HVAD er den possessive form af virksomheder

Den possessive form af navneordet virksomheder i flertal er virksomheder’. Eksempel: Virksomhedernes beliggenhed var ca. en kilometer fra hinanden. Er possessivformen af virksomheder virksomheder’? Ja, den possessive form af navneordet businesses i flertal er businesses’. Eksempel: Forretningernes beliggenhed var ca. 1,5 km fra hinanden. Hvad er det possessive pluralis af ‘forretninger’?

Den pluralistiske form af substantivet forretninger er forretninger. Den possessive form i flertal er businesses’. Eksempel: Der er sket skade på flere forretningers ydre. Hvad er den korrekte stavemåde for pluralis possessivformen af ‘forretninger’? Pluralformen af navneordet bussiness er businesses. Pluralformen possessiv form er businesses’. Virksomhedernes rapporter ankom alle på en enkelt dag. Hvad er den korrekte possessiv- eller pluralform af business checkkonto? Pluralformen af substantivet “business” er “businesses”. Pluralis possessivformen er: businesses’ Pluraludtrykket for navneordet er: businesses’ undersøgende konti.

Hvad er den rigtige stavemåde for plural possessivformen af søster og business? Flertalsformen af navneordet søster i ental er søstre. Flertalsformen af navneordet business i ental er businesses. For at skabe possessivformen af flertalsnavneord, der ender med et “s”, skal du tilføje en apostrof efter “s” (s’): Pluralismen for søstre er ‘søstre’.

  • Nyt indbygget rapportering og projektportaler på SharePoint dashboardet
  • Selvtillid
  • 1792 Tribute Road, Suite 270
  • Anden energi > Scope 3-emissioner
  • Vækst af venner og familie for at øge din indkomst
  • Hvilken af de næste er den korrekte formel til at bestemme prisen på kapital
  • BIR-akkrediteringsnummer, udstedelsesdato og udløbsdato
  • Bær naturlige strømper for at beskytte dine ben

Den plural possessiv for virksomheder er virksomheder’. Eksempler: Mine søstres mærker er Linda og Lois. Virksomhedernes vinduer langs Main Street er pyntet op til højtiden. Hvordan staver man business’s? Stavemåden business’s er en possessiv form (af, om, eller ejet af en virksomhed). Stavemåden for flertalsformen af business er businesses, og flertalsformen possessivformen er businesses’. Enkeltstående possessiv af business? Possessiv af ental business er business’s; possessiv af flertal business’s er business’. Hvornår bruger man plural possessiv for virksomhed?

Det pluralistiske substantiv er virksomheder, et ord for to eller flere virksomheder. Pluralis possessivformen er virksomheder’. Plural possessivformen kan bruges, når noget ejes eller besiddes af to eller flere virksomheder. Eksempel: Planters-, Kool Aid- og Oscar Mayer-virksomhederne har Kraft Foods som modervirksomhed. Vis besiddelse for virksomhed?

Den entalsform i possessiv er virksomhedens. Pluralis possessiv er businesses’. Hvad er den possessive form for forsker’s? Den possessive form i ental er scientist’s. Den possessive form i flertal er scientists’. Hvad er den possessive form for varulve? Hvad er den possessive form i ental og possessive form i flertal af hjerte? Den possessive form i ental er heart’s; den possessive form i flertal er hearts’. Er ITS’ i den possessive form i flertal? Nej, det er i ental, den possessive form af det er dens. Flertalsformen af it er de eller dem, og den possessive form er deres.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.