Wilhelm Pfannenstiel

Pfannenstiel var sammen med Kurt Gerstein i koncentrationslejren Belzec i august 1942, hvor han var vidne til den forfejlet gasning af jøder fra Lwów, en episode, som Gerstein medtog i den senere navngivne Gerstein-rapport, og som delvist bekræftes i rapporten fra Wehrmacht-underofficer Wilhelm Cornides. Efter 1941 havde Pfannenstiel rang af SS-Obersturmbannführer. Han blev forfremmet til SS-Standartenführer i 1944.

Pfannenstiels uafhængige vidneudsagn om, hvad han var vidne til, adskilte sig i nogle henseender fra Gersteins, men tilføjede stadig en vis grad af sandfærdighed, idet de begge var til stede den dag, og de var vidne til gasningen. Wilhelm Pfannenstiels vidneudsagn for retten i Darmstadt den 6. juni 1950 lyder:

Mens jøderne blev ført ind, blev rummene oplyst med elektrisk lys, og alt forløb fredeligt. Men da lyset blev slukket, udbrød der høje skrig indenfor, som så efterhånden døde ud. Så snart alt igen var stille, blev dørene i ydermurene åbnet, ligene blev bragt ud, og efter at de var blevet gennemsøgt for guldtænder, blev de stablet i en grøft. – Wilhelm Pfannenstiel

Pfannenstiel kan også have været medskyldig i udførelsen af medicinske eksperimenter. SS-Hauptsturmfuehrer (kaptajn) Sigmund Rascher, en læge, der blev dømt for at have begået krigsforbrydelser i Dachau, skrev til ham om tidligere korrespondance, som de havde haft om at bruge fanger som menneskelige forsøgskaniner. Brevet blev fremlagt som bevismateriale under lægeprocessen i Nürnberg.

Højt agtede professor, jeg vover at spørge, om De stadig er interesseret i, at vi gennemfører eksperimenterne på mennesker om fremme af højresistens ved indgivelse af vitaminer. Hvis ja, vil jeg inderligt anmode Dem om at henvende Dem til Rigsforskningsrådet og chefen for forretningsledelsen Standartenführer SS Wolfram Sievers …., således at der via Luftwaffe kan skaffes et mobilt lavtrykskammer til Deres og mine fælles eksperimenter … – Sigmund Rascher.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.