The association between scalp hair-whorl direction, handedness and hemispheric language dominance:: Is there a common genetic basis of lateralization?

Lidské mozkové hemisféry jsou funkčně asymetrické. Levá hemisféra bývá dominantní pro jazyk a nadřazená při ovládání manuální zručnosti. Mechanismy, které jsou základem těchto asymetrií, nejsou známy. Diskutuje se o genetických faktorech i faktorech prostředí.

Nejnověji byl atypický protisměr vlasových váčků spojen se zvýšenou pravděpodobností pro ne-pravou ruku a atypickou jazykovou dominanci hemisfér. Tato zjištění jsou fascinující a důležitá, protože směr vlasů-rohů je strukturálním markerem lateralizace a mohl by poskytnout snadno pozorovatelné anatomické vodítko k funkční lateralizaci mozku.

Na základě údajů o rukověti a směru vlasů-rohů navrhl Amar Klar genetický model („random-recessive model“), podle kterého jeden gen se dvěma alelami řídí jak rukověť, tak orientaci vlasů-rohů (Klar, A.J.S., 2003. Human handedness and scalp hair-whorl direction develop from a common genetic mechanism. Genetics 165, 269-276). Cílem této studie bylo dále prozkoumat vztah mezi směrem vlasů a rohoviny na hlavě a rukojetí a hemisférickou jazykovou dominancí. U 1212 osob byl vyšetřen směr vlasů na hlavě a rukopis. Kromě toho jsme u podskupiny 212 subjektů pomocí funkční transkraniální dopplerovské sonografie (fTCD) zjišťovali hemisférickou jazykovou dominanci (hodnocenou pomocí úlohy tvorby slov). Pokud jde o jednotlivé atributy – směr vlasových rohů, rukopis a jazykovou dominanci -, reprodukovali jsme dříve publikované výsledky. Nezjistili jsme však žádnou souvislost mezi směrem vlasů a rohů a jazykovou dominancí ani handicapem. Tyto výsledky silně vyvracejí společný genetický základ rukopisu nebo jazykové lateralizace se směrem vlasů a rohoviny na hlavě. Kontrola vzorů vlasů nám nepomůže určit jazykovou dominanci.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.