Italiensk/Pronomer

Liste over subjektpronominer:

Singular:

io - I - Note: no capital letter requiredtu - you - Note: used to address one personegli - he - Note: not used in common talklui - he - Note: colloquial, normally it replaces egliella - she - Note: not used in common talklei - she - Note: colloquial, normally it replaces ellaesso - it - Note: masculine, little used in common speechessa - it - Note: feminine, little used in common speechlei - you - Note: special use; sometimes with capital initial

Plural:

noi - wevoi - you - Note: used to address two or more peopleVoi - you - Note: same as 'voi' with lower case initial, but more formal (compare to 'Lei' in the singular)essi - they - Note: masculineesse - they - Note: feminineloro - they - Note: both masculine and feminine, colloquial, normally it replaces essi and esseLoro - you - Note: special use, very uncommon, capital initial

Pronominerne for 1. person (ental: io, flertal: noi) behøver ingen særlige forklaringer.

Pronomenerne for 2. person (på engelsk you både singular og pluralis) har en langt mere varieret brug end på engelsk.

Tu henvender sig kun til én person (singular) og er beslægtet med det ældre engelske thou. Det opleves som uformelt. Det bruges over for medlemmer af samme familie (f.eks. far, mor), over for slægtninge (f.eks. onkler), over for børn, over for venner og, i moderne sprogbrug, over for arbejdskolleger. Det bruges ofte med drenge og piger, og nogle gange bruges det med andre personer for at skabe en venlig atmosfære.

I de andre tilfælde (især med voksne mennesker, der ikke er venner eller slægtninge) erstattes det af pronomenet lei (nogle gange skrevet med stort bogstav). Dette pronomen betyder bogstaveligt talt hun, og dets anvendelse svarer til engelske sætninger, herunder His/Her Majesty.

Til samme formål kan pronomenet Ella også anvendes. Dette opleves i dag som forældet og bruges kun sjældent på skrift.

Når to eller flere personer tiltales, bruges voi både i formelt og uformelt sprog – det vil sige over for slægtninge, venner og andre personer. Flertallet for Lei findes, det er Loro (stort begyndelsesbogstav), men det bruges i dag meget lidt. I stedet for Loro bruges Voi, som er det samme som voi, men med stort begyndelsesbogstav.

Pronomenerne for ental 3. person (på engelsk he/she/it) tager hensyn til kønnet på det erstattede substantiv, som på italiensk kun kan være maskulint eller feminint.

Ved omtale af en person oversættes han som egli (korrekt sprog, sjældent brugt i tale) eller lui (daglig tale), hun som ella (sjældent brugt i tale) eller lei (daglig tale).

For dyr eller ting oversættes det med esso, når substantivet er maskulint (f.eks. lago, sø), og med essa, når det er feminint (f.eks. barca, båd).

Plural tager også hensyn til kønnet, så de oversættes med essi (maskulint) eller esse (feminint). I daglig tale oversættes de normalt med loro.

Det skal også huskes, at pronominer sjældnere er nødvendige end på engelsk, fordi verbalformerne ændrer sig for hver person. Det er normalt bedre at sige Sono felice ( er glad) end Io sono felice ( jeg er glad).

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.