Straf vs. rehabilitering: A Proposal for Revising Sentencing Practices

Revising the sentencing system to reflect two stages of correctional supervision, one punitive and one rehabilitative, involves redefining the prison and parole systems. Fængsler bør være steder, hvor indespærring ikke er en “let tid”, og prøveløsladelse bør være en periode med intensiv overvågning og rehabiliterende programmer. Under denne dobbelte strafproces vil der blive sørget for inhabilitet og straf både gennem tid i fængsel og tid under intensivt prøveløsladelsestilsyn. Den øgede effektivitet af straffen og overvågningen vil være afskrækkende. Rehabiliteringsprogrammer, der gennemføres i den prøveløsladtes samfund, vil give den prøveløsladte mulighed for at blive selvforsørgende. Der vil blive indført en struktur med obligatoriske straffe og bøder for alle forbrydelser, der i øjeblikket klassificeres som forseelser eller forbrydelser. Nogle forbrydelser vil blive udelukket fra det tofasede straffesystem, f.eks. flere mord eller voldtægt og forbrydelser begået af kriminelle med mafiaforbindelser. Straffen skal fastsætte længden og tilsynsniveauet for prøveløsladelse og udpege de rehabiliteringsprogrammer, der skal følges. Den foreslåede fremgangsmådes omkostningseffektivitet drøftes. 31 referencer og 2 tabeller

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.