50 meningsfulde budskaber og bibelvers til kirkens jubilæum

Her er en liste over 50 meningsfulde budskaber og bibelvers til kirkens jubilæum, som kan mindes kirkens begyndelse, nutid og fremtid.

#1 Selv om denne kirke måske er startet fra en ydmyg begyndelse, er det utroligt at se, hvordan den har samlet et så stort trossamfund i årenes løb. På denne årsdag for kirkens grundlæggelse vil jeg gerne lykønske jer med at bringe jeres tjeneste ud til så mange mennesker og bruge den til at gøre så meget godt. #2 Selv om denne bygning måske kun består af mursten og sten, får det fællesskab, som den huser, den til at skinne som et hus af guld. Mens endnu et år går, takker jeg jer for at være den lim, der bringer vores trossamfund sammen. #3 Selv om det kun er et år siden, at denne kirke blev grundlagt, har den mængde vækst, der er sket, været utrolig. Tillykke med det store arbejde indtil videre, og held og lykke med det, der endnu er på vej. #4 For hvert år, der går, synes denne kirke ikke bare at blive ældre, men også stærkere i sin indsats og mere dedikeret i sin mission. På denne årsdag for kirkens grundlæggelse takker jeg jer for fortsat at være en leder i vores trossamfund. #5 I tykt og tyndt har I været den klippe, der har holdt denne kirke sammen. Tak for dine mange års tjeneste, og må denne kirkes tjeneste fortsætte i mange flere år fremover.

#6 Selv om denne kirke blev grundlagt for kun et år siden, er det imponerende at se, hvor meget den er vokset. Tak for alt det, I gør i kirkens tjeneste, og må det fortsætte i mange flere år fremover.

#7 Må denne årsdag for vores kirke være et tegn på dens fortsatte gode arbejde og velsignede tjeneste. Tak for alt det, I har gjort og fortsat vil gøre. #8 Mens denne kirke afslutter endnu et succesfuldt år, tak for alt det, I har gjort for at holde vores trosfællesskab åndeligt sundt og for at gøre denne kirkes tjeneste virkelig virkningsfuld.

#9 Jeg ophører aldrig med at blive forbløffet over Guds kraft til at holde en menighed sammen, der trofast tilbeder ham uge efter uge. Må Guds umådelige kærlighed regne ned over jer for at udbrede evangeliet så flittigt.

#10 Jeg priser Gud for denne kirke og den måde, Gud har brugt den til at velsigne mig og så mange andre gennem årene. Må Gud fortsat lede og vejlede denne menighed gennem jer.

#11 Tillykke med jeres kirkes jubilæum. Det er ikke nogen lille ting at tilbede Gud trofast i så mange år. Fortsæt jeres utrættelige indsats for at udbrede hans ord. #12 Det har været så opmuntrende at se denne menighed vokse gennem årene. Gennem alle op- og nedture har Gud været trofast. Mange velsignelser til jer nu og for evigt. #13 Vi lovpriser Gud for denne kirke i dag. Må Gud føje mange flere år til den og velsigne folk i denne by gennem den.

#14 Jeg takker Gud for, hvordan han har brugt denne kirke til at bringe ære til hans navn. Jeg kender ikke noget andet sted, hvor så mange troende samles trofast for at lovprise Ham. Jeg beder til, at I fortsat bliver velsignet med Ånden til at vokse Guds hjord.

#15 Godt arbejde med at nå endnu et stort jubilæum som kirke. Livet sammen er ikke altid let, men jeres trofasthed og integritet har været en sand velsignelse. Tak for jeres uselviske arbejde i Jesus Kristus. #16 Jeg håber og beder til, at Gud vil fortsætte med at bruge denne kirke strategisk til at udbrede sit rige. Tillykke med endnu et jubilæum. Han er for os!

#17 Jeres kirke er et vidnesbyrd om Guds godhed. Vi vil fortsat bede for jer alle sammen, mens I søger hans ansigt sammen.

#18 Tillykke med et års jubilæet! Må denne kirke fortsætte med at udvikle sig og gøre Herrens arbejde. Må dens tjeneste fortsætte i mange år fremover. #19 Vid, at Gud smiler på denne dag, hvor jeres kirke når endnu en milepæl. Intet, der gøres til ære for hans navn, vil nogensinde være forgæves. Mange velsignelser.

#20 På denne jubilæumsdag takker jeg jer for at arbejde for at gøre denne kirke til et bedehus, et helbredelseshus og frem for alt et Guds hus.

#21 Jeg glæder mig over, at jeres kirke fejrer endnu et jubilæum. Må hans nåde være endnu mere rigelig i det næste kapitel af jeres liv sammen.

#22 Det er med ydmyghed, at jeg takker jer for at have holdt denne kirke åndeligt sund i endnu et år. Gud velsigne jer og ønsker jer alt det bedste i jeres arbejde.

#23 Gud være lovet for endnu et jubilæum i vores kirke. Fortsæt med at vandre med din konge og min konge, din Gud og min Gud. Tillykke med frugten af dit hårde arbejde for Jesus Kristus. #24 Som præst har du bygget denne kirke op fra bunden. Så mens vi fejrer denne kirkes jubilæum, takker jeg dig for dit hårde arbejde og din dedikation.

#25 Må alle opmuntringens Gud være med jer alle, når I fejrer endnu et jubilæum som kirke. Jeg er virkelig inspireret af jeres glædelige lydighed.

#26 På dette jubilæum for vores kirke vil jeg gerne takke jer for alt det, I har gjort for at støtte dens tjeneste. Fortsæt det gode arbejde og vid, at vores trossamfund står ved jeres side.

#27 I en tid med faldende kirkegang har jeres menighed været et frisk pust af frisk luft. Tillykke med endnu et jubilæum.

#28 Nu hvor kirken bliver et år ældre, vil jeg gerne takke jer for at have været med til at bringe den derhen, hvor den er i dag. Vi er oprigtigt taknemmelige for at være velsignet med jer i vores liv.

#29 Mange velsignelser, mens I fortsætter med at tilbede Gud i denne næste sæson i jeres kirkeliv. Jeres kirke er en skat i dette samfund, og jeg vil hele tiden bede for jer alle.

#30 Tillykke med jubilæet! Tak for jeres tjeneste, og lad os bede om, at denne kirke vil fortsætte med at vokse og have en positiv indflydelse på lokalsamfundet i årtier fremover.

De mest berømte citater til at inkludere i dit betydningsfulde budskab om kirkens jubilæum

“Hvis Gud er din partner, så gør dine planer STORE!”
D.L. Moody “Hver gang du hæver standarderne for lederskab, bringer du alle andre i kirken en lille smule med dig. En stigende tidevand løfter alle bådene i havnen.”
Rick Warren

“Den højeste form for tilbedelse er tilbedelse af uselvisk kristen tjeneste.”
Billy Graham

“Du er den eneste bibel, som nogle vantro nogensinde vil læse.”
John MacArthur

“Du kan kun tale et ord til et barn, og i det barn kan der slumre et ædelt hjerte, som vil røre den kristne kirke i de kommende år.”
Charles Spurgeon

“Hvad kirken har brug for i dag er ikke flere maskiner eller bedre, ikke nye organisationer eller flere og nye metoder, men mænd, som Helligånden kan bruge – bønnens mænd, mænd, der er mægtige i bøn. Helligånden flyder ikke gennem metoder, men gennem mænd. Han kommer ikke på maskiner, men på mennesker. Han salver ikke planer, men mænd, mænd i bøn.”
E. M. Bounds

“Gud sagde aldrig, at rejsen ville være let, men han sagde, at ankomsten ville være det hele værd.”
Max Lucado

“Mange åndsfyldte forfattere har udtømt synonymordbogen for at beskrive Gud med den ære, han fortjener. Hans perfekte hellighed forsikrer os pr. definition, at vores ord ikke kan rumme ham. Er det ikke en trøst at tilbede en Gud, som vi ikke kan overdrive?”
Francis Chan

“Kirken er en levende organisme, der bliver levendegjort af Guds Ånds tilstedeværelse. Den er Kristi legeme, et fællesskab af tilbedere, der eksisterer til Guds glæde og for at udleve det rige, som Jesus prædikede og lovede.”
Tim Conder

“Du skal ikke følge nogen mand længere, end han følger Kristus.”
Wesley L. Duewel

De bedste bibelvers til at medtage i dit meningsfulde budskab til kirkens jubilæum

Matthæus 16:18
Og jeg siger dig, at du er Peter, og på denne klippe vil jeg bygge min kirke, og Hades’ porte skal ikke overvinde den. 1 Korinther 12:12
Sådan som et legeme, selv om det er ét, har mange dele, men alle dets mange dele udgør ét legeme, således er det også med Kristus. Johannæus 10:14
Jeg er den gode hyrde. Jeg kender mine egne, og mine egne kender mig. Palm 79:13
Men vi, dit folk, fårene på din græsgang, vil takke dig for evigt; fra slægt til slægt vil vi fortælle din lovprisning. Johann 10:3
Til ham åbner portvogteren. Fårene hører hans stemme, og han kalder sine egne får ved navn og fører dem ud. Jeremiah 3:15
Og jeg vil give jer hyrder efter mit hjerte, som skal vogte jer med viden og indsigt.

1 Peter 5:2
Hyrder for Guds hjord, som er iblandt jer, idet I udøver tilsyn, ikke under tvang, men frivilligt, som Gud vil have jer, ikke for at få skamfuld vinding, men ivrigt.

Johanne 10:4
Når han har ført alle sine egne ud, går han foran dem, og fårene følger ham, for de kender hans stemme.

Palm 78:52
Så førte han sit folk ud som får og ledte dem i ørkenen som en hjord.

Galaterbrevet 6:9
Og lad os ikke blive trætte af at gøre det gode, for til sin tid skal vi høste, hvis vi ikke giver op.

Du bedes tage et øjeblik til at fastgøre dette indlæg til Pinterest.

Forfatterbiografi
Keith Miller har over 25 års erfaring som administrerende direktør og serieiværksætter. Som iværksætter har han grundlagt flere virksomheder til flere millioner dollars. Som forfatter er Keiths arbejde blevet omtalt i CIO Magazine, Workable, BizTech og The Charlotte Observer. Hvis du har spørgsmål til indholdet af dette blogindlæg, så send venligst en besked til vores indholdsredaktør her:

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.