Min garageportsfjeder er gået i stykker, hvad skal jeg gøre? |

Min garageportfjeder er gået i stykker, hvad skal jeg gøre?

4 (80%) 1 stemme

En ødelagt garageportfjeder kan være frustrerende og meget ubelejlig, men hvad skal jeg gøre

nu hvor den er gået i stykker?

Først skal du ikke forsøge at løfte døren i hånden eller ved hjælp af oplukkeren, da du kan komme til skade ved at løfte en

tung garageport i hånden og brænde oplukkeren af, hvis du bruger den til at forsøge at åbne en dør med en ødelagt

fjeder. Udskiftning af garageportfjedre er ikke et gør det selv-projekt, udskiftning kræver

specielt værktøj og teknikker for at undgå skader. Anvendelse af den forkerte størrelse fjeder eller fjedre kan

forårsage alvorlig skade på garageporten og dens komponenter, herunder den elektriske garageportåbner.

Der findes flere typer af garageportfjedersystemer, herunder udtræksfjedre og torsionsfjedre.

Udtræksfjedre anvender fjedre, der er monteret på siderne af garageporten. Disse

fjedre er fastgjort til skinnen og gennem en række remskiver og kabler til bundbeslaget på

garagedøren. Udtrækningsfjedre giver den kraft, der skal til for at åbne garageporten, mens kablet

og remskivesystemet udfører selve løftet. Hvis en af komponenterne er dette system ikke er installeret

eller justeret korrekt, vil systemet ikke fungere sikkert eller korrekt.

Torsionsfjedre anvender en fjeder eller fjedre, der er monteret over garagedørens åbning. Disse

fjeder(e) er monteret på en fjederstang/torsionsrør over garageportåbningen. Fjeder

stangen/torsionsrøret har også tromler i hver ende. Kabler fastgøres til bundbeslaget på

garagedøren og vikler eller vikler sig derefter rundt om tromlerne, når garageporten åbner og lukker.

Der er også andre producenter, der bruger et modificeret torsionsfjedersystem, en af dem er Wayne

Dalton. Wayne Dalton anvender et internt fjedersystem, der monteres over garageporten. I

dette system er fjederen inde i fjederstangen/torsionsrøret, og kablerne snor sig rundt om plastik

tromler i enderne af fjederstangen/torsionsrøret. Vi anbefaler stærkt at skifte ud til et standard

torsionsfjedersystem, når udskiftning er påkrævet.

Det er min opfattelse og erfaring, at Wayne Dalton-systemet er svagere og ringere end et

standard torsionsfjedersystem. Denne ændring ville koste ca. 280-400 $, afhængigt af

hvor du bor. Et andet lignende system er EZ torque-systemet. Dette system anvender standard

torsionsfjeder(e), men påføring af torsion på fjedrene og kablerne er en anden procedure end et

standardtorsionssystem.

Når man beslutter, hvordan man skal gå videre, er der valg, som boligejeren skal træffe. Hvis du har

et trækfjedersystem, kan du få udskiftet fjederen/fjedrene med ny(e) trækfjeder(e), eller

du kan vælge at opgradere til det mere sikre torsionsfjedersystem. Forlængerfjedre er mere

farlige, da fjederen, når den går i stykker, kan flyve løs og forårsage alvorlig skade, ja endog døden.

Disse fjedre er kendt for at flyve løs og beskadige køretøjer og andre genstande i garagen

og i nogle tilfælde er stykker af den knækkede fjeder gået igennem vægge af plader og har forårsaget

skader. Disse fjedre kan blive til projektiler, der bevæger sig med stor hastighed, når de går i stykker. De fleste

udtrækfjedre anvender i dag et sikkerhedskabel, der er trukket gennem udtrækfjedrene for at

hjælpe med at mindske risikoen for, at en brudt fjeder bliver et farligt projektil. En ændring af et

torsionsfjedersystem bør koste mellem 350 og 400 $, afhængigt af hvor du bor, denne omkostning

skal omfatte de nye torsionsfjedre og al hardware til ændringen.

Denne ændring er det bedste valg, men ikke det eneste valg, da du blot kan få udskiftet forlængelses

fjederen(e). Begge valg vil stadig kræve en uddannet garageporttekniker til at udføre

Hvis du har et torsionsfjedersystem, så har du stadig valgmuligheder. Mange bygherrer anvender et enkelt

torsionsfjedersystem. Et enkelt fjedersystem vil fungere på døre med lavere vægt, men typisk er et

to fjedersystem et bedre valg. To fjedersystemer giver en mere jævn fordeling

af løftekraften, hvilket igen udligner belastningen på de andre komponenter i dit

garagedørsystem. Dette system vil efter min mening reducere sliddet på garageportens dele

og endda garageportåbneren. Igen er dette blot en mulighed, og efter min mening en bedre

mulighed, men på lettere døre vil en enkelt torsionsfjeder fungere og afbalancere døren. Et system med to

fjedre er også en fordel, hvis en af fjedrene går i stykker, fordi du stadig kan åbne døren

manuelt, da den ene ubrudte fjeder vil hjælpe dig med at løfte døren op.

Hvis du allerede har to eller flere torsionsfjedre, kan du vælge at udskifte alle fjedre eller kun

den ødelagte. Efter min mening er det altid bedst at udskifte alle fjedrene på samme tid,

men du kan også nøjes med at udskifte den ødelagte. Husk, at da alle fjedrene sandsynligvis

blev monteret på samme tid, vil de sandsynligvis alle gå i stykker på omtrent samme tidspunkt. Igen er dette

muligheder, som du har til rådighed.

Mange meget tunge døre anvender flere fjedre til at levere løftekraften og afbalancere

garagedøren. Dette kan være 2,3,4 eller flere fjedre afhængigt af garagedørens vægt.

Det er også vigtigt at forstå fjedre. Fjedre er klassificeret efter det antal leveår, som

fjederen skal holde. En livscyklus er én åbning og lukning af garageporten. Fjedre er normalt

vurderet til 10.000-20.000-30.000 livscyklusser. Hvis du bruger din dør 3 gange om dagen i gennemsnit, er det ca. 1.000 livscyklusser om året, så en fjeder med 10.000 livscyklusser bør holde i 8-10 år. Dette

indregner ikke de gruber, der kan opstå på metalfjederen eller rust i klimaer med højere luftfugtighed.

Din fjeder kan holde længere eller kortere tid afhængigt af klimaet og andre

eksterne faktorer.

Garagedørens vægt bestemmer, hvilken eller hvilke fjedre der skal bruges på din

garagedør. Antallet af livscyklusser, som fjederen er normeret til, bestemmes af den trådmåling

, der anvendes til at fremstille fjederen, og den faktiske fjeders diameter og længde.

En garagedørtekniker kan veje din garageport og give dig muligheder for udskiftning af fjederen

. Igen er dette ikke et gør det selv-projekt, da garageportfjedre er meget farlige og

kræver det rette værktøj og de rette teknikker for at udskifte dem. Udgifterne til fjederudskiftning varierer

afhængigt af vægten af din garageport og selve fjederens levetid.

Fjederomkostningerne pr. fjeder bør starte omkring $89 pr. fjeder og stige i pris for større fjedre, og

arbejdsomkostningerne bør starte omkring $150 for at installere fjederen/fjedrene. Disse priser er generelle og kan være

mere eller mindre, afhængigt af hvor du bor.

Den korrekte vedligeholdelse vil forbedre levetiden for din fjeder og alle de andre komponenter i dit

garagedørsystem. Det anbefales, at du smører garageportens fjeder, ruller og hængsler

mindst to gange om året med en garageportsmøring af god kvalitet. Du kan købe garagedørsmøreolie i din lokale byggemarked som Home Depot eller Lowes eller hos et

garagedørsservicefirma. Vi anbefaler ikke at bruge et standardprodukt af typen WD40,

men i stedet et produkt, der er specifikt til garageporte.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.