Trest vs. rehabilitace: Návrh na revizi trestní praxe

Revize systému trestů tak, aby odrážel dvě fáze nápravného dohledu, jednu trestní a druhou rehabilitační, zahrnuje novou definici vězeňského systému a systému podmíněného propuštění. Věznice by měly být místem, kde uvěznění není „lehkým trestem“, a podmíněné propuštění by mělo být obdobím intenzivního dohledu a rehabilitačního programu. V rámci tohoto dvojího procesu výkonu trestu by došlo ke znevýhodnění a potrestání jak v rámci doby strávené ve vězení, tak v rámci doby strávené pod intenzivním dohledem při podmínečném propuštění. Odstrašení by bylo zajištěno zvýšenou účinností trestu a dohledu. Rehabilitační programy prováděné v komunitě podmíněně propuštěného by poskytovaly možnost, aby se podmíněně propuštěný stal soběstačným. Pro všechny trestné činy, které jsou v současnosti klasifikovány jako přestupky nebo trestné činy, by byla zavedena struktura povinných trestů a pokut. Některé trestné činy by byly ze systému dvoufázových trestů vyloučeny, např. několikanásobné vraždy nebo znásilnění a trestné činy spáchané zločinci napojenými na mafii. Rozsudek by stanovil délku a stupeň dohledu při podmíněném propuštění a určil by rehabilitační programy, které je třeba navštěvovat. Diskutuje se o nákladové efektivitě navrhovaného přístupu. 31 odkazů a 2 tabulky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.