän löysi myös Jupiterin neljä suurta kuuta.

Galileo keksi termoskoopin, joka tasoitti tietä lämpömittarin keksimiselle. Hän keksi myös tarkemman sotilaskompassin. Ja hänen Galilein invarianssinsa loi pohjan sekä Newtonin liikelaeille että Einsteinin suhteellisuusteorialle.

Sir Isaac Newton

Syntynyt Englannissa, Sir Isaac Newton oli fyysikko ja matemaatikko, jota pidetään yhtenä kaikkien aikojen merkittävimmistä tiedemiehistä. Hänen kirjansa Principia loi perustan klassiselle mekaniikalle.

Newtonin kolmella liikelailla on ollut enemmän vaikutusta tieteeseen kuin millään muulla teoksella. Nämä lait johtivat painovoiman käsittelyyn yleismaailmallisena voimana, johtivat planeettojen löytämiseen ja lopulta avaruusmatkailuun.

Hän teki myös valtavaa kehitystä matematiikan alalla, sillä hän keksi laskennan, jolla voidaan ratkaista monia luonnontieteiden, talouden ja tekniikan ongelmia, joita algebra ei pysty ratkaisemaan. Newton teki uraauurtavaa työtä myös optiikan alalla. Hän loi heijastavan kaukoputken, oli ensimmäinen, joka hajotti valonsäteet väreiksi prisman avulla.

Albert Einstein

Albert Einstein oli saksalaissyntyinen teoreettinen fyysikko. hän vaikutti ehkä enemmän kuin kukaan muu maailmamme kehitykseen hänen vuonna 1905 julkaisemansa Annus Mirabilis -paperit olivat perusta modernille fysiikalle, ja se muutti näkemyksiä avaruus-aikamassasta ja energiasta.

Hänen työnsä tarjosi empiirisiä todisteita atomiteoriasta sekä atomien ja molekyylien olemassaolosta. Hän määritteli myös molekyylien koon ja todisti Avogadron luvun.

Einstein ehdotti suhteellisuusteoriaa ja erityistä suhteellisuusteoriaa. Hän loi massa-energia-ekvivalenssin kuuluisan yhtälönsä avulla. Hänen väittelynsä Niels Bohrin kanssa johti kvanttimekaniikkaan. Lopulta Albert Einstein sai Nobelin fysiikan palkinnon vuonna 1921.

Leonardo De Vinci

Leonardo da Vinci oli italialaisen renessanssin johtava henkilö. Historiasta on vaikea löytää ketään toista, jolla olisi ollut enemmän asiantuntemusta useilla eri aloilla kuin da Vincillä.

Hänen ansiokseen lasketaan lukemattomia keksintöjä ja löytöjä. Hän esimerkiksi keksi tankin 400 vuotta ennen kuin siitä tuli todellisuutta. Hän suunnitteli mekaanisen ritarin, joka tunnettiin Leonardon robottina. Hän suunnitteli nykyaikaisen sukelluspuvun edeltäjän. Ja hän myös konseptoi laskuvarjon, helikopterin ja laskutelineet ennen aikojaan.

Anatomian alalla Da Vinci suoritti kaikkien aikojen yksityiskohtaisimman tutkimuksen ihmiskehosta. Ennen 1900-lukua hänen tutkimuksensa johti useisiin anatomian alan löytöihin. Taiteessa Da Vinciä pidettiin yhtenä kaikkien aikojen suurimmista taidemaalareista. Hän loi ehkä koko historian kuuluisimman maalauksen, joka tunnetaan nimellä Mona Lisa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.