Fra Hjælp:
Formler, der henviser tilbage til deres egne celler
Når en formel henviser tilbage til sin egen celle, enten direkte eller indirekte, kaldes det for en cirkulær henvisning. For at beregne en sådan formel skal Microsoft Excel beregne hver celle, der er involveret i den cirkulære henvisning, én gang ved at bruge resultaterne af den foregående iteration. Medmindre du ændrer standardindstillingerne for iteration, stopper Excel med at beregne efter 100 iterationer eller efter at alle værdier i den cirkulære reference ændres med mindre end 0,001 mellem iterationer, alt efter hvad der kommer først.
Ændre antallet af iterationer Fordi nogle formler kræver en cirkulær reference, kan du have brug for at ændre antallet af iterationer.
Ændre antallet af gange, Microsoft Excel beregner eller itererer en formel
Når iteration er slået til, genberegner Microsoft Excel regnearket det antal gange, der er angivet i feltet Maksimale iterationer, eller indtil resultaterne mellem beregningerne ændres mindre end det beløb, der er angivet i feltet Maksimal ændring.
Klik på Valg i menuen Værktøjer, klik på Indstillinger, og klik derefter på fanen Beregning.
marker afkrydsningsfeltet Iteration.
For at indstille det maksimale antal gange, Microsoft Excel vil genberegne, skal du skrive antallet af iterationer i feltet Maksimale iterationer. Jo højere antal gentagelser, jo mere tid skal Microsoft Excel bruge på at beregne et regneark.
For at indstille den maksimale ændring, som du vil acceptere mellem beregningsresultaterne, skal du skrive beløbet i feltet Maksimal ændring. Jo mindre tallet er, jo mere nøjagtigt er resultatet, og jo mere tid skal Microsoft Excel bruge på at beregne et regneark.
Note Solver kan bruge iteration til at løse komplekse regnearksproblemer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.